Mas podhost nska strategick pl n leader
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

MAS Podhostýnska Strategický plán Leader. Prezentace pro seminář MASP, Bystřice pod Hostýnem, 26. 6. 2008, 13.00. Obsah:. Představení SMARV ( TSu ) 2) SPL MAS Podhostýnska ( TSu ) 3) Fiche – typy projektů ( TSu ) 4) Osnova projektu ( TSu ) 5) Příklad projektu ( ICh )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - morwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mas podhost nska strategick pl n leader

MAS PodhostýnskaStrategický plán Leader

Prezentace

pro seminář MASP,

Bystřice pod Hostýnem,

26. 6. 2008, 13.00


Obsah
Obsah:

 • Představení SMARV (TSu)

  2) SPL MAS Podhostýnska (TSu)

  3) Fiche – typy projektů (TSu)

  4) Osnova projektu (TSu)

  5) Příklad projektu (ICh)

  5) Fiche 1, 2, 7 (LŠ, EK)


Smarv s t edo m oravsk a gentura r ozvoje v enkova
SMARV Středomoravskáagenturarozvojevenkova


Pom eme z skat pen ze na va e projekty

SMARV, o.p.s.

Nabídka

služeb

Pomůžemezískat penízena vaše projekty!

 • Dotační poradenství

 • Projektové řízení

 •             Komplexní příprava projektových žádostí

 •             Studie proveditelnosti

 •             Řízení a monitoring projektů

 • C) Zajištění výběrových řízení

 • D) Vedení účetnictví

 • E) Strategické plánování

 •             Zpracování strategických plánů rozvoje obcí, DSO a MAS

 •             Zpracování analýz k rozvoji venkova

 • F) Vzdělávání

 •             Semináře a konference; Školení a vzdělávací akce

 •             Exkurze a cesty za příklady dobré praxe

 • G) Veřejná projednávání a facilitace

 • H) Ostatní služby - publicita a propagace

www.smarv.cz


Pom eme z skat pen ze na va e projekty1

SMARV, o.p.s.

Příklady

spolupráce

Pomůžemezískat penízena vaše projekty!

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. (OK/ZK)

DSO mikroregionu Moštěnka (OK)

DSO mikroregionu Holešovsko (ZK)

MAS Region Poodří (MSK)

MAS Moravská cesta (OK)

MAS Moravský kras (JMK/OK)

MAS Nízký Jeseník (MSK/OK)

MAS Společná cesta (JMK)

DSO mikroregionu Lipensko (OK)

MAS Horní Pomoraví (OK)

MAS Podhostýnska (ZK)

MAS Na cestě k prosperitě (OK)

DSO mikroregionu Větrník (JMK)

www.smarv.cz


Mas podhost nska strategick pl n leader

MAS v OK a ZK

vybrané

v 1. kole

PRV IV.1.1.

- Nízký Jeseník

- Uničovsko

- Moravská cesta

- Region Haná

- Bystřička

- Hranicko

- Podhostýnska

- Hornolidečsko

- Horňácko a Ostrožsko
Mas podhost nska strategick pl n leader

SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“

Region - 15 obcí

16 367 obyvatel

97,3 obyvatel/km2

168,21 km2


Mas podhost nska strategick pl n leader

SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“

Celková alokace MASP

 • 2008:

 • IV.1.1. MAS:

 • 991 805 Kč

 • IV.1.2. Realizace

 • strategie:

 • - 4 727 028 Kč


Mas podhost nska strategick pl n leader

SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“

Finanční plán SPL MASP:

 • 2008: 10%

 • 2009: 17%

 • 2010: 18%

 • 2011: 19%

 • 2012: 19%

 • 2013: 17%
Mas podhost nska strategick pl n leader

SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“

Časový plán výzev

 • Příjem výzev 3 x ročně:

 • Únor

 • červen

 • říjen v SPL není specifikováno pro které fiche, musí stanovit programový výbor

 • Termíny žádostí o platbu na SZIFu:

 • Leden; Květen; Září


Fiche spl mas podhost nska
Fiche SPL regionu“MAS Podhostýnska


Fiche p ehled
Fiche – přehled regionu“


Fiche popis
Fiche – popis regionu“

Společná pravidla:

Způsobilé výdaje:

Minimálně 50.000 Kč

Maximálně 2.000.000 Kč

Výše dotace:

 • Podnikatelské projekty: zpravidla nejvýše 50%

 • Veřejné a neziskové projekty: nejvýše 90%

  Žadatelé:

  - subjekty z obcí do 25.000 obyvatel


Mas podhost nska strategick pl n leader

Fiche 1: regionu“

Trvale udržitelný rozvoj Podhostýnského regionu

20%

alokace

Opatření PRV:

Hlavní: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, záměr a)

III.1.3. Podpora cestovního ruchu, záměr a)

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Oprávnění žadatelé:

Obce, DSO, NNO, z.s.p.o., církve

Oblasti podpory (typy aktivit):

Stavební obnova a nová výsadba ploch veřejných prostranství

- Nákup stroje, technologie, zařízení a vybavení pro projekt (!)

- Nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně v obcích a cyklotras


Mas podhost nska strategick pl n leader

Fiche 2: regionu“

Občanské vybavenía služby

Opatření PRV: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO, z.s.p.o., církve

Oblasti podpory (typy aktivit):

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastrukturya sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, integrovaných informacních a školicích center

- nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software

- infrastruktura spojená se zavedením VR internetu

- investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů

22%alokace


Mas podhost nska strategick pl n leader

Fiche 3: regionu“

Obnova kulturnícha historických hodnot venkova

7%

alokace

Opatření PRV:

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO, z.s.p.o., církve

Oblasti podpory (typy aktivit):

- Zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkově významných území, soupisu a map památek na venkově

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace,statické zabezpečení) památkových budov a ploch

- revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí

- nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software

- investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí


Mas podhost nska strategick pl n leader

Fiche 4: regionu“

Nová šance a příležitostipro venkov 2007-2013

Opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, kterýje vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci

Oblasti podpory (typy aktivit):

- investice do zemědělských staveb vč. manipulačních ploch pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní

- výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení; skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby; skladovacích prostor pro krmiva

- investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní

12%

alokace


Mas podhost nska strategick pl n leader

Fiche 5: regionu“

Nebojíme se podnikat!

10%

alokace

 • Opatření PRV:

 • III.1.2.a) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

 • Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelé (nezemědělští)

 • Oblasti podpory (typy aktivit):

 • - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace,statické zabezpečení), případně nová výstavba budov,ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch

 • nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software

 • … bude potřeba nejvíce vyhledat projekty !!!


Mas podhost nska strategick pl n leader

Fiche 6: regionu“

Diversifikace

zemědělství

10%

alokace

Opatření PRV:

III.1.1.a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Oprávnění žadatelé:

Podnikatelé v zemědělské výrobě

Oblasti podpory (typy aktivit):

- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch

- nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software


Mas podhost nska strategick pl n leader

Fiche 7: regionu“

Podpora zvyšování kvality

služeb v cestovním ruchu

19%

alokace

Opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu, záměr b)

Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel; Nezemědělské podnikatelské subjekty začínající (méně než 2 roky historie)

Oblasti podpory (typy aktivit):

- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), případně nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, budování koupališť a plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (ne aquaparky a lázně),

- výstavba a rekonstrukce zařízení služeb pro letní i zimní turistiku (zařízení pro aktivní trávení volného času, lyžařské vleky)

- nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware


Kontakt s ady
Kontakt s úřady regionu“

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)


Kontakty masp
Kontakty MASP: regionu“


Pom eme z skat pen ze na va e projekty2

SMARV, o.p.s. regionu“

Projektoví

manažeři

Pomůžemezískat penízena vaše projekty!

www.smarv.cz


Pom eme z skat pen ze na va e projekty3

SMARV, o.p.s. regionu“

Kde nás najdete?

www.smarv.cz

Pomůžemezískat penízena vašeprojekty!Pom eme z skat pen ze na va e projekty4

K regionu“

O

N

TA

K

T

Pomůžemezískat penízena vaše projekty!

Tomáš Šulák

Středomoravská agentura rozvoje venkova - SMARV, o.p.s.

Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43

www.smarv.cz

tomas.sulak@smarv.cz

tel: 775 949 142

Jednatel MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

www.mas-mostenka.cz; leader@mostenka.cz

Poradce MAS Regionu Poodří a MAS Moravská cesta

SPOV OK, NOV, NS MAS