hva er en forfatter er vancouver reglene klare nok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok? - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok?. magne.nylenna@helsebiblioteket.no www.nylenna.no. Hva er en ”forfatter”?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er en forfatter er vancouver reglene klare nok

Hva er en forfatter?Er Vancouver-reglene klare nok?

magne.nylenna@helsebiblioteket.no

www.nylenna.no

hva er en forfatter
Hva er en ”forfatter”?
 • ”En forfatter er en person som skriver litteratur. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, alle skribenter, kan i prinsippet kalle seg forfatter.”http://en.wikipedia.org/
utviklingen i medisinsk publisering
Utviklingen i medisinsk publisering
 • Fra kliniker til kliniker
 • Fra forsker til kliniker
 • Fra forsker til forsker
 • Fra kunnskapsformidling til kompetansedokumentasjon
forfatterskap som problem
Forfatterskap som problem
 • ”Publish or perish”
 • Økt flerforfatterskap
 • Uberettigede forfatterskap
konsekvensene
Konsekvensene
 • Manglende ansvarlighet overfor leserne når noe går galt
  • forfatterskapsbeskyldninger er den viktigste enkeltårsak for uredelighetsundersøkelser
 • Urettferdighet i meritteringen
hvem bestemmer rett og galt
Hvem bestemmer rett og galt?
 • Den enkelte selv?
 • Lovgivning (opphavsrett til åndsverk etc.)
 • Uredelighetsutvalg, etikkomiteer
 • Akademiske institusjoner
 • Vitenskapelige tidsskrifter
 • Redaktørorganisasjoner
  • Vancouvergruppen
vancouver gruppen
”Vancouver-gruppen”
 • Standardisering av referanser og litteraturlister
 • Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
 • International Committee of Medical Journal Editors
 • www.icmje.org
vancouvergruppens opprinnelige prinsipper for forfatterskap
Vancouvergruppens opprinnelige prinsipper for forfatterskap
 • Forfatterskap er en intellektuell prosess
 • Datainnsamling, finansiering eller veiledning alene kvalifiserer ikke til forfatterskap
 • Forfatterne skal stå til ansvar for innholdet
vancouvergruppens forfatterdefinisjon 1985
Vancouvergruppens forfatterdefinisjon (1985)

Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar for innholdet. Forfatterskap skal baseres på vesentlig bidrag til

a) idé, planlegging og utforming eller analyse og tolkning av data, og

b) utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet, og

c) godkjenning av den endelige manuskriptversjonen.

Samtlige forutsetninger (a, b og c) må være til stede.

hadde vancouvergruppen noen impact
Hadde Vancouvergruppen noen ”impact”?
 • Definitivt på redaktørenes bevissthet og tidsskriftenes standardisering
 • Også på noen aspekter ved forfatternes atferd
 • ….f eks antall forfattere
men hva med kravene til forfatterskap
Men hva med kravene til forfatterskap?
 • Reglene ble ikke fulgt
 • En tredel av 84 britiske forfattere hadde ikke gjort ”substantial contributions” (Goodman BMJ 1994;309:1482)
 • Av 324 amerikanske forskere ville en tredel inkludere en ”ikke-forfatter” om de selv hadde fordel av det (Eastwood Sci Eng Ethics 1996;2:89-114)
 • Av 66 britiske forskere kjente halvparten ikke reglene, og en tredel hadde vært urettmessige forfattere (Bhopal BMJ 1997;314:1009-12)
4 versjon av uniform requirements 1991
4. versjon av Uniform requirements (1991)

”All persons designated as authors should qualify for authorship.Each author should have participated sufficiently to take public responsibility for the content....

........

Any part of an article critical to its main conclusions must be the responsibility of at least one author.”

vedvarende problemer
Vedvarende problemer
 • Økende antall forfattere per artikkel
 • Gift authors/guest authors
 • Ghost authors
slide17

Queens Medical Center, Nottingham, 6. Juni 1996

 • Et nytt forfatterkonsept?
 • Bidragsytere (contributors)
 • Spesifisering av enkeltpersoners innsats
 • Garantist(er) (guarantor(s))
hva skjedde med contributors
Hva skjedde med ”contributors”?
 • Forfatternavn registreres fortsatt – forfatterbegrepet lar seg ikke avskaffe
 • Ingen oppdager spesifiseringen av bidragsytere (knapt noen oppdager den)
 • Uklar terminologi
 • Ordningen avskaffer ikke uærlighet
oppdaterte forfatterskapskriterier 2000
Oppdaterte forfatterskapskriterier (2000)

En hver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar for angjeldende deler av innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for integriteten i helheten av arbeidet, fra planlegging til publisering

oppdaterte forfatterskapskriterier 20001
Oppdaterte forfatterskapskriterier (2000)

Forfatterskap skal utelukkende baseres på:

a) Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data

b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold

c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres

Samtlige kriterier (a, b og c) må oppfylles

slide21

www.icmje.org:

An “author” is generally considered to be someone who has made substantive intellectual contributions to a published study, and biomedical authorship continues to have important academic, social, and financial implications. (1) In the past, readers were rarely provided with information about contributions to studies from those listed as authors and in acknowledgments. (2) Some journals now request and publish information about the contributions of each person named as having participated in a submitted study, at least for original research. Editors are strongly encouraged to develop and implement a contributorship policy, as well as a policy on identifying who is responsible for the integrity of the work as a whole.

While contributorship and guarantorship policies obviously remove much of the ambiguity surrounding contributions, it leaves unresolved the question of the quantity and quality of contribution that qualify for authorship. The International Committee of Medical Journal Editors has recommended the following criteria for authorship; these criteria are still appropriate for those journals that distinguish authors from other contributors.

Authorship credit should be based on 1) substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; 2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and 3) final approval of the version to be published. Authors should meet conditions 1, 2, and 3.

When a large, multi-center group has conducted the work, the group should identify the individuals who accept direct responsibility for the manuscript (3). These individuals should fully meet the criteria for authorship defined above and editors will ask these individuals to complete journal-specific author and conflict of interest disclosure forms. When submitting a group author manuscript, the corresponding author should clearly indicate the preferred citation and should clearly identify all individual authors as well as the group name. Journals will generally list other members of the group in the acknowledgements. The National Library of Medicine indexes the group name and the names of individuals the group has identified as being directly responsible for the manuscript.

Acquisition of funding, collection of data, or general supervision of the research group, alone, does not justify authorship.

All persons designated as authors should qualify for authorship, and all those who qualify should be listed.

Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content.

Some journals now also request that one or more authors, referred to as “guarantors,” be identified as the persons who take responsibility for the integrity of the work as a whole, from inception to published article, and publish that information.

Increasingly, authorship of multi-center trials is attributed to a group. All members of the group who are named as authors should fully meet the above criteria for authorship.

The order of authorship on the byline should be a joint decision of the co-authors. Authors should be prepared to explain the order in which authors are listed.

men fortsatt skaper forfatterskapspraksisen
Men fortsatt skaper forfatterskapspraksisen…
 • Meritteringsurettferdighet
  • Forfatterinflasjonen fortsetter
  • Varierende praksis i ulike miljøer
 • Ansvarlighetsvansker
  • Medforfattere anser seg i varierende grad ansvarlige for et prosjekts kvalitet og redelighet
og fortsatt er det slik at reglene ikke f lges
…og fortsatt er det slik at reglene ikke følges
 • ”The ICMJE criteria were ignored by clinicians at a university hospital. Ghost and gift authorship were frequent among them.”

Pignatelli et al J Med Ethics 2005;31:578-81

 • ”Only 40% of authors fulfilled the ICMJE auhorship criteria”

Marusic et al. Sci Eng Ethics 2004;10:493-502

hvorfor
Hvorfor?
 • Er reglene ukjente?
 • Er reglene uklare?
 • Er det andre grunner til at de ikke følges?
  • Neglisjering av hele forfatterskapsproblemet
  • Tvil om hvem som har ansvaret for å rydde opp
  • Et akademisk meritteringssystem som er modent for totaloverhaling