ICES/KIS3,
Download
1 / 17

Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

ICES/KIS3, Thema hoogwaardig ruimtegebruik VROM, 11 Oktober 2002. Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat. Programma Klimaatplatform bijeenkomst (1) 09.30 - 10.00 Inloop, koffie 10.00 - 10.10 Welkom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat' - nadda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

ICES/KIS3, Thema hoogwaardig ruimtegebruik

VROM, 11 Oktober 2002

Klimaat voor Ruimte,

Ruimte voor Klimaat


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Programma Klimaatplatform bijeenkomst (1)

09.30 - 10.00 Inloop, koffie

10.00 - 10.10 Welkom

10.10 - 10.20 Toelichting namens Adviesraad, Prof. Drs. Pieter Bouw (Swiss Airlines)

10:20 - 10:40 Toelichting vanuit VROM

Mr. Tilly Zwartepoorte (VROM)

10:40 - 11:00 'Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat'

Dr. Pavel Kabat (vz co-ordinatiegroep initiatief)

11.00 - 11.15 Koffiepauze

11.15 - 11.35 UK Tyndall Centre for Climate Change Research

11.35 - 11.40 Reactie NWO (Dr. John Marks)

11.40 - 11.45 Uitleg parallelsessies Kennisvraag & -aanbod


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Programma Klimaatplatform bijeenkomst (2)

11.45 - 12.45 Eerste ronde parallelle Deelsessies

· Klimaat- en emissie scenario's in de ruimtelijke ordening

· Adaptatie en ruimtelijke ordening

· Duurzame Energie uit de Groene Ruimte?

· De financiële sector en klimaatverandering

12.45 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.45 Tweede ronde parallelle Deelsessies

· Landgebruik & Mitigatie, o.a. Veenweidegebied

· Kennisoverdracht, participatie en Onderwijs

· Klimaat en de kustwateren/Nederlands Continentaal Plat

14.45 - 15.00 Pauze

15.00 - 16.30 Terugkoppeling van de deelsessies

16:30 Borrel


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Sociaal-Economische Dynamiek

Klimaatverandering

Risico’s

Waterhuishouding

Verzekering

Ruimtegebruik

Energie

Monitoring

Ecosystemen

Bodem

Visserij

Landbouw

Bosbouw

Recreatie

 • KANSEN

 • Integraal adaptatie en mitigatie beleid

 • Multifunctioneel ruimtegebruik

 • Innovaties


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Adaptation & Mitigation options

EconomicActivities

SPATIAL PLANNING

Policy Objectives

EMISSIONS

MONITORING

INTEGRATED

ASSESSMENT

COST BENEFIT ANALYSIS

Stakeholder consultation Dialogue

Climate

Change

Vulnerabilityof land use water resources


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat

 • Het klimaatvraagstuk wordt (mede)ordenend voor de toekomstige (her)inrichting van Nederland en Europa

 • Hoge mate van synergie en integratie is nodig om klimaatdimensie van verschillende beleidslijnen en maatschappelijke segmenten te kunnen realiseren

 • Klimaat- kennisinfrastructuur in Nederland: goed op onderdelen, maar grotendeels sectoraal gericht, versnipperd en niet slagvaardig


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Klimaatvoor Ruimte, Ruimte voor Klimaat

 • Inrichting van een geïntegreerd observatiesysteem voor land, lucht en zee(kust): Nederland gidsland?

 • Internationale inbedding klimaatvraagstuk geeft een belangrijke voorsprong

 • Van de beoogde integrale benadering van het klimaatprobleem gaat een belangrijke technologische en infrastructurele impuls uit: kansrijke kruis-bestuivingen met private sector


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat

 • Zowel op het gebied van mitigatie als adaptatie is een investeringsimpuls noodzakelijk wil men de doelstellingen van het klimaatbeleid op zowel korte (2008-2012) als lange termijn (2050) bereiken.

 • Mitigatie: Korte termijn 6% emissie reductie (50 Mton C eq tov 1990) te bereiken in 2008-2012; Lange termijn: 80% emissie reductie in 2050?

 • Adaptatie: Anders omgaan met klimaatrisico’s in landgebruik & waterbeheer: een paradigma verandering is noodzakelijk


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat

* Soms is technisch/infrastructureel heel wat mogelijk, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken:

MAAR:* De kost gaat voor de baat uit,

* Het is moeilijk draagvlak te krijgen voor maatregelen die pas effect hebben in de toekomst,

* Ruimte is schaars.

DUS:* Wil men de ambitieuze doelstellingen van het Nederlandse klimaatbeleid bereiken,zal ersociaal draagvlakgecreëerd moeten worden bij de private sector, regionale overheid en maatschapppij, dmv dialoog en investering in educatie.


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

The framework:

Monitoring (policy & physical variables)

1

Understanding the NATURAL SYSTEM

2

Operationalisation of MITIGATION policies & management

3

Operationalisation of ADAPTATION policies & management

Socio-Economic support for implementation for adaptation & mitigation policies & management

Embedding the climate change issue within spatial planning & infrastructure

An (inter) national institutional framework


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Institionele en infrastructurele inkadering

Huidige situatie

Vragen door

wetenschap

Beleidsvragen

Kennisstructuur

Geen Integrale oplossingen


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Institionele en infrastructurele inkaderingKlimaat voor Ruimte | Ruimte voor Klimaat


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Institionele en infrastructurele inkaderingklimaatverandering en ruimtegebruik

Kennis

EuropeanResearchArea

Virtual Center

 • Multidisciplinariteit

 • Facility sharing

 • Laagdrempeligheid in samenwerking en aansturing

 • Integrale oplossingen


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Subprogramma’s (1):

1) Climate scenarios (climate system & monitoring)

2) Greenhouse gases and aerosol emissions

3) Spatial Strategies for climate change

- land use & mitigation

- land use & adaptation

- land use & energy

- transport

- integrated assessment & dialogue

4) Innovative core projects:

- Peatland areas (Veenweide gebied)

- The Northsea/coastal zone

- Climate, rivers & spatial planning

-Mitigation/adaptation abroad


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Subprogramma’s (2):

5) New arrangements and new forms of risk assessment

6) Knowledge transfer & Education

7) Climate neutral entrepreneurship & multiple land use

8) International linkages

9) New projects


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Tijdspad Tender & Toetsing ICES/KIS3

September 2002 (week 39) publicatie regeling, opening tender (uitgesteld naar medio oktober)

December 2002 (week 51) sluiting tender

(uitgesteld naar mid januari)

Januari 2003 (week 4) verzending projectvoorstellen naar KNAW, CPB en andere planbureaus

begin juni 2003 (week 23) toetsresultaten beschikbaar, verzending naar CvW

eind juni 2003 (week 26), advies CvW beschikbaar

half september 2003 (week 38), besluitvorming kabinet

uiterlijk 16 oktober 2003 (week 42):uitslag & beschikkingen gehonoreerde projecten


Klimaat voor ruimte ruimte voor klimaat

Het draaiboek voor het schrijven business plan

Juli - 11 oktober 2002 ,DRAFT1 businessplan (coördinatiegroep)

Oktober 2002

* Laatse fase inventarisatie Kennisvraag (o.a. VROM workshop 11 oktober)* Afstemming Kennisvraag & -aanbod (analyse workshop, * Verwerking resultaten in DRAFT2 & evaluatie)* Afstemming met ACHT VOOR RUIMTE (m.n. Water, Geo-Informatie)

1 November: Verzending verslag workshop & DRAFT2 naar deelnemers

18 November: Deadline voor geven commentaar DRAFT2 richting THEMATREKKERS

25 November: Coördinatie groep overleg December : Definitieve versie Businessplan

Januari 2003 : Drukker (week 1),verzending businessplan naar SENTER (week 4)

Juni 2003 (?) : Publieke Platformbijeenkomst