Download
i believe in drama n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHYEMOC PowerPoint Presentation

PHYEMOC

221 Views Download Presentation
Download Presentation

PHYEMOC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. I believe in Drama! PHYEMOC

  2. Hvad er PhyEmoC?Action! • Dynamik og god stemning fanger elevernes opmærksomhed • Fremme spontanitet og kreativitet • Fjerne elevens selvbevidsthed og frygt for at lave fejl • Lægge vægt på relevans i elevens eget liv • Engagere eleven på det emotionelle

  3. Fordelene?Så mange! • Kontekstuel læring • Holistisk tilgang, Sprog og kultur som en • Eleverne lærer at sætte pris på hele den kulturelle oplevelse • Kommunikation med krop, humor, følelser og drama • Social & kulturel interaktion.

  4. I klasseværelset?Ikke nødvendigvis… • Mindre support grupper • Strukturerede aktiviteter • Real-life kontekst – gå ud i den virkelige verden! • Scenekunst og lignende strategier • Feedback kommunikationsteknikker. • Varierende tilgange og metoder: • fysisk, emotionel, kulturel. • Choral repetition - backwards build-up – belønning. • Jævnlig evaluering af eleverne

  5. Mærk det på egen krop!

  6. Appetitvækkeren • Have det SJOVT! • Indlære basis ordforråd for den efterfølgende aktivitet • Kropslig/kinæstetisk og kontekstuel læring • choral repetition • I par øver eleverne ordene • Skriver ord på post-its og sætter dem på kropsdelene. Gentag ord bevæg den omtalte kropsdel • Backwards build-up - læreren læer sætningerne højt- eleverne gentager • Eleverne øver i par. Sig retningen/ordren, samtidig med man fysisk udører handlingen Formål og metode Aktiviteten

  7. Gauche (V) Tête Droite (H) Bras Main Jambe Genou Pied

  8. GPS-en • A gauche (Gå til venstre) • A Droite (Gå til højre) • Attention! (Pas på!) • Tout droit (Fortsæt lige ud) • Reviens (kom tilbage) • Non(nej) Oui(ja) • Remonte(kom op) • Descend(gå ned) • Arrête! (stop!) • Penche toi (Buk dig) • Ramasse-le (saml op) • Vers le pied gauche (ved venstre fod) • Vers le pied droite (ved højre fod) • Avec la main gauche (med venstre hånd) • Avec la main droite (med højre hånd)

  9. Øvelsen • Eleverne arbejder i par • En har bind for øjnene • En er gps-guide • Guiden skal føre den blinde elev igennem rummet til at samle gaver op - uden at vælte flaskerne! • Det gælder om at samle flest gaver, en væltet flaske = straffe point (kan tilpasses efter smag)