opracowanie agnieszka fija kowska ewaluator n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opracowanie Agnieszka Fijałkowska - ewaluator PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opracowanie Agnieszka Fijałkowska - ewaluator

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Opracowanie Agnieszka Fijałkowska - ewaluator - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Prezentacja wyników ewaluacji p rogram u integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła . P rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie Agnieszka Fijałkowska - ewaluator. O czym będę mówiła.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opracowanie Agnieszka Fijałkowska - ewaluator' - mort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opracowanie agnieszka fija kowska ewaluator

Prezentacja wyników ewaluacji programu integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie

Agnieszka Fijałkowska - ewaluator

o czym b d m wi a
O czym będę mówiła
 • Założenia ewaluacji
 • Opis respondentów
 • Prezentacja wyników ewaluacji
  • Bariery w podjęciu pracy
  • Oczekiwania wobec projektu oraz stopień ich zaspokojenia
  • Ocena szkoleń wewnętrznych w projekcie
  • Ogólna ocena projektu
  • Twarde efekty projektu
za o enia ewaluacji
Założenia ewaluacji

Cel ewaluacji

Zebranie danych, by na ich podstawie dokonywać ewentualnych modyfikacji projektu w trakcie jego trwania oraz wyłonić wnioski dla realizacji tego typu projektów na przyszłość.

Obiekt ewaluacji

Program integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła.

za o enia ewaluacji1

Pytania kluczowe

Kryteria

Metoda zbierania danych

Próba badawcza

Jakie są oczekiwania beneficjentów ostatecznych wobec Projektu?

-

ankieta I*,

wszyscy beneficjenci ostateczni

 • Jakie są opinie beneficjentów ostatecznych o szkoleniach wewnętrznych
 • -          treści zajęć,
 • - prowadzenie zajęć,
 • -          materiały warsztatowe?

zrozumiałość treści

przydatność materiałów

przydatność szkoleń dla osób bezrobotnych

ankieta III*,

wszyscy beneficjenci ostateczni

Jak udział w projekcie zaspokoił oczekiwania beneficjentów ostatecznych?

zgodność z oczekiwaniami

ankieta I*,

ankieta II*,

ankieta IV*

wszyscy beneficjenci ostateczni

wybrani beneficjenci ostateczni

Założenia ewaluacji
orientacyjne zestawienie wynik w badania og lnopolskiego z wynikami projektu w weso ej
badanie ogólnopol.próba o liczebności 504 osobybadanie realizowane przez telefon

badanie w Wesołejpróba o liczebności 42 osobyankiety wypełniane osobiście

Orientacyjne zestawienie wyników badania ogólnopolskiego z wynikami projektu w Wesołej
twarde efekty projektu
Twarde efekty projektu
 • Liczba osób, która pracowała lub pracuje po zakończeniu udziału w projekcie:

na 14 osób, które dotychczas wypełniły ankiety pracuje 10 osób, w tym jedna prowadzi działalność gospodarczą.