veien til fagbrev n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veien til fagbrev PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veien til fagbrev

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Veien til fagbrev - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

Veien til fagbrev. Orientering til Voksenopplæring BUA/HEA Ved de videregående skolene Vinter 2012/2013 Marit Størvold Damås, fagrådgiver barne- og ungdomsarbeiderfaget, AVGO Annikken Kjær Haraldsen, fagrådgiver helsearbeiderfaget, AVGO. V eier til fagbrev for voksne. Praksiskandidat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veien til fagbrev' - myrna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veien til fagbrev
Veien til fagbrev

Orientering til

Voksenopplæring BUA/HEA

Ved de videregående skolene

Vinter 2012/2013

Marit Størvold Damås, fagrådgiver barne- og ungdomsarbeiderfaget, AVGO

Annikken Kjær Haraldsen, fagrådgiver helsearbeiderfaget, AVGO

v eier til fagbrev for voksne
Veier til fagbrev for voksne
 • Praksiskandidat
 • Voksenlærling

Opplæringsloven med tilhørende forskrifter setter rammene for både praksiskandidater og lærlinger

praksiskandidat
Praksiskandidat
 • Lang og allsidig praksis, i utgangspunktet 5 år (= 60 mnd) relevant fulltids praksis

- to krav: tid og allsidighet!

 • Praksis må dokumenteres med attester fra arbeidsgiver
 • Før oppmelding må egen sentralgitt eksamen i faget være bestått (Vg3-eksamen)
 • Praksiskandidaten har selv ansvaret for å få riktig praksis i forhold til kompetansemålene i læreplanen
 • Vi anbefaler 3 til 6 mnd praksis på de områdene man mangler praksis på fra tidligere
voksenl rling
Voksenlærling
 • Ordinært løp: to års skolegang og to års læretid i bedrift
 • Voksenlærling (over 21 år): fire års læretid i bedrift
 • Læretiden kan kortes ned ved tidligere praksis i faget, den må være allsidig og dokumentert
 • Lærlinger som mangler programfag Vg1 og Vg2 må bestå sentralgitt eksamen Vg3 før oppmelding til fagprøve
 • Fellesfagene på Vg1 og Vg2 må være fullført og bestått, enten ved skolegang eller realkompetansevurdering
realkompetansevurdering
Realkompetansevurdering
 • Gjøres av den videregående skolen
 • Grunnlag: vitnemål/kompetansebevis, attester fra praksis og samtale (direkte eller pr tlf)
 • Resultat i et GAP-skjema som viser hva som mangler, grunnlag for å finne veien videre
 • Kandidaten får også et kompetansebevis som viser hva som er godkjent av videregående opplæring
 • Realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak som kan påklages
 • Må gjøres før praksisvurdering for å få et riktigst mulig grunnlag for praksisvurderingen
krav til attester
Krav til attester
 • Arbeidssted, avdeling/enhet
 • Ansatt tidspunkt til og fra
 • Stillingsprosent, timer (husk ekstravakter, vikariat, ferievikariat i tillegg til faste timer)
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver, ansvar og brukergrupper, dette for å vurdere allsidighet i forhold til kompetansemålene i læreplan
 • Signatur fra den som skriver attesten
 • Arbeidsavtaler gjelder ikke som attest for praksis
 • Ikke send inn original, men attestert kopi
p raksisvurdering
Praksisvurdering
 • Det er fagrådgivere på AVGO, fylkeskommunen som gjør vurderingene på grunnlag av papirene som sendes inn
 • Praksisvurdering er en individuell vurdering
 • Vi ønsker å få tilsendt: vitnemål/kompetansebevis, praksisattester fra relevante arbeidsforhold (usikker, send inn), andre aktuelle attester
 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 i riktig skoleløp (HO-fagene) gir godskriving i tid med 12 mnd pr Vg (både ved skolegang og realkompetansevurdering)q
 • Sentralgitt eksamen Vg3 gir ikke godskriving i praksistid (endring fra nov 2011)
praksisvurdering barne og ungdomsarbeiderfaget
Praksisvurdering barne- og ungdomsarbeiderfaget

Dette teller også som praksis:

 • Frivillig arbeid med barn og unge, for eksempel i speideren, håndball, 4H, barneteater. Timer og arbeidsoppgaver må dokumenteres av leder/styre
 • Egne barn tilsvarer inntil 6 mnd. praksis, dokumenteres ved fødselsattest

Krav til allsidighet:

- Læreplanen gjelder barn/unge i alderen 0 til 18 år, kandidaten må ha praksis som dekker kompetansemålene i læreplan, dokumenteres i attester

praksisvurdering helsearbeiderfaget
Praksisvurdering helsearbeiderfaget

Dette teller også som praksis:

 • Omsorg og stell for egen familie, for eksempel kronisk syke barn eller eldre foreldre. Omsorgen må være attestert av lege/kommunen
 • Støttekontakt, attestert tid og oppgaver
 • Gratis arbeid teller, men det kreves attester som viser både timer og arbeidsoppgaver

Krav til allsidighet:

Helhetlig kompetanse og varierte arbeidsoppgaver, arbeide med brukere med ulike behov. Sykehjem og hjemmesykepleie er sentrale praksisfelt med bredde. Kandidaten må ha praksis som dekker kompetansemålene i læreplan, dokumenteres i attester

fagpr ve
Fagprøve
 • Praksiskandidater har selv ansvar for å melde seg opp til fagprøve, oppmeldingsskjema ligger på www.ntfk.no
 • Oppmeldingsskjema sendes til AVGO pr post Fylkets hus, postboks 2560, 7735 Steinkjer eller scannet via e-post postmottak@ntfk.no
 • Prøvenemnda har ansvar for utforming av fagprøve og tar kontakt med den som har meldt seg opp for å avtale nærmere om tid og sted
gjennomf ring fagpr ve
Gjennomføring fagprøve
 • To personer fra prøvenemnda deltar
 • Prøvene i begge fag pågår i fire dager
 • BUA: to prøvesteder, hvorav en dag i barnehage
 • HEA: to brukere
 • Hjelpemidler tilgjengelig i det daglige er tillat

Dag 1: planlegge

Dag 2 og 3: gjennomføre

Dag 4: egenvurdering og dokumentere

http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Sider/Fag-ellersvenneprove.aspx

eksamen
Eksamen!
 • Oppmelding via nettside www.privatistweb.no
 • Åpen fra 01.01.13 til 31.01.13
 • Må betales samtidig, husk bankkort og bank-id
 • Eksamenskode HEA3102 eller BUA3102
 • Ekstra tid/tilrettelegging: krysses av her, sakkyndig vurdering/dokumentasjon kreves
 • Du kan velge å gjennomføre eksamen på PC eller penn/papir
mer informasjon
Mer informasjon?
 • Fylkeskommunen sin nettside www.ntfk.no – velg utdanning i menyen til høyre og opplæring i bedrift
 • Felles informasjonstjeneste om videregående opplæring www.vilbli.no – velg voksen i menyen til venstre
 • Karrieresenteret www.karriere-nt.no
 • Ta kontakt med oss:

Marit tlf. 74 11 12 39Annikken tlf. 976 85 751