inleiding n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INLEIDING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

INLEIDING - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

INLEIDING. Lkol Detlev Simons VOV lid sinds 1897 Momenteel C 101 CISbat De vragen in ons hoofd! Waarom zijn we bij elkaar? Wat gaan we vandaag doen? Wanneer krijg ik , mag ik …..? Short Game!. INFORMATIEMANAGEMENT. Lees de tekst en kies een kolom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INLEIDING' - nadda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inleiding
INLEIDING

Lkol Detlev Simons

VOV lid sinds 1897

Momenteel C 101 CISbat

De vragen in ons hoofd!

  • Waarom zijn we bij elkaar?
  • Wat gaan we vandaag doen?
  • Wanneer krijg ik , mag ik …..?

Short Game!

informatiemanagement
INFORMATIEMANAGEMENT

Lees de tekst en kies een kolom

Informatie is cruciaal voor het moderne militaire gevecht. Zonder informatie is er geen goede besluitvorming.

Commandanten moeten leren beslissen zonder informatie. Een commandant besluit op wat hij weet

informatiemanagement1
INFORMATIEMANAGEMENT

Om te kiezen moet je wel beide lezen!

Documentaire Informatievoorziening Verwerking van inkomende en uitgaande post. Bewaken van de voortgang en tijdige afdoening van documenten. Verstrekken van informatie van informatiebronnen.

C2OST is het geheel van nationale mensen, middelen en procedures, benodigd voor het ondersteunen van de commandovoering van de commandant gedurende alle fasen van een militaire operatie.

informatiemanagement2
INFORMATIEMANAGEMENT

Om te kiezen moet je wel alles lezen!

Het hart van de ontplooibare netwerkinfrastructuur TITAAN wordt gevormd door het LAN voor de staven. Zo’n LAN bestaat uit een samenstel van COTS ICT-componenten (hardware) en systeemsoftware, waarop applicatie kunnen draaien. Een LAN is ondergebracht in voertuigshelters en boxen die onderling worden gekoppeld d.m.v. glasvezel- en/of UTP-kabel. Het LAN levert daarmee de generieke en specifieke diensten voor de staffunctionarissen en het lokale beheerpersoneel..

TITAAN is een netwerkinfrastructuur voor ontplooibaar optreden die voorziet in een operationeel intranet, een wereldwijd verplaatsbaar WAN voor de ondersteuning van een oefening, operatie of missie. De netwerkinfrastructuur is samengesteld uit meerdere (deel)systemen. Deze (deel)systemen kunnen worden gegroepeerd naar Home Base, Satelliet Grondstation, locale netwerken, applicaties, transmissiesystemen, koppelvlakken en ‘ad ons’.

informatiemanagement3
INFORMATIEMANAGEMENT

Let op de details !

Ten behoeve van de CBT’s die bij het C2SC gemaakt zijn (CBT ISIS, CBT Themis), is een standaard neergezet. Deze bevat een grafisch, didactisch en technische component. De technische component is het technische hart van de CBT en het verzorgt communicatie voor scoring en de navigatie door de CBT. De lesstof en ook de andere onderdelen zoals het hoofdmenu, worden op het juiste moment en op basis van een vooraf gedefinieerde structuur, door de technische component opgehaald en gepresenteerd aan de gebruiker. Het monitoren van de voortgang en de registratie hiervan gebeurt eveneens door een stukje logica in de technische component. Deze technische component, ook wel schil genoemd, is in door het C2SC gebouwd. Deze CBT productie is ontstaan vanuit de behoefte om cursisten voorafgaand aan de cursus OSIRIS op een basisniveau te brengen. Sinds 2006 worden in principe van alle C2SC applicaties met voldoende eindgebruikers een CBT wordt gemaakt.

BMS staat voor Battlefield Management System. BMS is de verzamelnaam voor zowel hardware als software componenten. Onder de hardware verstaan we radio’s, computers (ruggadized) en alle bijbehorende bekabeling. Het BMS verbetert de informatievoorziening en ondersteunt de commandovoering vanaf groepsniveau tot en met bataljonsniveau. Dit wordt gerealiseerd door in voertuigen en wapensystemen, computers in te bouwen die onderling met elkaar in verbinding staan. De datacommunicatie tussen de BMS voertuigen zal met behulp van de “oude” FM9000 radio’s en met de nieuwe f@stnet radio gerealiseerd worden. De data die aanwezig is op de BMS computer in een voertuig, zal automatisch “nearreal time” verspreidt worden aan alle andere BMS computers in andere voertuigen in het netwerk. Daardoor ontstaat er een sharedsituationalawareness in het mobiele domein.

informatiemanagement4
INFORMATIEMANAGEMENT

De Nederlandse krijgsmacht is hoofdzakelijk

actief bij vredesmissies in het buitenland,

maar Defensie heeft ook een aantal structurele

nationale taken. Het leveren van militaire

bijstand aan de civiele rampenbestrijding

is één van die taken. Tot enkele jaren

geleden vervuldeDefensie op dit gebied een

vangnetfunctie,maar die situatie is drastisch

veranderd. In maart 2005 is een convenant

gesloten tussen de ministeries van Defensie,

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(BZK) en Justitie.

Doel is een gegarandeerde inzet van militair

personeel enmaterieelterondersteuningvan

civiele autoriteiten bij rampenbestrijding en

crisisbeheersing. De kamerbrief ‘IntensiveringCiviel-

Militaire Samenwerking (ICMS)’

is een uitvloeisel van dit convenant. In juli

2007 hebben deministeriesvanBZKenDefensie

een catalogus uitgegeven waarin de

gegarandeerde steun op bases van effecten

beschreven staat.Dit zijn dus de effecten die

Defensie garandeert. Eén van die gegarandeerde

taken is nader uitgewerkt in deDeelmaatregel

‘Back-up voorzieningen bestuurlijke

en operationele centra’. Naast deze

gegarandeerde effecten kunnen overheden

ook omandere effecten vragen,Defensie zal

dan kijken of en welke steun er geleverd kan

en mag worden.

13.15 “Social media in de huidige samenleving” dhr Erik Jan Koedijk

13.50 “Recente IM ontwikkelingen bij defensie” luitenant-kolonel Chris Rump en mevr. Kim van Buul-BesselingMPhil

14.25 “De Mens in de cloud” Kltz Marten Meyer PhD

De Nederlandse krijgsmacht is hoofdzakelijk

actief bij vredesmissies in het buitenland,

maar Defensie heeft ook een aantal structurele

nationale taken. Het leveren van militaire

bijstand aan de civiele rampenbestrijding

is één van die taken. Tot enkele jaren

geleden vervuldeDefensie op dit gebied een

vangnetfunctie,maar die situatie is drastisch

veranderd. In maart 2005 is een convenant

gesloten tussen de ministeries van Defensie,

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(BZK) en Justitie.

Doel is een gegarandeerde inzet van militair

personeel enmaterieelterondersteuningvan

civiele autoriteiten bij rampenbestrijding en

crisisbeheersing. De kamerbrief ‘IntensiveringCiviel-

Militaire Samenwerking (ICMS)’

is een uitvloeisel van dit convenant. In juli

2007 hebben deministeriesvanBZKenDefensie

een catalogus uitgegeven waarin de

gegarandeerde steun op bases van effecten

beschreven staat.Dit zijn dus de effecten die

Defensie garandeert. Eén van die gegarandeerde

taken is nader uitgewerkt in deDeelmaatregel

‘Back-up voorzieningen bestuurlijke

en operationele centra’. Naast deze

gegarandeerde effecten kunnen overheden

ook omandere effecten vragen,Defensie zal

dan kijken of en welke steun er geleverd kan

en mag worden.

15.30 “Social media voor verkeersveiligheid” dhr Bart Pastoor

16.05“Cloud Computing” Mr Mick Symonds

16.40 “Samenvatting en conclusies”

16.55 “Afsluiting en uitnodiging voor aansluitend informeel samenzijn” kolonel Peersman

en nu
EN NU?
  • Wat heeft u nu net gelezen?
  • Heeft u alles gelezen?
  • Hoeveel mails, tweets of oproepen heeft u net gemist?
  • Wat kunt u met de informatie?

WAT BETEKENT DIT?

information power
INFORMATION POWER

De Verbindingsdienst streeft naar informatiedominantie voor de commandovoeringsondersteuning van commandanten en besluitvormers. We doen dit door het transport & beheer van informatie en het ontsluiten van de informatie mogelijk te maken. Hiermee versterken wij het verbindend karakter van de commandovoering tussen alle functies van het militair optreden zonder daarbij de functies zelf over te nemen.

We deliver Information Power

programma voor de pauze
Programma voor de pauze

13.15“Social media in de huidige samenleving” Dhr Erik Jan Koedijk

13.50“Recente IM ontwikkelingen bij defensie”

Luitenant-kolonel Chris Rump en

Mevr. Kim van Buul-Besseling Mphil

14.25 “De Mens in de cloud”

Kltz Marten Meyer PhD

programma na de pauze
Programma na de pauze

15.30 “Social media voor verkeersveiligheid”

Dhr Bart Pastoor

16.05“Cloud Computing”

Mr Mick Symonds

16.40“Samenvatting en conclusies”

16.55“Afsluiting”

manage je informatie
MANAGE JE INFORMATIE

17.00Borrel

18.00Diner Buffet

20.00 Einde

De gehele pauze en avond zullen aan de VOV gelieerde bedrijven productpresentaties verzorgen. Deze presentaties verdienen uw aandacht

ad