Download
rotary foundation grants n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rotary Foundation & Grants PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rotary Foundation & Grants

Rotary Foundation & Grants

353 Views Download Presentation
Download Presentation

Rotary Foundation & Grants

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rotary Foundation& Grants http://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation-0 http://rotary.nl/d1550/FoundationGrants/ Frank van der Meijden, RC Son D 1550 DRFCC 2013-’16

 2. ROTARY FOUNDATION

 3. ROTARY FOUNDATION

 4. ROTARY FOUNDATION

 5. ROTARY FOUNDATION

 6. ROTARY FOUNDATION

 7. ROTARY FOUNDATION

 8. ROTARY FOUNDATION

 9. ROTARY FOUNDATION GRANTS

 10. ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN • Doelen van het Future Vision Plan (FVP): • Foundation activiteiten, de regels en de processen eenvoudiger en meer gestroomlijnd • Grotere projecten met duurzame resultaten, die meer mensen helpen en ook tot een betere public image voor Rotary leiden • Meer speelruimte voor Rotarians voor hun Grant activiteiten • Focus de service inspanningen van Rotary op zes focusgebieden

 11. ROTARY FOUNDATION FOCUS GEBIEDEN Vrede en Conflictbeheersing Gezondheid van moeder en kind Preventie en behandeling van ziekten Basisonderwijs en alfabetisering Economische en Sociale ontwikkeling Water en sanitatie

 12. ROTARY FOUNDATION GRANTS • Soorten Grants: • District Grants • Global Grants • Packaged Grants

 13. ROTARY FOUNDATION GRANTS • Grants ondersteunen: • Humanitaire projecten • Scholarships • Vocational Training Teams

 14. “STATE OF GRANTS”: DISTRICT GRANTS • 2013-14 applications • Submitted 421 • Approved 388 • Applications may be submitted until 15 May 2014 • Current processing time: 37 days!

 15. “STATE OF GRANTS”: GLOBAL GRANTS • 2013-14 applications • Submitted 792 • Approved 430 including 126 scholarships and 35 vocational training teams • Current processing time: 60 days! • 10% of applications not approved • Consider using district grants for activities not funded by global grants • Questions? Consult areas of focus policy statements.

 16. ROTARY FOUNDATION GRANTS

 17. ROTARY FOUNDATION GRANTS

 18. ROTARY FOUNDATION GRANTS

 19. DISTRICT GRANTS

 20. DISTRICT GRANTS • Educatieve en humanitaireactiviteiten in lijn met Rotary’s missie • Eénenkele “block Grant” per jaar • Voorkleinereprojecten en activiteiten • Lokaal of internationaal • Géén World Fund match

 21. DISTRICT GRANTS District afspraken: • Eerlijk verdelen • Geen TRF/APF bijdrage: géén Grants (tenzij …) • District Grant (DG) bijdrage minimaal € 1.000 • Relatie tussen DG bijdrage en Annual Fund afdracht • DDF Bijdrage (Global Grants) in verhouding met • APF afdracht • “Cash Contribution” deelnemende clubs • Toewijzen scholarships nog uitwerken • In principe voorrang “Needs Assessment” Global Grant • Voorrang VTT District legt verantwoording af aan (alle) Clubs!!

 22. DISTRICT GRANTS

 23. DISTRICT GRANTS

 24. DISTRICT GRANTS

 25. DISTRICT GRANTS LESSONS LEARNED 2013-14 • Clubs communiceren niet intern • Clubs dragen intern geen kennis over • Rotarians lezen NIET • Clubs reageren langzaam/ kennelijk niet klaar voor begin van het jaar • LEAD niet up-to-date • E-mail: • Svp in “Onderwerp regel” afzender (Club!) en onderwerp vermelden!! • Scan naar pdf / File naam • Scannen: het is niet erg als je geen wizz kid bent, maar ga svp bij elkaar te rade..

 26. GLOBAL GRANTS

 27. GLOBAL GRANTS

 28. GLOBAL GRANTS • Lange termijn projecten • Grotere Grants projecten (min $ 30.000) • “Sustainable, measurable outcomes” (hyperlink= video) • Vallen binnen “Rotary’s Focusgebieden” • World Fund match (Min $ 15.000- Max $ 200.000)

 29. GLOBAL GRANTS • Samenwerken clubs /districten • “Host driven” meest succes • Training toevoegen • Duurzaamheid (sustainability) ná Grant • Bijdrage “Non-Rotary entity” / “non-beneficiary”

 30. GLOBAL GRANTS

 31. GLOBAL GRANTS

 32. GLOBAL GRANT CALCULATIE

 33. GLOBAL GRANT SCHOLARSHIPS

 34. PACKAGED GRANTS Strategic partners Planned by Rotarians Encourage involvement by smaller clubs No cost to clubs https://www.rotary.org/myrotary/en/packaged-grants

 35. PACKAGED GRANTS

 36. VoorbeeldGLOBAL GRANT NAKURU Huub Duijsens RC TIEL

 37. GLOBAL GRANTS LESSONS LEARNED 2013-14 • Maak zelf een helder plan • Korte, heldere beschrijvingen • Vanaf het begin: alle contactpersonen een “MyRotary account” • “Eligibility” in “Terms & Conditions” • Goede aandacht voor ALLE vragen over Sustainability • Fondsen werven is GEEN “Rotarian betrokkenheid” • EERST overleg met District Rotary Foundation Commissie • E-mails: • Svp in “Onderwerp regel” afzender (Club!) en onderwerp vermelden!!

 38. DISTRICT / CLUB KWALIFICATIE

 39. Om een Foundation Grant te krijgen moeten Districten (eerst) een online kwalificatie proces voltooien om de MOU te tekenen DISTRICT & CLUB KWALIFICATIE

 40. DISTRICT & CLUB KWALIFICATIE Voor een global of packaged grants, moetenclubs: • een “MOU” ondertekenen • (tenminste) één lid van de club naar het (District) • Grants Management Seminar (… vandaag) • Aan eventuele andere District voorwaarden voldoen: • o.m. bijdragen aan TRF Annual Fund, minimaal $ 50 pp/jr • opnemen in SHOWCASE In D 1550 óók voor District Grants

 41. Nieuw: Ideas.rotary.orgBetrek je omgeving!

 42. CROWD SOURCING: SEEK RESOURCES FOR YOUR PROJECT

 43. PORTABLE PROJECT “GADGET” FOR A CLUB’S WEBSITE

 44. PROJECT DETAILS

 45. IDEAS.ROTARY.ORG

 46. ROTARY SHOWCASE UPDATE

 47. BRONNEN

 48. MEER INFORMATIE / BRONNEN www.rotary.org/grants Learning center http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx Updated training materiaal

 49. MEER INFORMATIE / BRONNEN Eigen District web site: http://rotary.nl/d1550/FoundationGrants/

 50. MEER INFORMATIE / BRONNEN