Anthropos Brno 2008 - PowerPoint PPT Presentation

muriel
anthropos brno 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anthropos Brno 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anthropos Brno 2008

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Anthropos Brno 2008
89 Views
Download Presentation

Anthropos Brno 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Anthropos Brno 2008 Exkurze žáků 6. třídy ZŠ Krucemburk

  2. Charakteristika V úterý 14. 10. 2008 jsme navštívili Pavilon Anthropos při exkurzi do Brna. Představuje člověka a jeho rod v minulosti. V něm se nacházejí sochy a lebky pravěkých lidí, kostry zvířat, nástěnné malby, pravěké příbytky a různá nářadí, kterými si lidé v pravěku usnadňovali život.

  3. Stálé expozice • Morava lovců a sběračů • Paleolitické technologie • Nejstarší umění Evropy • Genetika ve vývoji člověka • Příběh lidského rodu • Primáti, naše rodina • Expozice jsou umístěny ve třech patrech

  4. Fotografie ze slavnostního otevření po rekonstrukci 29. června 2006

  5. A na závěr… Exkurze se všem moc líbila, všichni si odvezli spoustu zážitků a poznatků. Většině se líbil obří model mamuta s mládětem. A toto jsou některé fotografie z Anthroposu…