Syddansk universitet strategi og ledelsesgrundlag
Download
1 / 13

Syddansk Universitet Strategi og ledelsesgrundlag - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Syddansk Universitet Strategi og ledelsesgrundlag. Den 16. december 2013. SYDDANSK UNIVERSITET ET INTERNATIONALT UNIVERSITET MED FOKUS PÅ DE STUDERENDE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Syddansk Universitet Strategi og ledelsesgrundlag' - mura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Syddansk universitet strategi og ledelsesgrundlag

Syddansk UniversitetStrategi og ledelsesgrundlag

Den 16. december 2013


Syddansk universitet et internationalt universitet med fokus p de studerende
SYDDANSK UNIVERSITETET INTERNATIONALT UNIVERSITET MED FOKUS PÅ DE STUDERENDE

Hvis fremtidens globale udfordringer skal håndteres, skal flere unge tage en akademisk uddannelse. Forskning og innovation skaber udvikling, vækst og velfærd i det globale vidensamfund. SDU’s mål er derfor at tilbyde flest mulige unge en forskningsbaseret uddannelse på højeste akademiske niveau og med internationalt udsyn.

Forskning på højt internationalt niveau er en forudsætning for, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere finder SDU attraktiv. Forskningen sigter efter at skabe ny erkendelse og bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere. SDU’s medarbejdere tænker helhedsorienteret og samarbejder med forskellige fagligheder for at skabe nye forskningsresultater og tilbyde attraktive uddannelser.

Alle studerende, der optages på SDU, tilbydes lige muligheder for at tage en akademisk uddannelse på højeste niveau. Der findes talent overalt, og mangfoldighed er en styrke. SDU tiltrækker mange internationale studerende, og åbner dørene for studerende, som er deres families første akademiker. Gennem aktiv læring og aktiverende undervisning samt et godt studiemiljø understøtter SDU de studerende – fra studiestart over studieliv til beskæftigelse efter endt uddannelse - så de kommer vellykket igennem studiet.

Vores stærke regionale tilstedeværelse med campusser i seks byer betyder, at flere kan tage en akademisk uddannelse, og at vi bringer viden i spil sammen med vores samarbejdspartnere.


Sdu s strategi og ledelsesgrundlag
SDU’s Strategi og ledelsesgrundlag

Fire strategiske temaer:

 • Uddannelse

 • Forskning

 • Internationalisering

 • Samfundsengagement

Hvert tema beskrives med:

 • Ambitioner

 • Indsatser

 • Handlinger

 • NøglemålUddannelseNøglemål: I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12 % Nøglemål: I 2020 er den gennemsnitlige studietid reduceret med mindst 3,1 måneder i forhold til 2011Nøglemål: I 2020 har SDU mindst 15 % af 1. prioritetsansøgningerne


Uddannelse
Uddannelse

Indsatser:

 • Attraktive uddannelser

 • Differentierede læringsformer

 • Helhedsorienteret studieliv

Ambitioner:

 • Vi vil skabe nye rammer for læring og studieliv, som bedst muligt opfylder de studerendes behov, tilbyder kvalitetsuddannelser og understøtter udfoldelsen af de studerendes potentiale.

Handlinger:

 • Øge anvendelsen af aktiv læring

 • Øge udbuddet af talentprogrammer

 • Kulturelle og sociale tilbud til studerende

 • Studierelevante jobs

 • Uddannelser i samarbejde med arbejdsmarkedet

Mål:

 • I 2020 er frafald for1. års bachelorstuderende højest 12 %.

 • I 2020 er den gennemsnitlige studietid reduceret med mindst 3,1 måneder i forhold til 2011

 • I 2020 har SDU mindst 15 % af 1. prioritetsansøgningerne


ForskningNøglemål: I 2020 er ekstern finansiering øget med 50 % i forhold til 2013Nøglemål: I perioden 2014-2020 er SDU’ssamlede finansiering fra EU-midler mindst 700 mio. kr. Nøglemål: I 2020 er SDU i top 150 på Leidens verdensrangliste for vægtede citationer


Forskning
Forskning

Indsatser:

 • Eliteforskning på udvalgte områder

 • Tværvidenskabelig forskning

Ambitioner:

 • Vi vil levere forskning på højeste internationale niveau og bidrage mest muligt til håndtering af verdens udfordringer

Handlinger:

 • Prioritere udvalgte forskningsområder

 • Etablere et topforskerprogram

 • Etablere et forskertalentprogram

 • Videreudvikle tværvidenskabelig forskning

 • Sikre infrastrukturelle rammer for tværvidenskabelig forskning i tæt samarbejde med omverdenen

Mål:

 • I 2020 er ekstern finansiering øget med 50 % i forhold til 2013

 • I perioden 2014-2020 er SDU’s samlede finansiering fra EU-midler mindst 700 mio. kr.

 • I 2020 er SDU i top 150 på Leidens verdensrangliste for vægtede citationer


InternationaliseringNøglemål: I 2020 er antallet af studerende med ophold i udlandet øget med mindst 50 % i forhold til 2013Nøglemål: I 2020 er mindst 60 % af SDU’s publikationer internationale fællespublikationer (Leiden ranking)Nøglemål: I 2020 er mindst 20 % af SDU’s fuldtidsstuderende fra udlandetNøglemål: I 2020 er mindst 25 % af SDU’s videnskabelige personale fra udlandet


Internationalisering
Internationalisering

Ambitioner:

 • Vi vil udbygge vores høje grad af internationalisering ved at tilstræbe, at flere af vores danske studerende og ansatte søger ud i verden samt ved at tiltrække flere studerende og forskere fra udlandet

Indsatser:

 • Internationalt studiemiljø

 • International arbejdsplads

Handlinger:

 • Integrere udlandsophold i studieordningerne

 • Skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende

 • Øge udbuddet af bachelor- og kandidatuddannelser på engelsk

 • Øge rekrutteringen af internationale medarbejdere

 • Tilbyde sproglig kompetenceudvikling

 • Øge samarbejde med udvalgte, udenlandske universiteter

Mål:

 • I 2020 er antallet af studerende med ophold i udlandet øget med mindst 50 % i forhold til 2013

 • I 2020 er mindst 60 % af SDU’s publikationer internationale fællespublikationer (Leiden ranking PP int.coll.)

 • I 2020 er mindst 20 % af SDU’s fuldtidsstuderende fra udlandet

 • I 2020 er mindst 25 % af SDU’s videnskabelige personale fra udlandet


SamfundsengagementNøglemål: I 2020 er andelen af beskæftigede akademikere i Region Syddanmark og Region Sjælland mindst fordoblet i forhold til 2013Nøglemål: I 2020 er antal samarbejdsaftaler mellem forskere og private og offentlige virksomheder øget med 50 % i forhold til 2013


Samfundsengagement
Samfundsengagement

Ambitioner:

 • Vi vil tilstræbe, at vores dimittender er parate til arbejdsmarkedet, og vi vil aktivt opsøge mulighederne for at overføre vores viden til gavn for samfundet

Indsats:

 • Ydelser til samfundets behov

 • Regional forankring

Handlinger:

 • Øge kommercialisering og anvendelighed af forskningen

 • Tilbyde relevant og attraktiv efter- og videreuddannelse

 • Øge deltagelse i den offentlige debat og formidling af viden, herunder den forskningsbaserede myndighedsbetjening

 • En tydelig og opdateret forsknings- og uddannelsesprofil for campusser uden for Odense

 • Øge samarbejdet med Odense Universitetshospital og det regionale sundhedsvæsen i øvrigt

 • Etablere erhvervssamarbejde i alle campusbyer

Mål:

 • I 2020 er andelen af beskæftigede akademikere i Region Syddanmark og Region Sjælland mindst fordoblet i forhold til 2013

 • I 2020 er antal samarbejdsaftaler mellem forskere og private og offentlige virksomheder øget med 50 % i forhold til 2013


Den videre proces
Den videre proces


ad