nbc ortaminda sihh ye h zmet deste n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NBC ORTAMINDA SIHHİYE HİZMET DESTEĞİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NBC ORTAMINDA SIHHİYE HİZMET DESTEĞİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 41
Download Presentation

NBC ORTAMINDA SIHHİYE HİZMET DESTEĞİ - PowerPoint PPT Presentation

morty
210 Views
Download Presentation

NBC ORTAMINDA SIHHİYE HİZMET DESTEĞİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NBC ORTAMINDASIHHİYE HİZMET DESTEĞİ Barbaros BAYKAL Yrd.Doç.Tbp.Yb. GATA ACİL TIP AD. BŞK.

 2. NİÇİN NBC SİLAHLARI? • YÜKSEK TAHRİP GÜCÜ • DÜŞÜK MALİYET • ÜRETİM KOLAYLIĞI • GENİŞ ALANA YAYILIM • PSİKOLOJİK ETKİNLİK • STRATEJİK ETKİNLİK • POLİTİK ETKİNLİK • SAVUNMA TEDBİRLERİNİN YÜKSEK MALİYETİ

 3. SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENEN • YARALANMA VE HASTALIKLARI TEDAVİ ETMEK • HASTALIKLARIN YAYILIMINI ENGELLEMEK • MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAZLA SAYIDA YARALININ HARP SAHASINA DÖNMESİNİ SAĞLAMAK

 4. SAĞLIK PERSONELİNCE BİLİNMESİ GEREKENLER • KULLANILABİLECEK AJANLAR • ETKİ MEKANİZMALARI • TANI YÖNTEMLERİ • KORUNMA YÖNTEMLERİ • TEDAVİ ŞEKİLLERİ • NBC ORTAMDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİ • NBC YARALILARININ YÖNETİMİ

 5. HARP SAHASINDA SAĞLIK HİZMETLERİ • TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI • NOKTA DEKONTAMİNASYON • ANTİDOT UYGULAMASI

 6. TIBBİ TEDAVİ TESİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ • ACİL TIBBİ TEDAVİ • DEKONTAMİNASYON • İLERİ TEDAVİ HİZMETLERİ • TAHLİYE

 7. TIBBİ TEDAVİ TESİSİ • GİRİŞ NOKTASI • TRİAJ NOKTALARI(KİRLİ/TEMİZ) • ACİL TIBBİ TEDAVİ NOKTASI(ATT) • DEKONTAMİNASYON ALANI • SICAK HAT • TEMİZ TEDAVİ ALANI • BEKLETME ALANLARI(KİRLİ/TEMİZ)

 8. TIBBİ TEDAVİ TESİSİ GİRİŞ TRİAJ/ATT DEKONTAMİNASYON TEMİZ TEDAVİ DEKONTA- MİNASYON ALANI TEMİZ TEDAVİ ALANI GİRİŞ NOKTASI TRİAJ İSTASYONU KİRLİ BEKLETME ALANI TEMİZ BEKLETME ALANI ACİL TIBBİ TEDAVİ İSTASYONU UZAKLAŞTIRMA VEYA GÖREVE DÖNÜŞ TEMİZ UZAKLAŞTIRMA KİRLİ SICAK HAT TEMİZ

 9. Yürüyebilen yaralı dekontaminasyonu Triaj İstasyonu Giriş Temiz Bekletme Alanı Temiz Tedavi Alanı Sedyedeki yaralı dekontaminasyonu Kirli atık Kirli Bekletme Alanı Acil Tıbbi Tedavi İstasyonu Uzaklaştırma (temiz) Uzaklaştırma / Göreve dönüş Kirli Temiz TIBBİ TEDAVİ TESİSİ Giriş Triaj/ATT DekonTemiz tedavi

 10. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİKORUYUCU DURUMSEVİYELERİ • GGKD 0 Personel maske ve teçhizatını taşır • GGKD 1 Personel koruyucu elbisesini giyer. Teçhizatını kuşanır. Dedektör kağıtlarını yapıştırır. • GGKD 2 Ek olarak bot kılıflarını giyer. Paçalarını sıkıştırır. • GGKD 3 Koruyucu maskesini de takar. • GGKD 4 Koruyucu eldivenlerini de takar.

 11. GİRİŞ NOKTASI • Amaç • Kontaminasyon şüphesi olan yaralının kabulü ve başlangıç değerlendirmesi • Kontaminasyon kontrolü • Lokalizasyon • Triaj ve ATT noktalarına yakın • Giriş ,triaj ve ATT noktaları aynı yerde bulunabilir. • Personel • Personel (GGKD-4)

 12. TRİAJ NOKTASI • Amaç • Hastanın tahliye alanına karar vermek için hızlı başlangıç değerlendirmesinin yapılması • Silah ve teçhizatının alınması • Lokalizasyon • Giriş ve ATT noktasına yakın • Personel • Kıdemli sağlık personeli, kirli atık timi • GGKD-4

 13. ACİL TIBBİ TEDAVİ NOKTASI(ATT) • Amaç Hayat kurtarıcı acil tedavi(ABCs) • Nokta dekontaminasyon • Lokalizasyon • Triaj noktasının rüzgar üstünde • Personel ve uygulamalar • Sağlık personeli (GGKD-4) • Sınırlı temel yaşam desteği

 14. KİRLİ ATIK ALANI 75M KARIŞMA NOKTASI 4 3 2 6 GİRİŞ NOKTASI 30M 60M TTA 3 4 1 1TRİAJ 2 ACİL TIBBİ TEDAVİ 3 GİYSİLERİN ÇIKARILIŞI 4 DEKONTAMİNASYON 5 TEMİZ TEDAVİ ALANI 6 BEKLETME ALANI 5 SICAK HAT HAKİM OLAN RÜZGAR YÖNÜ TIBBİ TEDAVİ TESİSİ

 15. YÜRÜYEBİLEN YARALILARINDEKONTAMİNASYONU • Amaç • Yürüyebilen hastaların dekontaminasyonu • Lokalizasyon • Diğer dekontaminasyon ünitesine paralel • Tek bir dekontaminasyon ünitesi de kullanılabilir. • Faliyetler • Giysilerin çıkarılması ve dekontaminasyon için arkadaş yardımı kullanılır • Sağlık personeli yardımı minimal veya yoktur.

 16. SEDYEDEKİ YARALILARIN DEKONTAMİNASYONU • Amaç • Yürüyemeyecek durumdaki hastaların dekontaminasyonu • Lokalizasyon • Triaj noktası ve sıcak hat arasında • Personel • Sağlık personeli nezaretinde • 2-4 takviye personel (GGKD-4)

 17. SICAK HAT • Amaç • Temiz ve kirli alanın sınırlarının belirlenmesi • Kontaminasyonun taşınmasının engellenmesi • Lokalizasyon • Dekontaminasyon noktası ve temiz tedavi alanı arasında • Faliyetler • Dekontaminasyon değerlendirmesi • Sedyedeki yaralıların transferi • Sağlık durum kartının yeniden yazılması

 18. TEMİZ TEDAVİ ALANI • Amaç • Kesin tıbbi tedavinin yapılması • Lokalisazyon • Sıcak hattın 60 m rüzgar üstünde • Personel • Doktor , sağlık personeli • GGKD-0 • Faliyetler • Yaralılara triaj işleminin tekrarlanması • Tahliye için hazırlıkların yapılması (göreve dönüş veya alandan uzaklaştırma)

 19. BEKLETME ALANI • Amaç • Uzaklaştırma ve göreve dönüş için çıkış alanıdır. • Lokalizasyon • Temiz ve kirli alanda • Faliyetler • Tedavisi yapılan yaralının hareket noktasıdır. • Sağlık kayıtları tutulur • Çalışan personelin mola ve diğer ihtiyaçları bu alanda karşılanır.

 20. TRİAJIN TANIMI • Triaj: Sınırlı tedavi olanaklarının, yaşama şansı bulunmayan yada yaşamak için buna ihtiyaç duymayanların yerine, hayatları bu tedaviyle kurtulabilecek olanlar için kullanılmasını sağlayan sistemdir.

 21. BASİTÇE TRİAJ: • Bir kişinin hayatını kurtarmak iki kişinin ölümüne neden olacaksa , o kişiyi ölüme terk edip diğer ikisini kurtarmak gerekir.

 22. TRİAJ NE ZAMAN YAPILIR? • Tıbbi bakımın her safhasında • Aşağıdaki durumların değişmesi halinde tekrarlanır: • Yaralının durumu • İş yükü • kaynaklar • Yaralı dekontaminasyonundan önce ve sonra

 23. TRİAJ ŞEFİ • Konvansiyonel • Kıdemli cerrah • Travma konusunda en deneyimli kişi • Kontamine yaralılar • Kıdemli sağlık personeli

 24. Triaj şefinin bilmesi gerekenler! • Yaralanmanın tabiatı ve prognozu • Eldeki imkanlar • Sağlık malzemeleri • Sağlık personeli ve kapasiteleri • Dekontaminasyon ünitesinin durumu • Yaralı yükü • mevcut • beklenen

 25. TRİAJ GRUPLARI • ACİL TEDAVİ GRUBU (T-1) • ERTELENMİŞ TEDAVİ GRUBU (T-2) • MİNİMAL TEDAVİ GRUBU (T-3) • BEKLEYEN TEDAVİ GRUBU (T-4)

 26. ACİL TEDAVİ GRUBU (T-1) YAŞAMLARININ KURTULMASI İÇİN ACİL MÜDEHALEYE İHTİYAÇLARI VARDIR. • Airway, Breathing, Circulation • Drugs (MARK I) • Decontamination (spot)

 27. ERTELENMİŞ TEDAVİ GRUBU(T-2) • TIBBİ BAKIM GEREKLİDİR. • FAKAT ACİL DEĞİLDİR. • ERTELEMEK YAŞAM ŞANSINI AZALTMAZ.

 28. MİNİMAL TEDAVİ GRUBU (T-3) • MİNÖR YARALANMALARDIR • TEDAVİSİ ÇABUK YAPILABİLİR • DOKTOR BAKIMI GEREKMEZ • TAHLİYEYE GEREK YOKTUR • KISA SÜREDE GÖREVE DÖNEBİLİR GATA ACİL TIP AD.

 29. BEKLEYEN TEDAVİ GRUBU(T-4) • CİDDİ VE ÇOK SAYIDA YARLANMASI OLAN • YAŞAMA ŞANSI OLMAYAN VEYA ÇOK AZ OLAN • ELDEKİ İMKANLARLA KURTARILMASI MÜMKÜN OLMAYAN HASTALARI İÇERİR. GATA ACİL TIP AD.

 30. ÖNCELİK SINIFLAMALARI • Tedavi • Acil , Ertelenmiş, Minimal, Bekleyen • Tahliye (öncelikler) • Acil -2 saat içinde • Öncelikli -4 saat içinde • Rutin -24 saat içinde • Dekontaminasyon

 31. SIKLIKLA GÖRÜLEN ÖLÜM SÜRELERİ • Sinir ajanları < 30 min • Siyanid < 30 min • Fosgen < 24 hours • Mustard 4 to 12 days

 32. SİNİR AJANLARI • ACİL • 2 veya daha fazla organ sistemine ait semptom • Hava yolu, GİS, muskuler • Miyosiz ve rinore kabul edilmez. • Bilinci kapalı, apneik, kalp atımı var.

 33. SİNİR AJANLARI • Ertelenmiş • Orta ve şiddetli derecede maruz kalmış fakat iyileşme yolunda • Minimal • Yürüyor ve konuşuyor • myosize bağlı şikayetler • Bekleyen • Kalp atımı yok (kaynakların durumuna bağlı)

 34. VEZİKANLAR • Acil • Akut hava yolu problemleri • Ertelenmiş • Cilt yanıkları >5% ve <50% • Orta ve şiddetli göz problemleri • Pulmoner tutulum , maruz kalmadan 4 saat sonra başlamışsa

 35. VESİKANLAR • Minimal • Cilt yanıkları (%5’in altında) • Minör göz irritasyonu • Bekleyen • Sıvı yanıkları (%50’nin üstünde) • Pulmoner tutulum, maruz kalmadan sonra ilk 4 saat içinde başlamışsa

 36. SİYANİD • Acil • Bilinç kapalı, apneik ,kalp atımları var. • Bekleyen • Dolaşım yok • Minimal ve ertelenmiş • Maruziyet sonrası 15 dakikadan sonra yaşam

 37. KAPASİTE BOZUCU AJANLAR • Acil • Kardiorespiratuar sorunlar, hipertermi • Ertelenmiş • Şiddetli ,kötüye giden semptomlar • Minimal • Orta derecede etkiler • Bekleyen • Kardiorespiratuar sorunlar, (imkanlar kısıtlı) GATA ACİL TIP AD.