jeste my z lipna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jeste ś my z Lipna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jeste ś my z Lipna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Jeste ś my z Lipna - PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on

Jeste ś my z Lipna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jeste ś my z Lipna' - mort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jeste my z lipna
Jesteśmy z Lipna

Nasza grupa składa się z 20 członków. Czuwa nad nami pani Barbara Dopiera. Wszyscy chodzimy do gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie. Wybraliśmy temat „Siłą fizyki jest siła”, ponieważ uznaliśmy go za ciekawy i najbardziej odpowiedni dla nas. Zajęcia dotyczące tego tematu były interesujące i zachęcały nas do poznawania zasad fizyki.

si fizyki jest si a

„Siłą fizyki jest siła”

Przedstawia grupa pani B. Dopiery

newton cz owiek fizyki
Newton - człowiek fizyki

Sir Isaac Newton – (ur.16 stycznia 1643r., zm. 31 marca 1727r.) angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik.

W swoim słynnym dziele Philosophia Naturalis Principia Mathemathica (1687r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego.

„Nic się nie zdarzy, dopóki nie zadziała siła”

I. Newton

si a jako wielko wektorowa
Siła jako wielkość wektorowa

Siła jest wektorem, w związku z tym ma cztery cechy: kierunek, zwrot, wartość i punkt przyłożenia.

W zależności od rodzaju oddziaływania wyróżniamy różne rodzaje siły, np.: ciężkości, tarcia, grawitacyjna, wyporu itd.

miara si y
Miara siły

Aby dokonać pomiaru siły, można użyć siłomierza lub też obliczyć.

obliczanie si y
Obliczanie siły

Do obliczenia siły korzystamy ze wzoru:

Gdzie:

- Siła

- masa

- przyspieszenie

jednostka si y
Jednostka siły

Jednostką siły w układzie Si jest niuton [1N]

Na podstawie wzoru na siłę można stwierdzić, że:

1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s².

zmierzenie si y dynamometrem
Zmierzenie siły dynamometrem

Do pomiaru siły wykorzystujemy siłomierz (dynamometr).

konkurs plastyczny si a
Konkurs plastyczny „Siła”

Jesienią w naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum pt. „Siła”, aby dowiedzieć się jakie talenty kryją się w uczniach naszego gimnazjum. Nie byliśmy zawiedzeni pracami naszych kolegów.

si a wypadkowa
Siła wypadkowa

Siła wypadkowa – zastępuje ona działanie kilku sił składowych:

r wnowaga si
Równowaga sił

Równowaga sił – gdy na ciało działa kilka sił, których siła wypadkowa wynosi 0N mówimy wówczas, że siły się równoważą:

si y wyporu
Siły wyporu

Siła wyporu – działa ona na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie. Jest skierowana pionowo ku górze. Wartość siły wyporu jest równa ciężarowi płynu wypartego przez ciało.

Wzór:

Gdzie:

- siła wyporu

- gęstość cieczy

- objętość wypartej cieczy

- przyspieszenie ziemskie

oddzia ywania i ich skutki
Oddziaływania i ich skutki

Wyróżniamy cztery rodzaje oddziaływań:

  • Grawitacyjne
  • Elektrostatyczne
  • Magnetyczne
  • Mechaniczne

Oddziaływaniom towarzyszą również skutki:

  • Dynamiczne (związane z prędkością ciała)
  • Statyczne (związane z odkształceniem ciała)

Wszystkie oddziaływania są wzajemne.

i zasada dynamiki newtona
I zasada dynamiki Newtona

Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

ii zasada dynamiki newtona
II zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem zmiennym (przyspieszonym lub opóźnionym).

spadek swobodny
Spadek swobodny

Podczas spadku swobodnego na ciało nie działa żadna siła oprócz grawitacji (siły ciężkości).

Spadające swobodnie ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Przyspieszenie z jakim porusza się swobodnie spadające ciało nazywa się przyspieszeniem ziemskim, które wynosi:

iii zasada dynamiki newtona
III zasada dynamiki Newtona

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tej samej wartości, o tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie.

III zasada dynamiki Newtona nazywana jest też zasadą akcji i reakcji lub zasadą działania i przeciwdziałania.

p d i zasada zachowania p du
Pęd i zasada zachowania pędu

Pęd – w mechanice wielkość fizyczna określająca prędkość ciała.

Zasada zachowania pędu:

Jeżeli na ciało nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy ciało to ma stały pęd.

si a ci ko ci ci ar cia a
Siła ciężkości, ciężar ciała

Siłą ciężkości (ciężarem ciała) nazywamy siłę, z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało. Kierunek ciężaru jest zgodny z kierunkiem siły grawitacji.

Wzór na siłę ciężkości:

- Siła ciężkości (grawitacji)

- Masa

- Przyspieszenie ziemskie

maszyny proste
Maszyny proste

Maszynami prostymi nazywamy uproszczone mechanizmy, dzięki którym można za pomocą mniejszej siły podnieść lub przesunąć większy ciężar. Wykorzystujemy je praktycznie wszędzie: w domu, szkole, pracy, na budowie…

d wignia dwustronna
Dźwignia dwustronna

W dźwigni dwustronnej (dwuramiennej) siły działają po przeciwnych stronach osi obrotu. Odległość od miejsca przyłożenia siły do osi nazywa się ramieniem dźwigni.

Więc:

, - Działające siły

, - Ramiona dźwigni

d wignia jednostronna
Dźwignia jednostronna

Dźwignia jednostronna (jednoramienna) różni się od dwustronnej miejscem położenia osi obrotu względem sił.

Wzór odnoszący się do dźwigni dwustronnej odnosi się również do tej dźwigni.

bloki nieruchome
Bloki nieruchome

Bloki nieruchome służą do podnoszenia przedmiotów na duże wysokości, jednak ich masa nie może przekraczać masy osoby podnoszącej ten przedmiot.

bloki ruchome
Bloki ruchome

Blok ruchomy zmniejsza siłę niezbędną do poruszenia przedmiotu.

Równość, która tu zachodzi:

ko owr t
Kołowrót

Kołowrót służy do podnoszenia i opuszczania ładunku zawieszonego na linie (lub łańcuchu) przez nawijanie jej na obracający się wał, napędzany korbą.

Wzór odnoszący się do dźwigni odnosi się również do kołowrotu.

si a tarcia
Tarcie jest siłą, która hamująco wpływa na ruch ciała. Ze względu na tarcia, wprowadzone w ruch ciała hamują gdy przebędą jakiś odcinek drogi, jeżeli nie działają siły, które pokonają tarcie.

Gdyby tarcia na świecie nie było, nie byłoby też ruchu.

Siła tarcia
wyznaczanie rodka ci ko ci
Wyznaczanie środka ciężkości

W przypadku ciał symetrycznych - np. k walca, sześcianu itp., środek ciężkości znajduje się w środku geometrycznym ciała. Natomiast w ciałach, w których masa jest rozłożona nierównomiernie, środek ciężkości jest trudniej wyznaczyć.

rodek ci ko ci
Środek ciężkości

Środek ciężkości to punkt ciała, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości działająca na ciało.

Zadanie:

Przewróć słupek z papieru zgodnie z filmem.

Kliknij tutaj:

si fizyki jest si a zako czenie
„Siłą fizyki jest siła”- zakończenie

Omawiając ten temat w projekcie „Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” poznaliśmy wiele interesujących i ciekawych zasad fizyki.

Mamy nadzieję, że kolejny temat będzie równie bogaty w nowe informacje.

Grupa z Lipna pod przewodnictwem pani Barbary Dopiery