hva kan forskningsr det bidra med nmp programmet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hva kan Forskningsrådet bidra med? NMP - Programmet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hva kan Forskningsrådet bidra med? NMP - Programmet - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Hva kan Forskningsrådet bidra med? NMP - Programmet. Niels Peter Thorshaug Rådgiver EU-kontoret. EUs 6. rammeprogram (6RP)- Status/utfordringer. EU i stadig utvikling Høye ambisjoner innen RTD ERA På sikt 3 % av BNP 6RP på full fart inn i 2. søknadsrunde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva kan Forskningsrådet bidra med? NMP - Programmet' - moses-cohen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva kan forskningsr det bidra med nmp programmet
Hva kan Forskningsrådet bidra med?NMP - Programmet

Niels Peter Thorshaug

Rådgiver

EU-kontoret

EU-kontoret, 09.01.04

eus 6 rammeprogram 6rp status utfordringer
EUs 6. rammeprogram (6RP)-Status/utfordringer
 • EU i stadig utvikling
  • Høye ambisjoner innen RTD
  • ERA
  • På sikt 3 % av BNP
 • 6RP på full fart inn i 2. søknadsrunde
 • 6RP en læringsprosess også for Kommisjonen
 • Forskningsrådet omorganisert
 • Forskningsrådet øker sin innsats for en internasjonalisering av norsk forskning

EU-kontoret, 09.01.04

hva kan vi bidra med
Hva kan vi bidra med?
 • Nettverksbygging
 • Døråpner
 • Nasjonal finansiering
 • Prosjektveiledning

EU-kontoret, 09.01.04

national contact points ncp
National Contact Points (NCP):
 • Det finnes en eller flere NCP i hvert land og for hvert tematiske og horisontale delprogram i 6RP
 • NCP skal bringe relevant informasjon ut i norske forskningsmiljøer og bedrifter
  • Fra EU
  • Fra andre NCPer innen samme tema
  • Mellom nasjonale aktører

EU-kontoret, 09.01.04

national contact points ncp1
National Contact Points (NCP):
 • Kan melde synspunkter/behov tilbake til Kommisjonen
 • Skal ha oversikt over aktuelle prosjektformer, arbeidsprogram, søknadsfrister
 • Kan gi råd og veiledning under hele
  • Søknadsprosessen
  • Kontraktsforhandling med Kommisjonen
  • Gjennomføring av prosjekt

EU-kontoret, 09.01.04

nasjonale virkemidler knyttet til eus 6rp
Nasjonale virkemidler knyttet til EUs 6RP
 • Forprosjektmidler (forberede søknader)
 • Bidrag til samfinansiering av instituttenes EU-prosjekter (innvilgede søknader)
  • til institutter som er omfattet av statlige retningslinjer for forskningsfinansiering
  • til prosjektformene IP og STREP
  • Max 25% av totalkostnadene ved et EU-prosjekt

EU-kontoret, 09.01.04

r d til s kere
Råd til søkere
 • Samsvar mellom det EU og du ønsker å oppnå
 • Fokuser på temaene i arbeidsprogrammet
 • Oppfyll alle formaliteter som kreves
 • Viktig å ha med SMB fra flere land i søknaden
 • Bransjeorganisasjoner kan delta på vegne av enkeltbedrifter
 • Viktig mål å øke kvinneandelen i prosjektene
 • Sjekk kriterier som vil bli brukt for å velge ut søknader som får støtte
 • Bruk CORDIS og Europaserver for informasjon
 • Registrer deg som ekspert/evaluator

EU-kontoret, 09.01.04

slide8

Hovedstyre

Adm.dir

Kommunikasjon

Web-ansvar

Internasjonal direktør

EU-kontoret

koordinering + informasjon + representasjon

Tematiske og horisontale NCP

 • Life Sciences, genomics

and biotechnology

for health

 • Citizens and governance

in a knowledge-based

society

 • Human Resources

and Mobility

 • Research Infrastructures
 • Science and Society
 • New and Emerging S&T
 • Nanotechnologies and

nano-sciences,

multifunctional

materials, new production

processes and devices

 • Sustainable development,

global change and

ecosystems

 • International co-operation

acitivities

 • Radiation Protection, Euratom
 • Information Society

Technologies

 • Aeronautics and Space
 • Food Quality and Safety
 • Sustainable energy systems

and surface transport

 • Research and Innovation
 • Specific SME activities

Divisjon for

vitenskap

Divisjon for store

satsinger

Divisjon for

innovasjon

EU-kontoret, 09.01.04

aktuelle kontaktpersoner nmp programmet
Aktuelle kontaktpersonerNMP-programmet

NCP: Dag Høvik tlf 22037369 dah@rcn.no

NCP: Tor Einar Johnsen tlf 22037544 tej@rcn.no

NCP: Niels Peter Thorshaug tlf 22037092 npt@rcn.no

Programkomiteen:

Astrid Brenna tlf 22037311 ab@rcn.no

Kristin Vinje, NHD tlf 22240302 kristin.vinje@nhd.dep.no

EU-kontoret, 09.01.04

nettadresser
Nettadresser
 • EU-kontorets hjemmesider, med relevante lenker

http://www.forskningsradet.no/fag/eu/index.html

 • 6RP hjemmeside

http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm

 • Offisielle dokumenter og arbeidsdokumenter

http://www.cordis.lu/en/home.html

 • NMP-programmets hjemmeside

http://www.cordis.lu/nmp/home.html

 • Oversiktsdokumenter - info

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

EU-kontoret, 09.01.04

nettadresser forts
Nettadresser forts.
 • Hyperions lenkesamling

http://www.hyperion.ie/UsefulWebsites.htm

 • De nye prosjektformene (instrumentene)

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/instruments_en.html

 • Registrer deg som ekspert/evaluator

http://candidature.cordis.lu/expert-evaluators/

 • Se også call for experts:

http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm

 • Modellkontrakten:http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index_en.html

EU-kontoret, 09.01.04

nettadresser forts1
Nettadresser forts.
 • SMB-aktiviteter i 6RP

http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm

http://sme.cordis.lu/home/index.cfm (SME TechWeb)

http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm

 • IPR, Konsortiumsavtaler

http://www.ipr-helpdesk.org/principal/cuerpo.jsp?len=en&seccion=principal&len=en

 • Konsortiumsavtale, CRAFT;

http://www.forskningsradet.no/CSStorage/Vedlegg/CRAFT%20consortium%20agreement%20mal,1.pdf

 • IPR for SMEs

http://www.wipo.int/sme/en/

EU-kontoret, 09.01.04