kappl pet om afrika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kappløpet om Afrika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kappløpet om Afrika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kappløpet om Afrika - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Kappløpet om Afrika. Kappløpet om Afrika. Imperialisme har eksistert til alle tider og i alle verdensdeler. Imperialisme innebærer at stater eller samfunn skaffer seg kontroll over andre folk og landområder. Den europeiske imperialismen nådde sitt høydepunkt i årene mellom 1870 og 1914.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kappløpet om Afrika' - myra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kappl pet om afrika2
Kappløpet om Afrika
 • Imperialisme har eksistert til alle tider og i alle verdensdeler.
 • Imperialisme innebærer at stater eller samfunn skaffer seg kontroll over andre folk og landområder.

Den europeiske imperialismen nådde sitt høydepunkt i årene mellom 1870 og 1914.

kappl pet om afrika3
Kappløpet om Afrika
 • På midten av 1800-tallet etablerte europeerne få nye kolonier på fremmede kontinenter
 • Mange av de gamle koloniene var blitt uavhengige.

Mye tydet mye på at det europeiske herredømmet i andre verdensdeler var i ferd med å ebbe ut.

kappl pet om afrika4
Kappløpet om Afrika
 • Europa anno 1850 var en verdensdel i rask vekst.
 • Befolkningsveksten var stor.
 • Industrien sørget for at produksjonen var god.
 • Militæret hadde moderne våpen.

I Europa var også nasjonalismen økende. Mange mente at ens egen nasjon skulle stå i fremste rekke på alle områder.

kappl pet om afrika5
Kappløpet om Afrika
 • I Afrika var forholdene ganske annerledes enn i Europa.
 • Her fantes i liten grad nasjonalisme og stater.
 • De fleste afrikanere levde i små samfunn hvor det man produserte gikk til eget forbruk.

I Afrika var slavehandel mer utbredt enn i andre verdensdeler.

kappl pet om afrika6
Kappløpet om Afrika
 • Mange europeere mente at hvite mennesker stod over andre folk med tanke på utvikling.
 • Det var europeernes plikt å sivilisere andre folkeslag.

Europeere hadde noe å lære bort når det kom til teknologi, vitenskap, kultur, religion og samfunnsstyring.

kappl pet om afrika7
Kappløpet om Afrika
 • Storbritannia var verdens ledende industrinasjon på 1800-tallet.
 • For britene var det viktig å få tilgang til markeder og råvarer.
 • I 1858 ble India en britisk koloni.

Britene fikk dermed tilgang til en rekke billige råvarer og et av verdens største markeder.

kappl pet om afrika8
Kappløpet om Afrika
 • I 1869 stod Suezkanalen ferdig.
 • Nå slapp man å reise rundt Afrika dersom man skulle til India.
 • Kanalen var eid av egyptere og franskmenn.
 • I 1875 kjøpte britene seg inn i selskapet som eide Suezkanalen.

Noen år senere tok Storbritannia kontroll over den viktige kanalen.

Ill: YolanC

kappl pet om afrika9
Kappløpet om Afrika
 • Nå startet et kappløp mellom flere europeiske land.
 • I løpet av en periode på førti år ble nesten hele Afrika underlagt europeisk kontroll.
 • Koloniseringen var en erobringsbølge som man ikke har sett maken til verken før eller senere.

Kartet viser Afrika i 1870. Kun en liten del av kontinentet var på denne tiden kolonisert av europeiske land.

kappl pet om afrika10
Kappløpet om Afrika
 • I nord og sør kom britene med sine militære styrker.
 • Frankrike ønsket seg et kolonirike som strakte seg fra øst til vest.
 • Også Belgia og Tyskland skaffet seg store landområder i Afrika.

Bildet viser en trefning mellom briter og afrikanere i 1879.

kappl pet om afrika11
Kappløpet om Afrika
 • Mange fryktet at kolonikappløpet skulle føre til krig mellom de europeiske landene.
 • I 1884 innkalte man til en konferanse i Berlin.
 • Nå ble man enige om hvordan resten av Afrika skulle deles opp.

Ingen afrikanere deltok på konferansen i Berlin. Berlinavtalen betydde slutten på selvstendighet for det meste av Afrika.

kappl pet om afrika12
Kappløpet om Afrika
 • I årene som fulgte ble det meste av Afrika underlagt europeisk styre.
 • Flere land tok del i koloniseringen.

Frankrike

Belgia

Storbritannia

Tyskland

Spania

Italia

Portugal

Uavhengige land

kappl pet om afrika13
Kappløpet om Afrika
 • Bare to afrikanske land klarte å holde på sin selvstendighet.
 • Liberia var beskyttet av USA som et land for hjemvendte slaver.
 • Etiopia klarte å stå imot de italienske forsøkene på å kolonisere landet.
kappl pet om afrika14
Kappløpet om Afrika
 • Koloniseringen bidro til å få slutt på slavehandelen i Afrika.
 • Afrikanerne fikk tilgang til bedre teknologi, medisiner og jordbruksmetoder.
 • Hverdagen ble tryggere mange mennesker.

Ikke alle europeerne som kom til Afrika hadde like edle hensikter. Noen så først og fremst på kontinentet som en mulighet til å skaffe seg rikdom.

kappl pet om afrika15
Kappløpet om Afrika
 • Det verste eksemplet på europeisk undertrykking fant sted i Kongo.
 • Landet var den belgiske kong Leopolds private koloni.
 • Her ble befolkningen utsatt for slavearbeid, terror, tortur og massakrer.

Kong Leopold tjente store pengesummer på å plyndre Kongo for gull, elfenben, kobber og gummi.

kappl pet om afrika16
Kappløpet om Afrika
 • Hva tjente de europeiske landene på å kolonisere Afrika?
 • Det gav økt prestisje å kontrollere andre land, men det økonomiske utbyttet var tross alt ganske lite.