HAZIRLAYANLAR - PowerPoint PPT Presentation

hazirlayanlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HAZIRLAYANLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
HAZIRLAYANLAR

play fullscreen
1 / 51
HAZIRLAYANLAR
312 Views
Download Presentation
morwen
Download Presentation

HAZIRLAYANLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HAZIRLAYANLAR SEFER ATASOY ALİ ALAN HÜSEYİN TOSUN ADEM ALBAYRAK

 2. ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYATÜNİTE 6: CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE FARKLI YAŞAM ALANLARI BESİN ZİNCİRİ İNSANIN ÇEVREYE ETKİSİ

 3. Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü yerler çok farklıdır. Her canlı, yaşadığı çevreye uyum sağlayacak şekilde vücut yapısına sahiptir.

 4. Fotoğrafları inceleyin. Kaktüslere sazlıkta, sazlara çölde rastlayabilir misiniz?

 5. Kaktüsler, suyun çok az bulunduğu çöl ortamına uyum sağlamıştır. Sazların bol suya ihtiyacı vardır. O halde kaktüsler sazlıkta, sazlar da çölde yaşamlarını sürdüremez.

 6. Okul bahçesindeki veya yol kenarındaki taş altı, küçük su birikintileri, ağaç dibindeki yaprak altları, bir kütük altı ya da çiçek bulunan bir saksı… bunların her biri, farklı canlılar için farklı yaşam alanları demektir.

 7. Canlılar yaşamlarını sürdürmek için • çevreye uyum sağlamak zorundadırlar. • Bu uyum uzun süren yıllar boyunca çevreyle etkileşim içinde yaşamanın bir sonucudur. • Bu sonuç, canlıların dünyanın her yerine dağılabilmesini sağlamıştır.

 8. Tuz çalısı adı verilen bu bitkiler, çok derine giden kökleriyle yer altında bulabildikleri her damla sudan yararlanırlar.

 9. Keseli çöl fareleri, günün sıcak saatlerini toprağın altındaki yuvalarında geçirirler. Karınlarını doyurmak için sadece geceleri dışarıya çıkarlar. Bu hayvanların kuyruklarında , yiyecek bulamadıkları zaman açlıktan ölmemelerini sağlayan yağ depoları vardır.

 10. Kutup ayıları, kışı buz altında kazdıkları yuvalarında uyuyarak geçirirler. Ayakları kar ayakkabıları gibi geniş ve tüylüdür.

 11. Haski adı verilen köpekler, ısı kaybından korunmak için top gibi kıvrılırlar. Kalın postları onları korur.

 12. Kutupların yerli halkı olan Eskimolar , soğuktan korunmak için vücutlarına hayvan yağı sürer ve kalın kürkler giyerler.

 13. BESİN ZİNCİRİ

 14. Bütün canlıların yaşayabilmesi için madde ve enerjiye ihtiyaç vardır. • Bir yaşam alanındaki canlılar arasındaki madde ve enerji aktarımını sağlayan bağlantılara besin zinciri denir. • Besin zinciri canlılar arasında besin ve enerjinin akışını gösteren bir dengedir.

 15. SORUN ÇÖZELİM Remzi’nin anneannesi ve dedesi köyde yaşıyorlar. Köyün hemen hemen tamamı tarımla uğraşıyor. Köyde bir aile , geçimini yılan toplayarak sağlıyor. Bir başka aile de köyün değirmenini işletiyor. Yaz tatilinde köye giden remzi, herkesin çevrede artan fare sayısından şikayetçi olduğunu fark etti. Herkes gibi remzi de bu artışın nedenini merak ediyordu. Bu sorunu çözmesinde remzi’ye yardımcı olabilir misiniz?

 16. İNSANIN ÇEVREYE ETKİSİ

 17. AKSARAY DERESİ

 18. ÜLKEMİZDE NESLİ TÜKENEN CANLILAR ANADOLU LEOPARI

 19. NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDE OLAN CANLILAR AKDENİZ FOKU ALAGEYİK BATAKLIK BAYKUŞU

 20. NESLİ KORUMA PROGRAMINDA OLAN CANLILAR ORKİDE KELAYNAK KUŞU

 21. ENDEMİK CANLILAR İRİS NERGİS ÇİĞDEM

 22. AĞAÇ DİKELİM

 23. Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bir vatandaşlık görevidir. • Bilinçli insan, yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır.

 24. BİNA KAYDIRILACAK

 25. ATATÜRK VE İĞDE AĞACI

 26. 7.ÇEVREDEKİ YAŞAM ALANLARI VE BURADA YAŞAYAN CANLILAR İLE İLGİLİ OLARAK ÖĞRENCİLER; 7.1 Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnekler verir. 7.2 Çevredeki yaşam alanına uyum sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin eder. 7.3 Canlıların içinde yaşadığı ortama uyum sağladığını fark eder. 7.4 Gözlemlediği bir yaşam alanındaki canlıların beslenmelerindeki benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır. 7.5 Bir yaşam alanındaki canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren besin zinciri modeli oluşturur. 7.6 insan etkisi ile besin zincirindeki bir halkanın yok olması ile ortaya çıkabilecek sonuçları tartışır.

 27. 8.İNSANIN ÇEVREYE ETKİSİ İLE İLGİLİ OLARAK ÖĞRENCİLER; • 8.1 İnsan etkisi ile çevrenin nasıl değiştiğini araştırır. • 8.2 İnsan etkisi ile ülkemizde nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler verir. • 8.3 Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplar ve sunar • 8.4 Yakın çevresinde çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. • 8.5 Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir.