Download
afrika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AFRIKA PowerPoint Presentation

AFRIKA

1285 Views Download Presentation
Download Presentation

AFRIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AFRIKA

 2. Klima • Afrika je tropski kontinent • U tropima nastaju zenitne kiše • Padaline su neravnomjerno raspoređene • Klimatski pojasevi u Africi su: prašumski, savanski, stepski, pustinjski i sredozemni

 3. Smještaj i položaj • Po veličini je drugi kontinent • Afrika ima povoljan položaj, no slabo iskorišten • Oko tri četvrtine Afrike je u žarkom pojasu

 4. Vode • Nejednaka raspodjela voda • Jako puno suhih područja • Poznate rijeke u Africi su: Nil, Niger, Kongo, Oranje i Zambezi • Rijeke su važni plovni putevi

 5. Stanovništvo • Najgušće su naseljena područja uz rijeke • Velik broj stanovnika • Prevladava mlado stanovništvo • Narodi u Africi: Semiti, Hamiti, Sudanidi, Batunidi,Europljani i Malajo-Polinezijci

 6. Različitost rasa, jezika i vjere • Ljudi u sjevernoj Africi uglavnom pripadaju bijeloj rasi • Arapskim jezikom govori gotovo sve stanovništvo sj. Afrike • Južno od Sahare prevladava stanovništvo crne rase • Dvije vrste afričkih crnaca: sudanski i bantu • Ističu se jezici: svahili i nearapski jezik

 7. Životinje • U Africi ima mnogo divljih životinja, a poznate su: • LAVOVI ŽIRAFE • ANTILOPE SLONOVI

 8. Gospodarstvo • Velike razlike u razvijenosti među zemljama • POLJOPRIVREDA: • Glavna gospodarska grana • Obradivo 7 % površine • KULTURE: • Batat, kasava, jam, šećerna trska, kakaovac, pamuk, kaučuk, agrumi, datulje, dika i safu

 9. Turizam • Prednosti turizma: blizina Europe, toplo more, tropska klima, kulturna baština, biljni i životinjski svijet • Turistička odredišta: Viktorijini slapovi, Kilimanjaro, Egipat, Karnak, Giza,Marakeš, Tunis, Crveno more

 10. NEDOSTACI I PROBLEMI U AFRICI • Glad • Bolesti • Sukobi • Neobrazovanost • Slabo razvijena poljoprivreda i gospodarstvo • Loša promocija

 11. DIANA ŠOŠTARIĆ 6.b 2012./2013.