Cyclus
Download
1 / 11

Cyclus A - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Cyclus A. Eenentwintigste zondag door het Jaar. 24 augustus 2014. Instrumentale Sefardische muziek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cyclus A' - mrinal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cyclus A

Eenentwintigste

zondag

door het Jaar

24 augustus 2014

Instrumentale Sefardische muziek


Jes 22,19-23 Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »

Op zijn schouder leg ik de sleutel vh huis van David


Psalm de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »138 (137)

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,

omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.

Ik zing voor U en alle hemelmachten

en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde :

Vergeet het maaksel van uw handen niet !


U pr de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »ijs ik om uw goedheid en uw trouw,

want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.

Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,

Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde :

vergeet het maaksel van uw handen niet !


Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe, de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »

maar op de trotsen neerziet van omhoog.-

Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;

vergeet het maaksel van uw handen niet !

Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde :

Vergeet het maaksel van uw handen niet !


BRIEF AAN DE ROMEINEN de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. » (vervolg)

Het Mysterie van het Joodse ongeloof- Ondanks de aktuele zonde van Israël, is het HEILSPLAN van God UNIVERSEEL (9-11) Zondag 19 - 20

DEEL II 12-16Wij moeten liefhebben: wij zijn ALLEN Zonen van God en GERED

Nadat we in Deel I Gods barmhartigheid zagen: - Offeren wij de cultus van onze Broederliefde, want de liefde is de volheid van de Wet (13,10)- Laat ons elkaar respecteren wat “wij zijn van de Heer”: zowel zwakken als sterken (14-15,13)

BESLUIT  (15,14  tot 16)Het PLAN van God is het Goede NieuwsPaulus heeft het verkondigd aan de heidenen opdat zij aan God konden aangeboden worden als een aangename Offerande.

33 O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Alles komt uit Hem en gaat naar Hem Zondag 21

Glorie aan Hem die de macht heeft ons te vestigen in het Blijde Nieuws dat de openbaring is van het PLAN, sinds eeuwen verborgen.


Rom 11,33-36 de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »

O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!

Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Wie kent de gedachte des Heren? Wie is zijn raadsman geweest?

Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?

Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid!

Amen.

O onpeilbare rijkdom…


ALLELUIA Mt 16,18 de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »

Gij zijt Petrus

en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,

en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

ALLELUIA


Mt 16,13-20 de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »

Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: 'Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?' 14 Zij antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.' 15 ' Maar gij', sprak Hij tot hen,' wie zegt gij dat Ik ben?' 16 Simon Petrus antwoordde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.' 17 Jezus hernam: 'Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. 18 Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. 19 Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.' 20 Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.

Archeologische resten van Caesarea van Filippus. Bananies.


Bevestiging van Petrus’ primaatschap, vlakbij het meer de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »


Aanhoor mijn gebed, HEER, en wil mij verhoren, de tempel : « Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een glorie-troon voor het huis van zijn vader. »

ik ben ongelukkig en arm.

Bescherm mij, want U ben ik toegewijd,

draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.

Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij,

voortdurend roep ik tot U.

Psalm 86 (85), 1-3