slovensko i panjolsko tr i te elektri ne energije n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Slovensko i Španjolsko tržište električne energije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Slovensko i Španjolsko tržište električne energije - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Slovensko i Španjolsko tržište električne energije. mag. Z.Bregar, EIMV Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, Slovenija. Slovensko:Španjolsko. dva dnevna tr žišta , X terminsko, X opcije Španjolsko: veliki obujam i postotak., zatvor. aukcija, 1998, stabilnost, poč.uzor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovensko i Španjolsko tržište električne energije' - mrinal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovensko i panjolsko tr i te elektri ne energije

Slovensko i Španjolsko tržište električne energije

mag. Z.Bregar, EIMV

Elektroinštitut Milan Vidmar

Ljubljana, Slovenija

slovensko panjolsko
Slovensko:Španjolsko
 • dva dnevna tržišta, X terminsko, X opcije
 • Španjolsko: veliki obujam i postotak., zatvor. aukcija, 1998, stabilnost, poč.uzor
 • Slovensko: malo (o&p), +kontinuirano trgovanje, +standardizirani proizv., iskustvo, stabilnost, rast, očekivanja
panjolski sistem u 2003
Španjolski sistem u 2003
 • instalirana snaga: pribl. 60,000 MW
 • 12,500 MW: specijalni sistem
  • obnovljivi izvori, otpatci i kogeneracija
  • posebni financijski uvjeti dostupni
 • 47,400 MW: konvencionalni sistem
  • raznovrstna struktura: hidro, ugljen termo, ulje-plin termo i nuklearno
  • ravnomjerni raspored
energija u 2003
Energija u 2003
 • zahtjevi: 223,480 GWh
 • konvenci. sistem bruto: 196,290 GWh
  • hidro: 38,734 GWh, nuklearna: 61,848 GWh, ugljen t: 72,562 GWh, plin (CC): 23,146 GWh
 • vlast.p.: 8,066 GWh, crpne: 4,738 GWh
 • uvoz/izvoz: 1,142 GWh (<1%)
 • specijalni sistem: 38,852 GWh
elektri no tr i te 2003
Električno tržište 2003
 • organizator tržišta: OMEL
 • veliko trž.: 228,571 GWh, 8,185 mill.Euro
 • praktično sva energija osim bilateralnih i specijalnog sustava
 • dnevno pribl. 15,000 transakcija
 • srednja cijena: 3.73 centa Euro/kWh
isti trend
Isti trend
 • potrošnja: od 20,263 do 25,811 MW
 • cijena: od 1.47 do 4.91 cEuro/kWh
 • velika potrošnja: visoke marg. cijene
 • mala potrošnja: niske marg. cijene
 • marginalna cijena je cijena najskupljeg agregata potrebnog za podmirivanje potrošnje
marginalna cijena
Marginalna cijena
 • postoje 24 vrijednosti marginalne cijene
 • u konkretnom satu: samo JEDNA cijena
 • za sve kupce i prodavače
 • prodavači: konstantni, srednji i vršne jed.
 • kupci: potrošači, preprodavači
principi
Principi
 • usluga kojom se trguje: 0.1 MWh
 • ista usluga: ista cijena
 • izvor nije važan
 • vrijeme predavanja ponude nije važno
ekstremne cijene
Ekstremne cijene
 • zahtjevi: 32,000 MW po raznim cijenama
 • ali: 14,500 MW po najvećoj cijeni (18)!
 • dobava: 37,000 MW po raznim cijenama
 • ali: 21,000 MW po cijeni nula (0)!
 • deklarativni značaj: marginalna cijena, ako bude prihvaćena ponuda
konstrukcija
Konstrukcija
 • 101 pon. za kupnju u kriv. potrošnje
 • 422 pon. za prodaju u kriv. ponude
 • sve pon. za kupnju : sve pon. za prodaju
 • ponude je prvo trebasakupiti, tek poslije
  • podijeliti u dve kategorije
  • sortirati
 • od 8:30 do 10:00 je vrijeme trgovanja
vrijeme trgovanja
Vrijeme trgovanja
 • 8:30 stanje (prijenos. i proiz.)
 • od 8:30 do 10:00 učesnici
  • predaju ponude
  • verificiraju i mijenjaju svoje ponude
  • nemaju informacije o trgovanju
 • 10:00 zatvaranje in izravnavanje
  • marginalna cijena
  • prihvaćanje ili odbacivanje
rezultati
Rezultati
 • marginalna cijena: 4.25 cEuro/kWh
 • opseg: 25,481 MW
 • lijevi dio: prihvaćen, desni dio: odbačen
 • 45 od 101 ponuda za kupnju prihvaćena
 • 223 od 422 ponuda za prodaju prihv.
24 tr i ta
24 tržišta?
 • isti proces izračuna aplicira se na sat_1, sat_2, ..., sat_24
 • da li su nezavisni? NE!
 • ta satna tržišta su zavisna
 • rezultati u jednom satu ovise o rezultatu u drugim satovima
 • SAMO JEDNO, koordinirano tržište
kompleksne ponude
Kompleksne ponude
 • jednostavne: cijena i opseg
 • kompleksne: dodatna ograničenja
  • +najmanji prihod kod prodajnih ponuda
  • +najveći izdatak kod kupovnih ponuda
  • +nedjeljive ponude
  • +blok, najmanji broj neprekidnog rada
  • +gradient, MW/min
  • ...
koordinacija
Koordinacija
 • kompleksne ponudbe: ovisnost
 • može biti ili prihvaćena ili ne, 0 ili 1
 • kombinatorično, odluke, težak problem
 • prvo sve ponude jednostavne, onda iteracije da se postigne koordinacija, A*-algoritam
pora un
Poračun
 • kupac ne zna izvor elekt. energije
 • tržište nastupa kao kupac nasuprot onima, koji prodaju električnu energiju i kao prodavač nasuprot onima, koji kupuju el.
 • sigurnost: financijske garancije
slovenski sistem u 2003
Slovenski sistem u 2003
 • instalirana snaga: 2,456 MW
 • više nego 15 puta manji
 • raznovrsna struktura: 767 MW: ugljen termo, 103 MW: ugljen kogeneracija, 350 MW: ulje-plin termo, 338 MW: nuklearna, 816 MW: hidro
 • potrošnja: 12,677 GWh
 • +16 % uvoz
tr i te el energ 2003
Tržište el. energ. 2003
 • organizator tržišta: Borzen, 2001/2002
 • količina: 386.9 GWh
 • 45 % porast od 2002
 • vrijednost: 16 miliona Euro
 • prosječna cijena: 3.59 cEuro/kWh
nekoliko cijena
Nekoliko cijena
 • nekoliko standardiziranih produkata donosi nekoliko različitih razina cijene
 • ukupno: 677 MWh
  • 64 % Band power po 3.52 cE/kWh
  • 17 % Peak power po 3.99 cE/kWh
  • 11 % Euro-peak power po 4.08 cE/kWh
  • 5 % Hourly power i
  • 3 % Off-peak power 2.58 cE/kWh
separacija
Separacija
 • svaki standardizirani proizvod smatra se potpuno neodvisnim produktom
 • stoga se trguje samo na svome tržištu
 • tržišta su potpuno odvojena
 • [Band] prodajna : [Peak+Off-p] kupovna
 • KRIŽNO povezivanje NIJE MOGUĆE
standardizacija
Standardizacija
 • produkta trgovanja je osnovni preduvijet organiziranog trgovanja na burzi, ne mogu trgovati ne-stand. prod. (MKSA)
 • Španjolsko trž. implicitno: 0.1 MW, 0.1 cE/kWh u trajanju 1 sat, samo jedno tržište: nema separac.
 • Slovensko trž.: korak u smjeru organiziranog tržišta terminskih i opcijskih ugovora, kontrole rizika, osiguravanja, ...
posljedice
Posljedice
 • broj ponuda (kupovnih i prodajnih) na pojedinim tržištima pada
 • to je konstrukcija za veliko tržište
 • opća iščekivanja regionalnog otvaranja i proširenja
kompleksne ponude1
Kompleksne ponude
 • tržišne ponude i ograničene ponude
 • “ledeni brijeg”: samo djelimično prikazana
 • “sve ili ništa”: odmah u cjelini ili odkaziv.
 • “stop” ograničena, stop tržišna: ...
 • to unificira, ali samo na svakom individualnom tržištu stand. proizvoda
 • ipak, određeni stupanj koordinacije dobije se kroz rješav. ograničenja u transportu
kontinuirano trgovanje
Kontinuirano trgovanje
 • momentalno povez. ponuda prod.i kup.
 • 0. pred-trgovanje: knjiga ponuda
 • 1. početak: početna cijena
 • 2. trgovanje:
  • nova ponuda se poveže sa prijašnjim suprotnim ponudama iz knjige ponuda ili ne
  • cijena variira, učesnici je vide
 • 3. završna faza: poprečna cijena, indeksi
knjiga ponuda
Knjiga ponuda
 • sadrži spisak još ne-spojenih ponuda
 • otvorena knjiga, dvije stranice
 • lijevo: kupovne, cijena pada
 • desno: prodajne, cijena raste
 • najbolja ponuda ispliva na površinu
 • najbolja prodajna ponudba višja (skuplja) od najbolje kupovne ponude
alternativa nove ponude
Alternativa nove ponude
 • najbolja svoje vrste u knjizi ponuda
 • nova je lošija: ni nova ponuda ne može se povezati te se samo stavi negdje u red knjige ponude
 • nova je bolja: stavi se na početak
 • dali omogućava sklapanje posla?
 • provjeri se najboljusuprotnu ponudu
dijeljenje ponuda
Dijeljenje ponuda
 • ponude rijetko imaju jednake veličine u MW, pošto jih predaju neodvisni subjekti
 • jedna ponuda je tako većim dijelom spojena sa više suprotnih ponuda, po raznim cijenama
 • interno: ponuda je djeljiva
 • konačna cijena se izračuna kao težišni prosjek cijena svih ugovora
cijena
Cijena
 • vidljiva je svim sudionicima
 • sudionici ulažu svoje ponude s obzirom na trenutačnu cijenu
 • varijacija je ograničena
  • statično: 60 % početne cijene
  • dinamično: 30 % između dva ugovora
 • težišna srednja cijena tržišta izračunava se poslije zatvaranja tržišta
obra un
Obračun
 • prodavač i kupac poznati su, ali to dovodi do prevelikog broja računa
 • multilateralni kliring, organizator tržišta se predstavlja kao kupac svima, koji prodaju el.energiju i kao prodavač svim, koji kupuju el.energiju
 • neposredno se ne susreću sve ponude
 • cijena ovisi o vremenu predavanja ponud.
 • cijena ovisi o standardiziranom proizvodu
razna tr i ta
Razna tržišta
 • Prednostno dispečiranje
 • Pravo prijenosnih puteva
 • Gubici prijenosa
 • Drvna biomasa
 • Emisijski kartoni
 • Zeleni certifikati
 • Guarancije o izvoru iz obnovljivih iz.
zaklju ak
Zaključak
 • Španjolsko tržište: uvećanje, Ibersko tržište, terminski i opcijski ugovori, +stand.pr., +kontin. trg.
 • Slovensko tržište: stabilnost, iskustvo, krenuli su Evropski procesi kreiranja regionalnog tržišta, početni centar, potporni stup, Southpool
hvala

Hvala

mag. Zvonko Bregar,

EIMV, Elektroinštitut Milan Vidmar,

OENES, Oddelek za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov,

e-mail: zvonko.bregar@eimv.si

tel: 01 / 474 - 36 - 29

fax: 01 / 474 - 29 - 23