Svetová finančná kríza, kapitalizmus a Slovensko - PowerPoint PPT Presentation

svetov finan n kr za kapitalizmus a slovensko n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svetová finančná kríza, kapitalizmus a Slovensko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svetová finančná kríza, kapitalizmus a Slovensko

play fullscreen
1 / 133
Svetová finančná kríza, kapitalizmus a Slovensko
131 Views
Download Presentation
randilyn
Download Presentation

Svetová finančná kríza, kapitalizmus a Slovensko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Svetová finančná kríza, kapitalizmusa Slovensko Karol Ondriaš Prešov: 17.10.2009

 2. Finančná kríza kapitalizmu 2008-20?? a súvislosti: 1. Úvod – rozdelenie bohatstva vo svete, tvorba zisku za pomoci “demokracie“ a kapitalizmu. 2. Finančné krízy, ako nástroj tvorby zisku, sú súčasťou nášho systému „globálneho nevoľníctva“. 3. Hľadanie nových možností tvorba zisku: Finančná kríza 1929-1930. 4. Tvorba zisku: Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus. 5. Tvorba zisku: Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus. 6. Tvorba zisku: Finančná Kríza 2008-20??, ako produkt “demokracie” a základného zákona kapitalizmu. 7. Finančná kríza 2008-20?? a Slovensko 8. Záver

 3. 1. Úvod – Profesionálna totalitná “demokracia”, finančný systém a tvorba zisku Budem sa snažiť ukázať dôkazy, že finančná kríza, ako kríza kapitalizmu, je súčasťou “demokratického” globálneho kapitalizmus a že svetový finančný systém, ako nástroj tvorby zisku, funguje na nasledovných zákonoch: Zaistiť si maximálny zisk: Čím sa vy budete mať horšie, tým sa my budeme mať lepšie.Továreň na soličky. Profesionálny totalitný informačný systém. Čínske „CNN“ CCTV-9. C. Absolútna beztrestnosť pri zaisťovaní si maximálneho zisku. Nástroje: - Neobmedzene súkromné vlastníctvo Kapitalistická “demokracia“ Kapitál vládne nad demokraciou

 4. Finančné krízy sú účelovo vytvárané, aby sa prerozdelil a zvýšil zisk na úkor mnohých.Sú súčasťou nášho systému „demokratického kapitalizmu“. Sú účinnejšie ako vojny. Zaisťujú, že rozdiely medzi bohatými chudobnými sa stále zväčšujú • Dôkazy: • Rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami sa za posledných 150-200 rokov zväčšujú • V súčasnosti demokracia je účinnejšia ako 3 pancierové armády.

 5. Globálna kapitalistická “demokracia”, liberalizmus a finančný sektor dokázali zväčšiť rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami viac ako koloniálny systém

 6. Rozšírenie kapitalistickej “demokracie”, liberalizmu a globálneho finančného systému ďalej zvýšilo demokratické vykorisťovanie a rozdiely medzi chudobnými a bohatými - prispel k tomu rozpad socialistickej sústavy a zavedenie globálneho vykorisťovania

 7. Produkt kapitalistickej “demokracie” - chudobné krajiny relatívne chudobnejú a bohaté bohatnú. Bohatí ľudia bohatnú a chudobní chudobnejú

 8. Finančný systém a tým aj vykorisťovanie má globálny charakter • Bohaté štáty =15% populácie • Chudobné štáty = 85% populácie • Problém zvýšenia životnej úrovne v chudobných krajinách!!! • Vydrží to planéta???

 9. Finančný systém a tým aj vykorisťovanie má globálny charakter • Podľa správy OSN HDR 2005, str. 4: “Aby sme pozdvihli z chudoby 1 miliardu ľudí, ktorá žije v extrémnej chudobe, (menej ako 1 USD na deň) potrebujeme 300 mld USD. Táto suma reprezentuje len 1,6% ročného príjmu 10% najbohatších. • Podľa správy OSN: HDR 2003, str. 39: 1% najbohatších má príjem ako 57% najchudobnejších. 25 miliónov najbohatších Američanov má príjem skoro ako 2 miliardy najchudobnejších. • V súčasnosti 2% najbohatších vlastní viac ako 50% majetku sveta. • Každý deň (rok 2008-2009) zomrie vo svete 26500 detí na následky kapitalistickej „demokracie“.

 10. Úspech finančného sektora: počet a denný príjem dolárových miliardárov • 1994-1998: 2 milióny $ denne (200 ľudí) • 2003-2004: 1,6 milión $ denne (476 ľudí) • 2004: 1,2 milión $ denne (691 ľudí) • 2006: 1,6 milión $ denne (793 ľudí) • 2004: príjem 691 dolárových miliardárov = produkcii HDP 126 milióna všetkých obyvateľov v bývalom socialistickom bloku v 2002. • 2006: príjem 793 dolárových miliardárov = produkcii HDP 160 milióna všetkých obyvateľov v bývalom socialistickom bloku v 2003.

 11. Hľadanie nových možností zvyšovania zisku Budem sa snažiť ukázať dôkazy, že finančná kríza, nie je náhoda, a že je súčasťou “demokratického” globálneho kapitalizmus a že svetový finančný systém funguje na základnom zákone maximálneho zisku: Finančná kríza 1929-1930. Milton Friedman a „the Chicago School“, 'Washington Consensus 1989 a metódy lovcov ekonomík. C. Biely dom (USA, 8.2004) vytvoril „the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization“. D. Globálne finančné krízy ako permanentný nástroj tvorby zisku.

 12. Finančná kríza kapitalizmu 1929-1930 Súkromní vlastníci Národnej banky USA, Federal Reserve, do krachu na burze v N. Y. v roku 1929, zvyšovali množstvo peňazí M2 v obehu. Po krachu na burze, množstvo M2 začali znižovať. To malo za následok krach mnohých podnikov a finančných inštitúcií, ktoré boli lacno skúpené aj niektorými ľuďmi, ktorí vlastnili Národnú banku USA. Tým vznikli prvé veľké korporácie, kde napríklad vlastníci Národnej banky USA si založili súkromné: Marine Midland Corporation, Lehman Corporation a Equity Corporation.

 13. Milton Friedman, „the Chicago School“ a šoková terapia, ako produkt demokracie a základného zákona kapitalizmu CIA na základe výskumov ešte z 50-tich rokov zistila, že keď väzňa podrobíme šoku, extrémnemu mentálnemu poníženiu a fyzickému teroru, tak z dospelého sa stane dieťa a môžete s ním robiť čo chcete, ako z dieťaťom. Na základe toho, v rokoch 1963 a 1983 vytvorila manuály, podľa ktorých postupovali napríklad aj vo väzniciach AbuGhraib v Iraku, na QuantanamoBay a všade inde. Šokovú terapiu pre spoločnosť 20. storočia, ako súčasť demokracie, za účelom totálneho vykorisťovania, rozpracoval ekonóm MiltonFriedman, za čo mu bola udelená aj Nobelova cena. MiltonFriedman povedal: ‚Len kríza vyprodukuje reálnu zmenu. V dobe krízy, spoločnosť sa chytí myšlienky, ktorá je po ruke.‘ Čím väčšia katastrofa, tým väčší presun majetku od mnohých k jednému. Výsledky šokovej terapie sme pocítili na vlastnej koži po roku 1990 aj v bývalom socialistickom bloku.

 14. Šoková terapia na spoločnosť Friedmanova Chicago škola (1960-1980 ?) zistila, že šoková terapia podobne ako na jednotlivca, účinkuje aj na spoločnosť. Friedman aplikoval šokovú terapiu na ekonomiku sveta, aby si svetová šľachta a finančný sektor zaistila maximálne zisky, ešte väčšiu ekonomickú a politickú moc. Následkom rozšírenia kapitalistickej demokracie po svete, liberalizmu a bezbariérového pohybu financií v globálnom svete: bolo možné podporiť politikov, ktorí presadili voľný trh, obmedzili zásahy štátu do ekonomiky... Takto pomocou kapitalistickej demokracie a šokovej terapie presadili, aby štát nezasahoval a nereguloval trh, ale a by voľný trh, ktorý je ovládaný finančným sektorom, reguloval a ovládal štát a obyvateľov. Výsledkom je, že finančný kapitál vládne nad štátom, trhom, demokraciou, kultúrou a tým aj ekonomickým a mentálnym rozvojom obyvateľov.

 15. Nová možnosť zvyšovania zisku „the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization“ V dnešnej dobe sa nedajú objavovať nové územia alebo získavať nové kolónie. Všetky územia sú už objavené a kolonizované. Preto na vláde USA sa 5.8.2004 vytvorili Úrad koordinátora pre rekonštrukciu a stabilizáciu, ktorý má naplánovať rekonštrukciu a stabilizáciu v krajinách ‘po konflikte‘, ktoré v súčasnosti ešte nie sú v ‚konflikte‘. Úrad má dohodnúť a podpísať zmluvy so súkromnými organizáciami, ktoré budú robiť rekonštrukciu. Vypracovali zoznam 25 krajín, ktoré sa môžu dostať do konfliktu a budú potrebovať rekonštrukciu a stabilizáciu. Princíp je jednoduchý: Aby sa krajine mohli predať výrobky potrebné na obnovu infraštruktúry, makroštruktúry a živoštruktúry, musí sa ich mikroštruktúru, makroštruktúru a živoštruktúru najskôr zničiť.

 16. Finančná kríza kapitalizmu 2008-20?? má za cieľ globálne prerozdeleniu majetku.Vznik superkorporáciíFinančníci z Federal Reserve(?) si zahrali pyramídovú hru na celom svete a dokázali legálne ukradnúť niekoľko tisícok miliárd dolárov. A. Národná banka USA – Federal Reserve (Fed) – vyrábanie peňazí. V najlepších bankách nepracujú hlupáci. Podpora finančného sektora – dôvod: každý bohatý tam má peniaze. Kríza politických elít!!! Davos 2006, 2007 B. 2% populácie ovláda viac ako 50% svetového bohatstva, 10% populácie ovláda viac ako 80% svetového bohatstva vo svete. D. Celý svet dáva USA tovary výmenou za nekryté papiere. Dochádza k prerozdeľovaniu svetových bohatstiev v prospech USA. E. Kým reálna výroba tovarov a služieb sa zvýšila o 30% za posledných 20 rokov, výroba finančných služieb sa zvýšila 10-100 násobne. F. Reálne je trh fondov krytý peniazmi iba na 1-2%. (M. Chazim). G. Hodnota virtuálneho kapitálu je 10-100x vyššia ako skutočná hodnota kapitálu. H. Virtuálne akcie:

 17. Finančná kríza kapitalizmu 2008-20??:Príklad: AIG - Podľa „the World Economic Forum 2009“, 40% bohatstva sveta bolo zničené súčasným finančným kolapsom. Len v USA straty sú 18000 miliárd dolárov. (Bez pomoci od komunistickej Číny???) Najväčšia poisťovacia spoločnosť (alebo jedna z najväčších) na svete AIG, stratila za 18 mesiacov 99,5% trhovej hodnoty. Najväčšia svetová banka (alebo jedna z najväčších) na svete Citibank stratila za 18 mesiacov 98% trhovej hodnoty. Najväčšia automobilka sveta General Motors, stratila 95% trhovej hodnoty. (http://informationclearinghouse.info/article22211.htm) AIG na ozdravenie získala od vlády 180 mld dolárov v roku 2008. Z toho si vedenie AIG, ktoré dostalo firmu do bankrotu rozdelilo na odmeny 165 mil. dolarov .

 18. Finančná kríza kapitalizmu 2008-20??:Príklad: Plummeting stockmarkets have wiped out 33% of the value of companies, $14.5 trillion. Taxpayers will be bailing out their banks and financial institutionswith large amounts of money. US taxpayers alone will spend some $9.7trillion in bailout packages and plans. The UK and other Europeancountries have also spent some $2 trillion on rescues and bailoutpackages.

 19. Finančná kríza kapitalizmu 2008-20?? a jej riešenia. A. Stupeň vykorisťovania, výroba tenisiek, vytváranie peňazí (FederalReserve) a ich požičiavanie. B. Kolonizácia Slovenska a finančná kríza: „céry a matky“ a automobilka Peugout . C. Finančná kríza na Slovensku: Ako rozhodnú kolonizátori? Zachrániť planétu, t.j. súčasný stav, aj za cenu 3 mld. obetí? Piate križiacke ťaženie na Východ a jeho ťažkosti. Znárodnenie?

 20. Kolonizácia bývalého socialistického bloku, zločiny komunizmuaEÚ a 5. Križiacke ťaženie na Východ

 21. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ Hodnota Dow indexu na New Yorskej burze v nominálnej hodnote

 22. Hodnota Dow indexu na New Yorskej burze normovaná na infláciu. http://homepage.mac.com/ttsmyf/

 23. 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ Úbytok obyvateľstva v Rusku po roku 1990 je porovnateľný z úbytkom počas 1. a 2. Svetovej vojny.

 24. 2. Kolonizácia Slovenska a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ

 25. Kolonizácia bývalého socialistického bloku, zločin komunizmu a – 5. Križiacke ťaženie na Východ Slovenský kolonizačný štandard a finančná kríza

 26. Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ (rok 2005)

 27. Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ

 28. Slovenský kolonizačný štandard a komunizmus Výsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ

 29. Slovenský kolonizačný štandard a komunizmusVýsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ A: HDP Slovenska v s. c. 2005 bol 1439 mld Sk, t.j. bol o 36% vyšší ako v roku 1989. Reálne mzdy a reálne dôchodky nedosiahli úroveň socializmu. Zvýšenie produkcie Slovenska o 36% bolo 518 mld Sk v roku 2005. Z toho vyplýva, že v roku 2005 mizlo zo Slovenska denne 1,4 mld Sk.

 30. Slovenský kolonizačný štandard a komunizmusVýsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ B: Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006-07), produktivita práce na zamestnanú osoby na Slovensku v roku 2004 bola 62,5% priemernej produktivity v EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a v službách v podnikoch z viac ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25. Z toho sa dá vypočítať kolonizačná dávka Slovenska podľa produktivity práce a priemernej mzdy = ~1,2 miliardy Sk denne (zahrňujúc soboty nedele a sviatky).

 31. Slovenský kolonizačný štandard a komunizmusVýsledky 5. Križiackeho ťaženia na Východ C: Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006-07), HDP na obyvateľa Slovenska bol 51,9% priemeru EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a v službách v podnikoch z viac ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25. Z toho sa dá vypočítať kolonizačná dávka Slovenska podľa vytvoreného HDP a priemernej mzdy = ~1,1 miliardy Sk denne (zahrňujúc soboty, nedele a sviatky).

 32. Slovenský kolonizačný štandard a komunizmusVýsledky 5. Križiackeho ťaženia EÚ na Východ D: Ročný rozpočet SAV je len 1,6 dňová kolonizačná dávka Slovenska (KDS). Výdavky štátneho rozpočtu: na kultúru = päť dňovej KDS. na školstvo = 55 dňovej KDS. na zdravotníctvo = 34 dňovej KDS. Totálny zahraničný dlh Slovenska (2008) bol 48 mld USD.

 33. Cena 5. Križiackého ťaženia na Východ Neplatenie kolonizačnej dávky bývalého Sovietskeho zväzu za 70 rokov bol jediný a najväčší zločin komunizmu: „Podľa „Center forDefenceInformation“ cena studenej vojny stála len USA 13,1 tisíc miliárd dolárov (v 1996 dolároch, in 1996 dollars = $13.1 Trillion.).“ Priame výdavky podľa amerického prezidenta, len v USA to bolo „$ 3000 miliárd dolárov. Finančný sektor investoval aby mal zisk.

 34. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus – 5. Križiacke ťaženie na Východ Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku, v roku 1913, bola: len 4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh Ruského impéria bol 80 000 000000 zlatých rubľov, t.j. 2/3 všetkého majetku Ruska. A takto to mohlo ostať až doteraz, keby nie „zločinných“ boľševikov, ktorí za 40 rokov dokázali poslať roľníka do kozmu.

 35. 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ: Podobne dopadla väčšina krajín bývalého soc. bloku.

 36. 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Výsledok 5. Križiackeho ťaženia na Východ: Podľa ekonóma V. Popova zvýšenie mortality sa dá vyjadriť ako 700000 extra mŕtvych ročne. Podľa OSN publikácie „Transition 1999“ zavedenie kapitalizmu v býv. soc. bloku stálo 10 miliónov obetí, len do roku 1999. Podobne dopadla väčšina krajín bývalého soc. bloku.

 37. 2. Kolonizácia bývalého socialistického bloku a komunizmus Podobne dopadla väčšina krajín bývalého soc. bloku.

 38. Porovnanie ’demokracie’ v Rusku a ‘totality’ v Číne

 39. Dôkazy: • Rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinmi sa za posledných 150-200 rokov zväčšujú

 40. Budúcnosť riešenia problému „the high inequality“? • I can see the problems produced by the high inequality of income or GDP production described in the figures. In a crude estimation, if 20% of the population has a GDPPPP production five times higher than the rest of the 80%, the poorest 80% of the population must increase production at least five times to be in the same living standard of the richest 20%. Could our planet sustain it, when richest 20% would like to increase production each year by a few percent also? Our planet probably could not sustain it. How will the neo-liberal capitalistic democracy solve this problem on our planet? There are at least three possibilities: i.- to keep the poor population as poor as possible for as long as possible, ii.- to decrease the population somehow, iii. - to rationalize production and consumption. What will they choose? • How could we solve the problem if the bottom 20%, having 1/50 of the income of the top 20%, would like to increase their income 50 times? What approach would the totalitarian democracy choose?

 41. Zákony kapitalistickej demokracie sú paradoxne pilierom totality a zločinnosti kapitalistického systému • As everybody knows, when the media can manipulate 80% of the population, it is enough to only use the media. Anybody, who has enough money can own media, and can thereby, manipulate the opinion of 80% of the population. In a free election, the vote of the manipulated voter is equal to the vote of the non-manipulated voter. • The freedom of expression in the capitalistic system can not work and is not working because the recent democracy is based on unlimited private property. The freedom of expression is incompatible with unlimited private property. Democracy is incompatible with unlimited private property. Therefore I call the recent democracy – capitalistic democracy. Capitalistic democracy means that the owners of the unlimited property have power to govern through the democratically elected representatives. • John Pilger: The Invisible Government (Znet July 20, 2007) In 1983 the principle global media was owned by 50 corporations, most of them American. In 2002 this had fallen to just 9 corporations. Today it is probably about 5. Rupert Murdoch has predicted that there will be just three global media giants, and his company will be one of them.

 42. Kapitalistická demokracia zničila ekonomiku Ruska viac ako 2. svetová vojna • “By the end of the 1990’s output (GDP, Soviet Union) fell by about 50% as compared to the highest pre-recession level of 1989, investment dropped even more, income inequalities rose greatly so that real incomes declined dramatically for the majority of the population, death rates increased by about 50%, whereas life expectancy declined markedly. • By way of comparison, during WWII the national income in the USSR fell by only 20% in 1940-42, recovered to its 1940 level in 1944, fell again by 20% in 1944-46 during conversion of the defense industry, but already exceeded its 1940 level by nearly 20% in 1948.... in China and Vietnam there was no transformational recession at all – on the contrary, from the very outset of reforms economic growth accelerated.” Podľa: G. A. Cornia, V. Popov (eds.): Where do we Stand a Decade After the Collapse of the USSR? Transition and Institutions: The Experience of Late Reformers (Oxford University Press, 2001)

 43. Kapitalistická demokracia je hlavný nástroj, ktorý zabezpečuje beztrestnosť páchania demokratických zločinov • Most of the democratic atrocities of the USA were military interventions into foreign sovereign states, those that did not obey democracy and freedom as the USA thinks they should. “The Federation of American Scientists has compiled a list of over 201 overseas military operations from the end of WWII until September 11, 2001 in which the USA was involved and normally struck the first blow.

 44. Obete vojenských intervencii USA • The body counts of the USA’s military interventions after 1945 are estimated by various sources. For example, the data from William Blum’s books [35,36], supplemented by data from various sources, estimates 10-16 million dead from democratic capitalism, with most of them being caused by the USA’s military interventions [37]. According to other sources, since WWII, the US government has bombed 21 countries: China in 1945-46 and again in 1950-53, Korea in 1950-53, Guatemala in 1954, 1960, and 1967-69, Indonesia in 1958, Vietnam in 1961-73, Congo in 1964, Laos in 1964-73, Peru in 1965, Cambodia in 1969-70, El Salvador throughout the 1980s, Nicaragua throughout the 1980s, Lebanon in 1983-84, Grenada in 1983, Bosnia in 1985, Libya in 1986, Panama in 1989, Iraq in 1991-20??, Sudan in 1998, Former Yugoslavia in 1999, and Afghanistan in 1998 and 2002 [38].

 45. Zločiny demokracie v Rusku • “By the end of the 1990’s output (GDP, Soviet Union) fell by about 50% as compared to the highest pre-recession level of 1989, investment dropped even more, income inequalities rose greatly so that real incomes declined dramatically for the majority of the population, death rates increased by about 50%, whereas life expectancy declined markedly. In Russia output fell by 45% in 1989-98, death rates increased from 1% in the 1980s to 1.5% in 1994 and stayed at this high level thereafter, which was equivalent to over 700,000 additional deaths annually. Over the period of several years such population losses could be likened to the impact of a big war.