informationss gning for pol intro sidefagsstuderende statskundskab n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationssøgning for pol-intro sidefagsstuderende Statskundskab PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationssøgning for pol-intro sidefagsstuderende Statskundskab

play fullscreen
1 / 24

Informationssøgning for pol-intro sidefagsstuderende Statskundskab

89 Views Download Presentation
Download Presentation

Informationssøgning for pol-intro sidefagsstuderende Statskundskab

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informationssøgning for pol-intro sidefagsstuderendeStatskundskab v/Mette A. Marino & Gorm Willemoes Jensen Oktober 2013 AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 2. Program i dag • Om AU Library, BSS, Bartholins Allé • library.au.dk – fagsider • Søg specialer fra Statskundskab • Infomedia • Folketingets hjemmeside – partiprogrammer • Retsinformation.dk • Altinget • Evaluering AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 3. AU Library, BSS, Bartholins Allé • Indgår i Aarhus University Library – 201220 AU-biblioteker + Statsbiblioteket Fælles biblioteksbase • BSS-bibliotekerne:Bartholins Allé, Herning, Fuglesangs Allé • Bartholins Allé: Statskundskab, Jura, Psykologi • Åbningstider, 24/7, læsesal 1350/1332, kopi/print, semesterhylder AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 4. library.au.dk AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 5. library.au.dkbetjeningssteder - kurser

 6. library.au.dkfagsider AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 7. library.au.dkfagsider

 8. library.au.dkfagsider

 9. BlackBoardAULIB – BA eksamensopgaver - statskundskab

 10. BlackBoardAULIB – BA eksamensopgaver - statskundskab

 11. Søg efter specialer fra Statskundskab

 12. Søg efter specialer fra Statskundskab

 13. Søg efter specialer fra Statskundskab

 14. Infomedia AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 15. Infomedia • artikler fra aviser, tidsskrifter, nyheds- og telegrambureauer, web-kilder, resuméer af radio- og tv-udsendelser • 50 mio. artikler i fuldtekst • arkiv 1985- ?? check kildeinfo! • adgang via databaser AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 16. Infomedia AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 17. Infomedia AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 18. Infomedia Stemming Case sensitive AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 19. Søg i Infomediaadgang via library.au.dk/databaser • Folkeskolereformen – debat i medierne de sidste 3 mdr. • Hvad mener:regeringen, Thorning, Venstre, Dansk Folkeparti? • Overvej - hvorfor kan det være svært at søge kun i overskrifter? AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 20. Folketingets hjemmeside • information om Folketinget og dets arbejde • sammensætning, udvalg, partier, tal og fakta om folketingsvalg og folkeafstemninger • nyheder og aktuel information • dokumenter • www.folketinget.dk AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 21. Folketingets dokumenter • Alle parlamentariske dokumenter fra folketingsåret 1997/98 og frem • Lov- og beslutningsforslag • Forespørgsler • §20-spørgsmål • Redegørelser • Referater fra folketingssalen • Bilag fra udvalgene (fra 1985/86 og frem) • Finansudvalgets aktstykker AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2012

 22. Partiprogrammer • partiprogrammer og partipolitiske skrifter 1872 – • danske politiske partiers programmer, pjecer og valgmateriale • nyere og aktuelt materiale vil efterhånden blive tilføjet • adgang via fagsider eller Det Kongelige Biblioteks hjemmeside www.kb.dk/da/nb/materialer/smaatryk/polprog AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 23. Retsinformation • Retsinformation.dk – Danmarks lovdatabase • søg i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser • søg i Folketingets Ombudsmands beretningssager • Lovtidende • Ministerialtidende AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013

 24. Altinget • netavis, portal om dansk politik • nyheder, baggrund, analyser og portrætter • meningsmålinger • partiernes pressemeddelelser • nyt fra folketinget • adgang til emneportaler inden for særlige politikområder • adgang via fagsider eller databaser AU Library, BSS, Bartholins Allé - Efterår 2013