Utdanningsvalg hospitering pryo
Download
1 / 35

Utdanningsvalg, hospitering, PRYO - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Utdanningsvalg, hospitering, PRYO. Målet for PRYO er at du skal få arbeidslivserfaring, og at du skal få kjennskap til hvordan en bedrift fungerer. Du skal lære å skrive CV og søknad og du skal få en viss kjennskap til organisasjoner og til yrkesetikk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utdanningsvalg, hospitering, PRYO' - nadine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utdanningsvalg hospitering pryo
Utdanningsvalg, hospitering, PRYO

 • Målet for PRYO er at du skal få arbeidslivserfaring, og at du skal få kjennskap til hvordan en bedrift fungerer.

 • Du skal lære å skrive CV og søknad og du skal få en viss kjennskap til organisasjoner og til yrkesetikk.

 • Etter avsluttet PRYO skal du skrive rapport.


Utdanningsvalg hospitering pryo
PRYO

 • En lærer best arbeidslivet å kjenne ved aktivt å delta.

 • På den måten kan en skaffe seg praktiske ferdigheter og innsikt i arbeidslivet.

 • Dette er noe en kan ta med seg videre, både når en skal velge utdanningsløp og senere i sin egen yrkeskarriere.


Utdanningsvalg hospitering pryo
PRYO

 • Yrkesforberedende opplæring på grunnskolenivå kalles i det nye Kunnskapsløftet for Utdanningsvalg.


Yrkesforberedende oppl ring
Yrkesforberedende opplæring

 • Utdanningsvalg skal gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg.


Yrkesforberedende oppl ring1
Yrkesforberedende opplæring

 • Utdanningsvalg skal videre gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene.

 • Har du en drøm om å bli….?

 • Vet du hva som kreves?


Yrkesforberedende oppl ring2
Yrkesforberedende opplæring

 • På Kannik skole gjennomfører vi utdanningsvalg på 9.trinn uke 5 og uke 6 2013.

 • Uke 5 får hver elev hospitere to dager på et utdanningsprogram de har valgt. De andre to dagene arbeider elevene med det samme utdanningsprogrammet på skolen.

 • Uke 6 er arbeidsuke.


Yrkesforberedende oppl ring3
Yrkesforberedende opplæring

 • I Utdanningsvalg er en av målsetningene at elevene skal bli gitt muligheter til å skaffe seg erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene.


Yrkesforberedende oppl ring4
Yrkesforberedende opplæring

 • I Utdanningsvalg skal elevene gis muligheter for bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning.

 • Det er derfor viktig at elev og foresatte arbeider for å finne et arbeidssted for PRYO i uke 6, som eleven kan mestre og ha utbytte av.


Yrkesforberedende oppl ring5
Yrkesforberedende opplæring

 • Før PRYO er det flere ting hver elev må lære seg.

 • De fleste elever har liten eller ingen arbeidserfaring utenfor hjemmet.


Yrkesforberedende oppl ring6
Yrkesforberedende opplæring

 • For å få et arbeid må man som regel søke en stilling som er utlyst.

 • Å skrive en jobbsøknad er krevende og mange synes det er vanskelig første gangen.

 • Dette er derfor noe alle trenger øvelse i, og noe som ALLE HELT SIKKERT FÅR BRUK FOR SENERE I LIVET!!


Yrkesforberedende oppl ring7
Yrkesforberedende opplæring

 • I norskfaget vil du få hjelp til å skrive jobbsøknad og lage CV.


Yrkesforberedende oppl ring8
Yrkesforberedende opplæring

 • Før du søker på en jobb, må du selvsagt finne ut følgende:

 • Hvilken utdanning kreves for dette yrket?

 • Hvordan skaffer man seg den utdanningen?

 • Hvilket utdanningsprogram må man velge på videregående?

 • Trenger du fag-/svennebrev?

 • Må du ha utdanning fra høgskole eller universitet?


Yrkesforberedende oppl ring9
Yrkesforberedende opplæring

 • Deretter er det tid for å lære å skrive søknad.

 • Det er viktig at hver enkelt søknad er skreddersydd i forhold til den jobben du søker på.

 • En søknad på en annonsert eller utlyst stilling er et svar på denne annonsen.


Yrkesforberedende oppl ring10
Yrkesforberedende opplæring

 • Søknad:

 • Står det i annonsen at du skal skrive en kort søknad, sender du en kort søknad med CV.

 • Send alltid med CV.

 • CV og søknad er to dokumenter som skal utfylle hverandre.


Yrkesforberedende oppl ring11
Yrkesforberedende opplæring

 • CV

 • En CV gir en fullstendig oversikt over din yrkeskarriere og utdannelse, mens søknaden utdyper det som er spesielt viktig for denne stillingen.

 • I søknaden viser du hvorfor nettopp du er den personen som arbeidsgiver bør innkalle til intervju.Yrkesforberedende oppl ring13
Yrkesforberedende opplæring

 • Intervju

 • En mulig øvingsoppgave for dere elever er å tenke seg at dere er arbeidsgivere og har søkt etter en ny medarbeider.

 • Etter å ha lest gjennom søknad og CV vil du/dere innkalle vedkommende til intervju.


Yrkesforberedende oppl ring14
Yrkesforberedende opplæring

 • Som arbeidsgiver er du/dere interessert i å få en medarbeider som kan bidra positivt for bedriftens resultater.

 • Det er viktig at medarbeideren passer godt inn i arbeidsmiljøet og er omgjengelig og lett å samarbeide med.


Yrkesforberedende oppl ring15
Yrkesforberedende opplæring

 • Oppgaven kan gjennomføres som rollespill eller som gruppe-/parsamarbeid.

 • Før intervjuet er det viktig å lage noen viktige spørsmål som du/dere må huske å stille.


Yrkesforberedende utdanning
Yrkesforberedende utdanning

 • Eksempler på spørsmål:

 • Hvorfor har du søkt stillingen?

 • Hva vet du om dette arbeidsstedet?

 • Hvorfor vil du begynne hos oss?

 • Hva er viktig for deg i en jobb?

 • Kan du beskrive hva du mener med et godt arbeidsmiljø?


Yrkesforberedende oppl ring16
Yrkesforberedende opplæring

 • Spørsmål forts.:

 • Har du søkt andre stillinger enn denne?

 • Har du planer om å studere videre?

 • Hva gjør du om 2 år, om 5 år?

 • Beskriv deg selv med fem ord.


Yrkesforberedende oppl ring17
Yrkesforberedende opplæring

 • Spørsmål forts.:

 • Hvilke interesser har du?

 • Hva er kreativitet, er du kreativ?

 • Hvilke lønnskrav har du?

 • Når kan du begynne å jobbe?


Yrkesforberedende oppl ring18
Yrkesforberedende opplæring

 • Under intervjuet er det viktig å snakke rolig og la vedkommende få tid til å tenke før han eller hun svarer. Noter underveis, bruk gjerne nøkkelord.

 • Spør på nytt dersom du ikke forstår.

 • Still gjerne tilleggsspørsmål.

 • Vær alltid høflig, vennlig og respektfull.


Yrkesforberedende oppl ring19
Yrkesforberedende opplæring

 • Andre del av oppgaven er selvsagt at du er innkalt til intervju.

 • Når du skal møte til intervju, er det viktig at du møter godt forberedt.


Yrkesforberedende oppl ring20
Yrkesforberedende opplæring

 • I intervjuet skal du utdype dine søknadsdokumenter og gi et mer utfyllende bilde av deg selv.


Yrkesforberedende oppl ring21
Yrkesforberedende opplæring

 • Les godt gjennom CV, søknad og stillingsannonse før du skal til intervju.

 • Tenk nøye gjennom hvorfor du vil ha denne stillingen.

 • Hva er din styrke og svakhet i forhold til stillingen?

 • Bruk internett som informasjonskilde slik at du vet mest mulig om bedriften.


Yrkesforberedende oppl ring22
Yrkesforberedende opplæring

 • PRYORAPPORT

 • Etter arbeidsuken skal du skrive rapport ut fra dine erfaringer i arbeidslivet denne uken.


Yrkesforberedende oppl ring23
Yrkesforberedende opplæring

 • En rapport er en nøktern beretning om hva som har skjedd og hvor.

 • Den skal ikke være altfor ordrik og ha altfor omfattende vurderinger og skildringer, men likevel gi klar og presis informasjon.

 • Ta notater hver dag i arbeidsuken om det du opplever på arbeidsplassen. Ut fra notatene skrives så rapporten.


Yrkesforberedende oppl ring24
Yrkesforberedende opplæring

 • I samfunnsfag etter Kunnskapsløftet er et av målene for samfunnsfagsdelen at en etter 10.årstrinn skal kunne legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra en undersøkelse av grunnlaget for en slik bedrift.

 • Hvilken bedrift kunne du tenke deg å starte?


Yrkesforberedende oppl ring25
Yrkesforberedende opplæring

 • Når du skal ut for å skaffe deg jobb:

 • Presenter deg på en høflig måte, med navn og skole. Håndhils med et fast og godt håndtrykk.


Yrkesforberedende oppl ring26
Yrkesforberedende opplæring

 • Forklar høflig og rolig grunnen til at du tar kontakt. Vis uoppfordret brevet fra Kannik, som du VERKEN HAR KRØLLET ELLER BRETTET ELLER SØLT TIL!


Yrkesforberedende oppl ring27
Yrkesforberedende opplæring

 • Vær vennlig og samarbeidsvillig. Øv deg gjerne på forhånd i hva du skal si

 • Ikke begynn å diskutere dersom svaret er negativt, takk for svar og gå videre med friskt mot.

 • Ikke gi opp!!


Yrkesforberedende oppl ring28
Yrkesforberedende opplæring

 • Ta skoletesten på Karrierepermen.

 • Passord og brukernavn har du.

 • Testen fungerer godt dersom du er usikker og ikke helt vet hva du har lyst til/passer til. Du kan ta testen flere ganger.

 • Her får du også god informasjon om videre utdanningsprogram i videregående skole.


Yrkesforberedende oppl ring29
Yrkesforberedende opplæring

 • Hvilke planer har du for deg selv?

 • Det er en stor fordel dersom du på forhånd har satt deg litt inn i de valgmulighetene du har etter grunnskolen.

 • Husk: det er bare litt over et år igjen til du skal velge! Bruk dette året godt, husk: Godt forberedt er halvt fullendt!!


Yrkesforberedende oppl ring30
Yrkesforberedende opplæring

 • Lykke til!!

 • Hilsen fra Reidun Stødle Seiffert

 • Skolerådgiver på 9.trinn

 • Ta kontakt hvis du har noe du lurer på!