indexy pojem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indexy pojem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indexy pojem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Indexy pojem - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

Indexy pojem. OA a VOŠ Příbram. Indexy a diference. INDEX – poměr dvou hodnot ukazatele, které se liší pouze v konkrétním vymezení buď času nebo prostoru nebo druhu (vždy se liší v jednom, ostatní vymezení jsou shodná)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Indexy pojem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indexy pojem

Indexy pojem

OA a VOŠ Příbram

indexy a diference
Indexy a diference

INDEX – poměr dvou hodnot ukazatele, které se liší pouze v konkrétním vymezení buď času nebo prostoru nebo druhu (vždy se liší v jednom, ostatní vymezení jsou shodná)

DIFERENCE (absolutní přírůstek) – rozdíl hodnot téhož ukazatele, které se (opět) liší buď v časovém nebo prostorovém nebo druhovém vymezení

indexy
Indexy

patří mezi nejpoužívanější prostředky srovnání

umožňují posoudit vývoj jevů, které lze kvantifikovat

setkáváme se s nimi při hodnocení ekonomických a sociálních procesů

jejich hodnoty uveřejněny ve statistických publikacích, časopisech, v denním tisku

indexy1
Indexy

INDEXY – používají se při relativním srovnání, tj. určují, kolikrát (o kolik %) se změnila hodnota sledovaného ukazatele v jedné situaci oproti druhé

Ob. definice indexu:

x1 – hodnota ukazatele v porovnávané situaci (v běžném období)

x0 – hodnota ukazatele v základní situaci

(v základním období)

diference
Diference

DIFERENCE určuje, o kolik měřících jednotek se změnila hodnota daného ukazatele,

charakterizuje vývoj absolutně, ve stejných měřících jednotkách, ve kterých je jev popsán

Ob. definice diference:

x1 – hodnota ukazatele v porovnávané situaci (v běžném období)

x0 – hodnota ukazatele v základní situaci

(v základním období)

pojmy pro konstrukci index
POJMY PRO KONSTRUKCI INDEXŮ:

Pozn. stejnorodý ukazatel – lze jej logicky sčítat, tzn. vyjádřit souhrnnou hodnotu prostým součtem (např. lze sčítat počet pracovníků jednotlivých závodů a určit jejich počet za podnik, lze sčítat tržby za jednotlivé měsíce atd.)

Extenzitní x intenzitní ukazatel (veličina)

pojmy pro konstrukci index1
POJMY PRO KONSTRUKCI INDEXŮ:

EXTENZITNÍ UKAZATEL (VELIČINA)– charakterizuje rozsah, počet, objem sledovaného jevu, např.: počet pracovníků, vytvořená produkce, tržba, náklady, sklizeň, plocha

Značení: q nebo Q,podle toho, v jakém vztahu jsou vztahu,

shrnuje se součtem, tzn. lze

slide8

POJMY PRO KONSTRUKCI INDEXŮ:

  • INTENZITNÍ UKAZATEL(VELIČINA)– charakterizuje intenzitu daného jevu a vzniká jako poměr dvou jiných veličin (ukazatelů), např. cena za jednotku produkce, produktivita práce, hektarový výnos
  • Značení: p
  • shrnuje se průměrem, nelze provádět prostým součtem, tzn.
p klady vztah mezi veli inami
Příklady vztahů mezi veličinami

p = cena za jednotku, Q = tržba, q = objem prodaných výrobků

p = náklady na 1 MJ, Q = celkové náklady, q = produkce

p = cena za 1 MJ, Q = tržba, q = počet prodaných MJ

p = hektarový výnos, Q = sklizeň, q = sklizňová plocha

p = produktivita práce, Q = produkce, q = počet pracovníků (odpracovaný čas)

p = pracnost, Q = počet pracovníků (odpracovaný čas), q = vytvořená produkce

len n index podle elu
Členění indexů podle účelu:

Časové indexy

– v praxi nejpoužívanější výskyt, jsou výsledkem časového srovnání,

platí zásada, že poměřujeme hodnotu ukazatele v pozdějším časovém období (běžném) s hodnotou dřívějšího období (základního)

základní období se značí – 0

běžné období se značí – 1

Prostorové indexy

Druhové (věcné) indexy

je-li řečeno, že chceme posoudit vývoj, tzn. že chceme dopočítat indexy