ERASMUS MUNDUS ACTION 2 (JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, ERAWEB, EUROWEB) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERASMUS MUNDUS ACTION 2 (JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, ERAWEB, EUROWEB) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERASMUS MUNDUS ACTION 2 (JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, ERAWEB, EUROWEB)

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
ERASMUS MUNDUS ACTION 2 (JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, ERAWEB, EUROWEB)
98 Views
Download Presentation

ERASMUS MUNDUS ACTION 2 (JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, ERAWEB, EUROWEB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERASMUS MUNDUS ACTION 2 (JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, ERAWEB, EUROWEB) Decembar 2012. godine

 2. 1. MOBILNOST Mobilnost podrazumijeva realizaciju dijela studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na nematičnom univerzitetu. Prema bolonjskim principima, mobilnost je strateški prioritet u razvoju sistema visokog obrazovanja.

 3. 1. MOBILNOST (cilj) Pružanje mogućnosti studentima da steknu lingvistička, kulturološka i obrazovna iskustva tokom studija u inostranstvu

 4. 2. ERASMUS MUNDUS Erasmus Mundus Action II Program saradnje i mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja Evropska komisija je pokrenula ovu inicijativu da učvrsti saradnju između visokoobrazovnih institucija izvan EU sa EU univerzitetima.

 5. 3. PET PROJEKATA ERASMUS MUNDUS-a JoinEU-SEE | BASILEUS | SIGMA EUROWEB | ERAWEB

 6. 3.1. JoinEU-SEE • JoinEU-SEE je projekat Erasmus Mundus • EU Partnerski univerziteti: Univerzitet u Gracu, Austrija (koordinator) Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika Univerzitet u Bolonji, Italija Univerzitet u Granadi, Španija Univerzitet Antwerpen, Belgija Slobodni Univerzitet u Berlinu, Njemačka Univerzitet u Mariboru, Slovenija Univerzitet Cardiff Metropolitan, Velika Britanija Univerzitet u Arhusu, Danska Univerzitet u Montpellieru 2, Francuska • WB partneri (BiH): Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla (ostali kao TG 2 i TG3) • Web: www.joineusee.eu • Datum prijave: 09.11.2012. – 01.02.2013. godine

 7. 3.2. BASILEUS • BASILEUS je projekat Erasmus Mundus • EU Partnerski univerziteti: Gent univerzitet, Belgija (koordinator) Lund univerzitet, Švedska Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija Univerzitet u Ljubljani, Slovenija Univerzitet Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, Bugarska Institut za tehnološko obrazovanje „Alexander“ u Solunu, Grčka Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka Univerzitet u Deustu, Španija Univerzitet u Nici, Francuska • WB partneri (BiH): Sarajevo (ostali kao TG 2 i TG3) • Web: www.basileus.ugent.be • Datum prijave: 14.11.2012. – 01.02.2013. godine

 8. 3.3. SIGMA • SIGMA je novi projekat Erasmus Mundus • EU Partnerski univerziteti: Univerzitet u Varšavi, Poljska (koordinator) Tehnički Univerzitet u Vroclavu, Poljska Univerzitet u Salzburgu, Austrija Univerzitet u Montpelijeru 2, Francuska Slobodni Univerzitet u Berlinu, Njemačka Univerzitet u Milanu, Italija Univerzitet u Twenteu, Nizozemska Univerzitet u Lundu, Švedska City Univerzitet u Londonu, Velika Britanija • WB partneri (BiH): Sarajevo, Tuzla (ostali kao TG 2 i TG3) • Web: www.sigma.uw.edu.pl • Datum prijave: 01.12.2012. – 01.02.2013. godine

 9. 3.4. EUROWEB • EUROWEB je novi projekat Erasmus Mundus, prvenstveno namijenjen za tehničke nauke • EU Partnerski univerziteti: Univerzitet Malardalen, Švedska (koordinator) Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski” u Sofiji, Bugarska Univerzitet u Padebornu, Njemačka Univerzitet Balearskih otoka, Palma, Španija Univerzitet Abo akademija, Turku, Finska Univerzitet L’Aquilla, Italija Univerzitet Vrije, Amsterdam, Nizozemska Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija Univerzitet Westminster, Velika Britanija • WB partneri (BiH): Banja Luka, Mostar, Sarajevo (ostali kao TG 2 i TG3) • Web: www.mrtc.mdh.se/euroweb • Datum prijave: 01.12.2012.-01.02.2013. godine

 10. 3.5. ERAWEB • ERAWEB je projekat Erasmus Mundusa, prvenstveno namijenjen za medicinske nauke • EU Partnerski univerziteti: Holandski institut za zdravstvene studije u Roterdamu, Nizozemska (koordinator) Univerzitet za zdravstvene nauke i medicinsku informatiku, Hal, Austrija Univerzitet Ludwig-Maximilian, Minhen, Njemačka Katolički univerzitet Svetog srca, Milano, Italija Univerzitet u Torinu, Italija • WB partneri (BiH): Sarajevo (ostali kao TG 2 i TG3) • Web: www.erasmus-westernbalkans.eu • Datum prijave: 13.12.2012. – 01.04.2013. godine

 11. 4. 1. Ko se može prijaviti? • Studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu • Državljani zemalja Zapadnog Balkana sa diplomom bilo kojeg univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana • Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i studenti predbolonjskog sistema studija

 12. 4. 2. Tip i trajanje stipendije

 13. 4. 3. Šta je uključeno u stipendiju? 1. Životni troškovi (stanarina) Mjesečno • BA/MA 1.000 eura • PhD 1.500 eura • Postdoc 1.800 eura • Staff 2.500 eura 2. Osiguranje (putničko, zdravstveno) 3. Putni troškovi 4. Školarina Sredstva osigurana od Evropske komisije!

 14. 4. 4. Šta trebate prvo uraditi? • Odrediti kojoj ciljnoj grupi pripadate! • Ciljna grupa 1: Univerzitet u Sarajevu • Ciljna grupa 2: ostali univerziteti Zapadnog Balkana koji nisu partneri • Ciljna grupa 3: poseban status: azilanti, pripadnici nacionalnih manjina... • Odrediti za koju vrstu mobilnosti se možete prijaviti! (bachelor exchange, master exchange, master degree, PhD exchange, PhD degree, PostDoc exchange, Staff) • Odrediti koji je to studijski program ili koja je to akademska/administrativna aktivnost kojoj želite prisustvovati! • Odrediti destinaciju! (pogledajte listu partnerskih EU univerziteta i informišite se o željenom fakultetu/akademiji/univerzitetu) • Odrediti dužinu trajanja mobilnosti! (od 1 do 36 mjeseci)

 15. 5. Online prijava 1. Otvoriti nalog (creates account) 2. Primate e-mail potvrdu da je nalog otvoren (e-mail confirmation), 3. Kandidat bira ispravan prijavni formular: Exchange ili Degree 4. Popunjava formular i dostavlja tražene dokumente (uploads documents) 5. Može se sačuvati popunjen formular i isti kasnije dopunjavati (data are saved) 6. Šalje prijavu kada je završena (submitt application) 7. Prima e-mailom potvrdu koja sadrži PDF izvještaj 8. Kandidat čeka na rezultate, o čemu će biti obaviješten e-mailom

 16. 6. DOKUMENTI • Motivacijsko pismo • Dva pisma preporuke • Diploma (degree) • Uvjerenje o položenim ispitima/Transcript of Records (exchange) • Certifikat o znanju stranog jezika • Studenti: Ugovor o učenju / Exchange Learning Agreement • Za nastavnike/saradnike: plan istraživanja/rada

 17. 6.1. Ugovor o učenju

 18. 6.1. Ugovor o učenju - izmjene

 19. 6.2. Prepis ocjena

 20. 6.3. Evaluacijski list

 21. 7. VAŽNI DATUMI: JoinEU-SEE: rok za prijavu: 09. 11. 2012. – 01. 02. 2013. godine BASILEUS: rok za prijavu: 14. 11. 2012. – 01. 02. 2013. godine SIGMA: rok za prijavu: 01.12.2012. – 01.02.2013. godine EUROWEB: rok za prijavu: 01.12.2012.-01.02.2013. godine ERAWEB: rok za prijavu: 13. 12. 2012. – 01. 04. 2012. godine

 22. 8. WEB STRANICE: JoinEU-SEE: www.joineusee.eu BASILEUS: www.basileus.ugent.be SIGMA: www.sigma.uw.edu.pl EUROWEB: www.mrtc.mdh.se/euroweb ERAWEB: www.erasmus-westernbalkans.eu Web stranica za Erasmus Mundus programe: www.erasmus-unsa.ba

 23. Univerzitet u Sarajevu Služba za međunarodnu saradnju Jasna.bosnjovic@unsa.ba Adnan.rahimic@unsa.ba Tel:033 565 116 08,00-16,00 www.unsa.ba www.erasmus-unsa.ba