slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Eger 2013. március 9. Komenczi Bertalan. Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői. Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet. Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet' - naida-mckenzie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Eger2013. március 9.

Komenczi Bertalan

Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Neveléstudományi Doktori IskolaMédiainformatika intézet

Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék

http://www.ektf.hu/~kbert

[email protected]

slide2
Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői

1.Az információs társadalom kezdetei

2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz

3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása

4. Az információs társadalom jellemzői I.

5. Az információs társadalom jellemzői II.

Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher.

Albert Einstein

slide3
Az információs társadalom kezdetei

Az ENIAC megépítését követően nemcsaka katonai fejlesztés, hanem a tudomány,az ipar és az üzleti élet világának figyelme is a számítógépekfelé fordult.

Neumann János

ENIAC, 1945

Electronic Numerical Integrator And Computer

slide4
Az információs társadalom kezdetei

A fizikai lehetőségek eddigi kiaknázásának az az eredménye, hogy – bár a Neumann-architektúra mint gépszerkesztési elv nagyjából megmarad – az ennek megfelelően összeillesztett elemek hihetetlen mértékben összezsugorodtak.

Mikroelektronika

A tranzisztor kifejlesztése, 1947

300 000 000

slide5
Az információs társadalom kezdetei

Claude Shannon

The Mathematical Theory of Communication

Cybernetics or Control and Communication in the Animaland the Machine

NorbertWiener

1948

slide6
Az információs társadalom kezdetei

DNS

1953

James D. Watson - Francis C. Crick

slide7
A számítógépes forradalommal párhuzamosan bontakozott ki a molekuláris biológia forradalma: a DNS alapszerkezetének felismerése után 50 év sem telt el, és sikerült meghatározni az emberi génkészlet teljes összetételét, az öröklődésért, az emberi „minta” kibontásáért, működtetéséért felelős kódot.

.. két kód, két egymástól eltérő, mégis egymással szoros kapcsolatban álló információs rendszer került akkor az érdeklődés középpontjába: az öröklődés kémiai szerkezetben kódolt molekuláris, anyagba zárt nyelve és a bináris számjegyekkel kódolt gépi nyelv, a számszimbólumok „anyagtalan” világa.

slide8
Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői

1.Az információs társadalom kezdetei

2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz

3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása

4. Az információs társadalom jellemzői I.

5. Az információs társadalom jellemzői II.

Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher.

Albert Einstein

slide9
„Az információs társadalom szelleme a globalizmus szelleme lesz, egy szimbiózisé, amelyben ember és természet harmonikusan tud együttélni, és amely etikailag szigorú önfegyelemből és társadalmi közreműködésből áll.”

„a jövő információs társadalmában az információs közmű válik majd az információs értékek termelésének bázisává, amelyet ennélfogva joggal nevezhetünk az információs társadalom társadalmi szimbólumának”.

slide10
A jövő társadalmában a tudás lesz a legfontosabb erőforrás

A fordulópontot az jelenti, hogy míg az ipari társadalom átalakító tényezői az energiaforrások és a gépészeti technológia kombinációja volt, addig a posztindusztriális társadalom stratégiai erőforrása az információ és az elméleti ismeretek. A fordulat ígérete a technológia felszabadítása, amely megnyitja az utat az individualitás és a sokoldalúság felvirágoztatásának alternatív formái felé.

Bell, D.: The coming of the post-industrial society. A venture in social forecasting. NewYork, 1973.

Bell, D.: Az információs társadalom társas keretrendszere. In: Információs társadalom, 2001, I. évf. 1. szám.

slide11
A tudományos-technikai területre fókuszáló, értelmezéseken túllépő átfogó,a történések társadalmi-gazdasági beágyazódásairaés determinációira is figyelő rendszerszemléletű megközelítések is történtek az információs társadalom forrásvidékeinek kutatása során.
slide12
A társadalom működését és továbbfejlődését szolgáló anyag-, energia- és információfeldolgozó folyamatok olyan mértékben felgyorsultak, a rendszer komplexitása olyan mértékben megnőtt, hogy fenntartása „információfeldolgozó artefaktumok” nélkül már lehetetlen lenne. Ezt az új rendszerállapotot nevezzük információs társadalomnak.
slide13
A kapitalizmus szerkezetváltása és megújulása, az információs és kommunikációs technológia forradalma, valamint a 20. század második felének új kulturális, szellemi áramlatai összetalálkoztak és elvezettek a Castells által „hálózati társadalomnak” nevezett társadalmi formáció megjelenéséhez..
slide14
Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői

1.Az információs társadalom kezdetei

2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz

3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása

4. Az információs társadalom jellemzői I.

5. Az információs társadalom jellemzői II.

Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher.

Albert Einstein

slide15
Libraries of the Future

1965

..a meld of library and computer

...and the most vital part may be the cable that connects it, via a wall socket, into theprocognitive utility net.

The Computeras aCommunication Device

1968

In a few years, men will be able to communicate more effectively through a machine than face to face

slide16
Hálószövők I.

Leonard Kleinrock

Paul Baran

Donald Davies

packett switching

distributed communication

information flowin large communication nets

slide17
Hálószövők II.

Vinton Cerf

Robert Kahn

TCP/IP

A Protocol for Packet Network Intercommunication, 1974

slide18
As we may think

(Atlantic Monthly, July 1945)

Consider a future device for

individual use......an enlarged intimate supplement to his memory

Az emberi agy asszociációkat követve... az agysejtek által meghatározott bonyolult hálózatnak megfelelően működik….. ...az asszociációkkal történő keresés gépesíthető…..

slide19
Hipertext

Az elsődleges szöveg nem más tehát, mint bejárat egy potenciálisan végtelen információ-univerzumba, amelynek bejárása során folyamatosan lehetőségünk nyílik arra, hogy eldöntsük, merre akarunk tovább haladni.

slide20
1989

World Wide Web

  • HyperText is a way to link and access information
  • of various kinds
  • as a web of nodes
  • in which the user
  • can browse at will.

Tim Berners-Lee

T.Berners-Lee/R.Cailliau:

World Wide Web: Proposalfor a HyperText Project

Az internet és a world wide web

slide21
World Wide Web

Hipertext

Multimédia

World Wide

Web

Internet

Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

slide22
Az elektronikus információkezelés

alapformái

1. Adatbázisok és keresőrendszerek

2. Hipertext

3. Multimédia

World Wide Web

Információszervezés elektronikus tanulási környezetekben

slide23
Hálózati kultúra

Hálózati reprezentációs és kommunikációs rendszerek

AR

VR

Médiaszféra

Külső szimbolikus tárak

Külvilág2

Külvilág1

A személy

B személy

Változó humán kommunikációs világok

Változó humán kommunikációs világok

slide24
Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői

1.Az információs társadalom kezdetei

2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz

3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása

4. Az információs társadalom jellemzői I.

5. Az információs társadalom jellemzői II.

Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher.

Albert Einstein

slide25
Az információs társadalom jellemzői I.

Az információs társadalom változó, jövőorientált társadalom

Az információs társadalom technológia- középpontú és technika-függő társadalom

Az információs társadalom a globális világgazdaság társadalma

Az információs társadalom hálózati társadalom

Az információs társadalom

slide26
1. Az átmenetiség társadalma

Az információs társadalom jelenlegi fejlődési fázisában átalakulásban levő, gyorsan és folyamatosan változó, képlékeny társadalom.

...jövőorientált társadalom

Egy mai ember annyi változást él meg élete folyamán, amennyit az ókori Mezopotámiában csak száz egymást váltó generáció tapasztalhatott. Mai világunk gyorsan alakuló, dinamikus benyomást kelt. Rohan az idő.”

Marx György: Gyorsuló idő. Új írás, 1968/1.

slide28
1. Az átmenetiség társadalma

RUNAWAY WORLD

KOCKÁZATTÁRSADALOM

külső kockázat

előidézett kockázat

kiszámíthatatlanság

slide29
2. Technikafüggő társadalom

Technológiai determinizmus

A változások egyik gerjesztője és azok ütemének domináns meghatározója az információs és kommunikációs technológiák rohamos fejlődése.

slide31
3. A globális világgazdaság társadalma

GAZDASÁGKOR

Az árú-, pénz- és munkaerőpiacok globális integrációja

A nemzetgazdaságok kölcsönös függősége

Vállalati rugalmasság; tanuló vállalat ;hálózati vállalat ; decentralizáció

A termelésben virtualizálódás,

dematerializálódás, tömeges testreszabás

slide32
Az USA termelésének értéke

Hozzáadott érték

Az USA termelésének tömege

Tudásalapú gazdaság

Ipari társadalom

Információs társadalom

1900

2000

slide33
4. Hálózati társadalom

flexibilitás

új kommunikációs és szervezeti architektúra

slide34
Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői

1.Az információs társadalom kezdetei

2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz

3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása

4. Az információs társadalom jellemzői I.

5. Az információs társadalom jellemzői II.

Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher.

Albert Einstein

slide35
Az információs társadalom jellemzői II.

Az információs társadalom tudásközéppontú és tanuló társadalom

Az információs társadalom információ-centrikus társadalom

Az információs társadalom planetáris világtársadalom

Az információs társadalom egyenlőtlen társadalom

. Az információs társadalom

slide36
5. Tudásalapú és tanuló társadalom

digital literacy

hyperlearning

e-learning

information literacy

key-competencies

lifelong learning

slide37
6. Információ-intenzív társadalom

Információrobbanás - navigáció - szelekció

A feed-back információk domináns szerepe

A jelentés nélküli, kontextusukból kiragadott információk fékezhetetlen áradata a társadalmat összetartó narratíva szétfoszlását idézi elő, és az emberek a szimultán médiahatások örök jelenidejében fognak élni.

Neil Postman

slide39
7. Planetáris társadalom

Gobal Village(McLuhan)!

Egyetemes ember kultúra?

Planetáris értékrend?

Veszélyek: érték- és iránytévesztés,fundamentalizmus

Identitáskeresés

slide40
8. Egyenlőtlen társadalom

Információs egyenlőtlenségek

Digitális szakadék

Társadalmi polarizálódás

Negyedik világ?

ad