Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi - PowerPoint PPT Presentation

morse
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
410 Views
Download Presentation

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DönerSermayeMaliYönetimSistemi İsmail Hakkı YAZICI Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Daire Başkanı (Proje Yöneticisi) Mayıs 2013

 2. 2011 DÖNERSERMAYELİİŞLETMELER 22.082 2009 24.454 2010 27.949 31.001 2012

 3. Bakanlığımızca Yapılan Değerleme Sonucunda 2010 Ekim Kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla

 4. Muhasebe Personel Bütçe Yönetim Bilgi Sistemi Taşınır Harcama Gelir

 5. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KBS Veritabanı Veri Ambarı Say200iVeritabanı OLAP Küpleri DMİS Veritabanı Kurum Veritabanları İnternet Excel, Text vb. Veri Kaynakları

 6. Muhasebat Genel Müdürlüğü Proje Yöneticisi

 7. PROJE GRUBU 8

 8. PROJE GRUBU (YENİ) 9

 9. İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI 10

 10. PROJE GELİŞİM AŞAMALARI 11

 11. PROJE GELİŞİM AŞAMALARI 12

 12. Muhasebe Personel Bütçe Yönetim Bilgi Sistemi Taşınır Harcama Yönetim Gelir

 13. BÜTÇE MODÜLÜ

 14. MUHASEBE MODÜLÜ

 15. YÖNETİM MODÜLÜ

 16. HARCAMA MODÜLÜ

 17. PERSONEL MODÜLÜ

 18. GELİR MODÜLÜ

 19. TAŞINIR MODÜLÜ

 20. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 21. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 22. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ÜNİVERSİTELERİN KAR-ZARAR DURUMU (2013)

 23. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ÜNİVERSİTELERİN BORÇ DURUMU (2013)

 24. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ÜNİVERSİTELERİN ALACAK DURUMU (2013)

 25. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ÜNİVERSİTELERİN BÜTÇE GİDERLERİ DETAYI (2013)

 26. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANICILARI Maliye Bakanlığı Üst Yönetimi • Yükseköğretim Kurulu • Üniversiteler • Sağlık Bakanlığı • Milli Eğitim Bakanlığı • Ekonomi Bakanlığı • Hazine Müsteşarlığı • Diğer Bakanlıklar Yönetim Bilgi Sistemi DMİS

 27. ROLLER VE FORMLAR Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Personeli MUHASEBE MODÜLÜ

 28. TEŞEKKÜRLER • İsmail Hakkı YAZICI • Maliye Bakanlığı • Muhasebat Genel Müdürlüğü • Döner Sermaye Daire Başkanı • (Proje Yöneticisi)