1 / 9

PHYEMOC

I believe in Drama!. PHYEMOC. Hvad er PhyEmoC ? Action!. Dynamik og god stemning fanger elevernes opmærksomhed Fremme spontanitet og kreativitet Fjerne elevens selvbevidsthed og frygt for at lave fejl Lægge vægt på relevans i elevens eget liv Engagere eleven på det emotionelle.

nadine
Download Presentation

PHYEMOC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. I believe in Drama! PHYEMOC

  2. Hvad er PhyEmoC?Action! • Dynamik og god stemning fanger elevernes opmærksomhed • Fremme spontanitet og kreativitet • Fjerne elevens selvbevidsthed og frygt for at lave fejl • Lægge vægt på relevans i elevens eget liv • Engagere eleven på det emotionelle

  3. Fordelene?Så mange! • Kontekstuel læring • Holistisk tilgang, Sprog og kultur som en • Eleverne lærer at sætte pris på hele den kulturelle oplevelse • Kommunikation med krop, humor, følelser og drama • Social & kulturel interaktion.

  4. I klasseværelset?Ikke nødvendigvis… • Mindre support grupper • Strukturerede aktiviteter • Real-life kontekst – gå ud i den virkelige verden! • Scenekunst og lignende strategier • Feedback kommunikationsteknikker. • Varierende tilgange og metoder: • fysisk, emotionel, kulturel. • Choral repetition - backwards build-up – belønning. • Jævnlig evaluering af eleverne

  5. Mærk det på egen krop!

  6. Appetitvækkeren • Have det SJOVT! • Indlære basis ordforråd for den efterfølgende aktivitet • Kropslig/kinæstetisk og kontekstuel læring • choral repetition • I par øver eleverne ordene • Skriver ord på post-its og sætter dem på kropsdelene. Gentag ord bevæg den omtalte kropsdel • Backwards build-up - læreren læer sætningerne højt- eleverne gentager • Eleverne øver i par. Sig retningen/ordren, samtidig med man fysisk udører handlingen Formål og metode Aktiviteten

  7. Gauche (V) Tête Droite (H) Bras Main Jambe Genou Pied

  8. GPS-en • A gauche (Gå til venstre) • A Droite (Gå til højre) • Attention! (Pas på!) • Tout droit (Fortsæt lige ud) • Reviens (kom tilbage) • Non(nej) Oui(ja) • Remonte(kom op) • Descend(gå ned) • Arrête! (stop!) • Penche toi (Buk dig) • Ramasse-le (saml op) • Vers le pied gauche (ved venstre fod) • Vers le pied droite (ved højre fod) • Avec la main gauche (med venstre hånd) • Avec la main droite (med højre hånd)

  9. Øvelsen • Eleverne arbejder i par • En har bind for øjnene • En er gps-guide • Guiden skal føre den blinde elev igennem rummet til at samle gaver op - uden at vælte flaskerne! • Det gælder om at samle flest gaver, en væltet flaske = straffe point (kan tilpasses efter smag)

More Related