znanje prilo nost za delo projekt sofinancirata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znanje – priložnost za delo Projekt sofinancirata: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znanje – priložnost za delo Projekt sofinancirata:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Znanje – priložnost za delo Projekt sofinancirata: - PowerPoint PPT Presentation

moses-carter
113 Views
Download Presentation

Znanje – priložnost za delo Projekt sofinancirata:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PHARE DONACIJSKA SHEMA 2001: KREPITEV SLOVENIJE NA LOKALNI RAVNI; A-SOCIALNA VKLJUČENOSTp r o j e k t “PRAVI UKREPI ZA DEJANSKE POTREBE PRI VZPOSTAVLJANJU RAVNOTEŽJA NA LOKALNEM TRGU DELA V OBČINAH CERKLJE NA GORENJSKEM IN GORENJA VAS – POLJANE” Znanje – priložnost za delo Projekt sofinancirata:

 2. Območja s posebnimi razvojnimi problemi na Gorenjskem • Podeželski in gozdnati • Nizka brezposelnost, a visoka potencialna ogroženost delovnih mest • Prestrukturiranje kmetijstva • Priložnosti v turizmu • Sezonska dela • Zapiranje RUŽV in obrata Alpine CILJ: Kreiranje novih alternativnih oblik dela in zaposlovanja!!!

 3. Potek in rezultati projekta januar - februar februar - september september oktober Za delodajalce: Usposabljanje vodstvenega kadra za človeške vire 5 načrtov razvoja kadrov v petih podjetjih Identificiranje Udeležencev + Osebno pismo 30 udeležencev Srečanje med delodajalci in zaposlenimi Sklop 1: Usposabljanje Za žičničarje Motivacijske Delavnice 26.1.2004 (promocijski material) 3 poslovni/ 15 zaposlitvenih načrtov Sklop 2: Usposabljanje za delo v gozdu Sklop 3: Usposabljanje na področju gostinstva in turizma Nova znanja, spretnosti, certifikati REZULTAT 6-8 novih zaposlitev oz. Samozaposlitev 10-12 ohranjenih delovnih mest Informiranje, vključevanje oseb v projekt Sklop 4:Usposabljanje prtljažnih delavcev na letališču Individualni razgovori Model/ shema: “Fleksibilne oblike dela in zaposlovanja Sklop 5: Podjetniško/ zaposlitveno usposabljanje + računalništvo Podjetniško in zaposlitveno svetovanje Pomoč za posebne potrebe vključenih v projekt Uvedba poklicnega certifikata “cestar”/ vzdrževalec cest

 4. Motivacijska delavnica 26.1.200487 zainteresiranih posameznikov iz obeh občin

 5. Udeleženci v projektu

 6. Število oseb po usposabljanjih

 7. Potek usposabljanj

 8. Usposabljanje za ravnanje s kadri • Vodenje skupine • Reševanje konfliktov • Načrtovanje kadrov • Motiviranje zaposlenih • Delovno pravo • Nagrajevanje zaposlenih

 9. Modul 1: Tečaj za žičničarje- tehnično vodenje žičnic in vlečnic, vzdrževanje in upravljanje • Varstvo pri delu • Prva pomoč • Sneg, preobrazba snega in snežni plazovi • Predpisi in pravilniki ter tehnika žičnic-strojni in elektro del • Ogled žičniških naprav • Praktično usposabljanje na delovnem mestu

 10. Modul 2: Delo v gozdu/ motorna žaga • Teorija (sestavni deli, vzdrževanje…) • Kabinetne vaje • Praktično usposabljanje na terenu

 11. Modul 2: Delo v gozdu/ traktor • Osnovni deli traktorja, motor… • Osnove mehanike in trdnosti • Varstvo pri delu, dodatna oprema • Ergonomija, organizacija, ekologija, vzdrževanje traktorja, testiranje

 12. Modul 3: Turizem in gostinstvo • Komunikacija z gosti • Angleščina in nemščina za gostince • Trendi v gastronomiji • Lokalna tradicionalna prehrana • Praznična in sezonska dekoracija • Dobra proizvodnja in higienska praksa

 13. Modul 4: Delo na letališču • Tečaj za viličariste • Licenca za manipulanta z letališko opremo • Delo z nevarnimi snovmi • Tečaj o redu in varnosti na letališču • Tečaj iz požarne varnosti

 14. Modul 5: Podjetništvo in samozaposlovanje • Osnove podjetništva • Preverjanje poslovne ideje • Trženje in finance v podjetju • Osnove računalništva • Poslovni načrt • Primeri dobrih praks

 15. Tečaj računalništva v obeh občinah

 16. Snemanje dokumentarnega filma

 17. Zaposlitveno in podjetniško svetovanje • svetovanja za delodajalce za upravljanje s kadri 5 podjetjem iz obeh občin • Individualno svetovanje za zaposlovanje in podjetništvo 41 osebam vključenim v projekt • 38 (plan 15) zaposlitvenih načrtov • 3 od (plan 3) poslovni načrti

 18. Delovna mesta in zaposlitve 24delovnih mest/ ohranjenih zaposlitev ( 6-8 načrtovano) = osrednja skupina sezonskih delavcev Od tega 5 samozaposlitev (s.p., d.o.o.)

 19. Kaj je bilo dobro? Zainteresirani in kvalitetni partnerji Aktivna vloga ZRSZ, OE Kranj Velik interes za gozdarstvo (31 kandidatov, 16 /8+8/ mest) Fleksibilnost in interes delodajalcev, še posebej RTC Krvavec in Aerodrom -(povečevanje potreb po sezonskih delih) Oseben pristop, pisma, klici Verificirana usposabljanja Podpora razvoju turizma v občini Cerklje in prestrukturiranju v občini Gorenja vas Poljane Uporabne vsebine usposabljanj Pomanjkljivosti – izkušnja za naprej Zagotavljanje enakih možnosti (več moških kot žensk) Premajhne občine – nizka podjetniška aktivnost za HRM usposabljanje Nizka motiviranost gostincev za dodatna usposabljanja Turizem - ni licenca za dopolnilno dejavnost kot so nekateri pričakovali Vmesna prekinitev spodbud ZRSZ Veliko partnerjev – zahtevnejša koordinacija Veliko časa za poročanje Končna ocena

 20. Število brezposelnih jan 2003 – jun 2004 Stopnja brezposelnost JUN 04 Gorenja vas Poljane – 2,3% Cerklje na Gorenjskem – 4,5% • Vir: ZRSZ, OS Kranj

 21. 49% žensk 62 % starih nad 40 let Vir: ZRSZ, OS Kranj

 22. Partnerji v projektu • Zavod RS za zaposlovanje, OS Kranj • Ljudska univerza Škofja Loka • Razvojna agencija Sora • Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna • EDC – Edukacijski center • Občina Cerklje na Gorenjskem • Občina Gorenja vas-Poljane • GZS – Območna zbornica za Gorenjsko • Območna obrtna zbornica Kranj • RTC Krvavec • Aerodrom Ljubljana • Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske • Sklad dela Gorenjske • Zavod za gozdove, OE Kranj