Informācija par projekta
Download
1 / 19

Informācija par projekta - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Informācija par projekta „Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” Nr. KPFI-7-25 aktivitātēm un rezultātiem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informācija par projekta' - morgan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informācija par projekta

„Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” Nr. KPFI-7-25

aktivitātēm un rezultātiem


 • Saskaņā ar MK 2010.gada 21.jūnija noteikumiem LR Vides ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas tika veikta izmaksu aptauja par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

 • I stadija (līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam):

 • ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

 • energoaudita pārskats

 • būves meta grafiskā daļa un paskaidrojuma raksts

 • būvniecības izmaksu tāme

 • II stadija (pēc finansējuma piešķiršanas) – vienkāršotās renovācijas būvprojekta izstrāde un saskaņošana

 • Autoruzraudzība (būvniecības laikā)


KONKURSA REZULTĀTI ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” II kārta pieejamais finansējums tika palielināts no 16 108 843 LVL uz 17 506 232,39 LVL.

Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” II kārta ietvaros pieņemti lēmumi par 46 projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo KPFI finansējumu 17 506 232,39 LVL

Krustpils novada pašvaldības iesniegtais projekts tika apstiprināts 2011. gada 31.janvārī, pēc II kārtas konkursa finansējuma palielināšanas .

Krustpils novada pašvaldībai piešķirts KPFI finansējums Ls 59573,00,- apjomā.

2011.gada 7. martā tika noslēgts līgums starp LR Vides ministriju, Krustpils novada pašvaldību un Vides investīciju fondu.


INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

Projekta nosaukums: „Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai”

Projekta līgums Nr.KPFI -7/25

Projekta mērķis veikt energoefektivitātes pasākumus Sūnu skolas ēkā, Krustpils novadā, Kūku pagastā, Skolas iela 1, tādejādi samazinot ēkas enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu

Projekta rezultāts: palielināta ēkas energoefektivitāte, sasniedzot siltumenerģijas patēriņu apkurei ne lielāku par 90 kWh/m2 gadā; oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs - 0,48 kg CO2/Ls gadā

Projekta plānotais īstenošanas termiņš – 2011.gada 31.augusts (realizācijas gaitā termiņš pagarināts līdz 2012. gada 1. decembrim)


PROJEKTA IZMAKSAS ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

2011.gada 7. marta līgumā apstiprinātās:

Projekta kopējās izmaksas - Ls 82683,63.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums Ls 59573,00- jeb 73,99913 % no kopējām izmaksām.

Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 20932,00 jeb 26,00087 % no kopējām attiecināmām izmaksām.


Projekta izmaksas p c b vniec bas izmaksu sad rdzin juma un nepiecie amo papildus darbu iek au anas
PROJEKTA IZMAKSAS ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.pēc būvniecības izmaksu sadārdzinājuma un nepieciešamo papildus darbu iekļaušanas

Ar 29.05.2012. grozījumiem līgumā KPFI 7/25:

Projekta kopējās izmaksas – Ls 112655,75 , kopējās attiecināmās – Ls 80505,00 .

KPFI finansējums - Ls 59573,00- jeb 73,99913 % no kopējām attiecināmām izmaksām. izmaksām

Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējums - Ls 20932,00- jeb 26,00087 % no kopējām attiecināmām izmaksām un finansējums neattiecināmajām izmaksām – Ls 32150,75 .


Projekta aktivitātes: ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

1. tehniskā projekta izstrāde, tai skaitā energoaudita izstrāde un paskaidrojuma raksta ar būvniecības tāmi veikšana;2. fasādes siltināšana;3. pamatu siltināšana;4. bēniņu pārseguma siltināšana;5. apkures sistēmas uzlabošana;6. projekta būvuzraudzība, autoruzraudzība, tai skaitā termogrāfijas un spiediena testu veikšana;7. publicitātes nodrošināšana;8. monitoringa veikšana pēc nodošanas periodā.


IEGUVUMI ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

1. energoresursu ietaupījums līdz 50 % apmērā

2. uzlabots ēkas vizuālais izskats

Krustpils novada pašvaldības ieguldījuma daļa pēc projekta realizācijas atmaksāsies 10-12 gadu laikā uz apkures izmaksu ietaupījuma rēķina.


 • PROBLĒMAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITĀ ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

 • Būvprojekta saskaņošanas aizkavēšanās, jo bija nepieciešama energoauditā neuzrādīto darbu (jumta spāru un pārkares pagarināšana, dzegas siltināšana, kores vēdināšana), bez kuru veikšanas tiktu apdraudēti projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji energoefektivitātes uzlabošanā, iekļaušana būvprojektā ;

 • Nepieciešamība atkārtoti veikt iepirkumu, jo piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas;

 • 3. Būvniecības darbu aizkavēšanās;

 • 4. Būvniecības darbu plāna saskaņošana ar mācību procesu (putekļi, troksnis, iekļūšana ēkā, u.tml.)

 • 5. Būvdarbu izpildītāja darbu organizācijas nepilnības, problēmas ar kadriem.


PROBLĒMAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITĀ ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

6. Būvniecības darbu izpildes gaitā konstatētā ēkas cokola izbūves neatbilstība būvprojektā paredzētajam, kas radīja nepieciešamību meklēt risinājumus un izdarīt izmaiņas būvprojektā un darbu apjomos;

7. Nepieciešamība atrisināt ventilācijas neesamības problēmu skolas mācību telpās.


 • PROJEKTA REALIZĀCIJA ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

 • Sadarbības partneri:

 • SIA «Ēkas siltināšana» - tehniskās dokumentācijas izstrāde (tehniskās apsekošanas akts, energoaudits, vienkāršotās renovācijas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

 • SIA «Borg» - būvdarbu veikšana

 • SIA «Būvkonsultants» - būvuzraudzības veikšana būvdarbu laikā, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izstrāde


 • INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.

 • www.krustpils.lv :

 • Raksti par projekta realizācijas gaitu

 • Foto galerijas par Sūnu pamatskolas ēku pirms un pēc projekta

 • Pasākumi un aktivitātes

 • Seminārs pirms iepirkuma veikšanas par publiskā iepirkuma un ’’zaļā iepirkuma’’ prasībām

 • Projekta realizācijas foto albūms Sūnu pamatskolā

 • Plāksne pie Sūnu pamatskolas ēkas, ēkas energosertifikāts ēkā

 • Informatīvā diena 09.01.2013. Sūnu pamatskolā

 • Seminārs 13.03.2013. par pašvaldības dalību projektā, norisi, rezultātiem


Sūnu pamatskolas ēka pēc projekta realizācijas ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.


Sūnu pamatskolas ēka pēc projekta realizācijas ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.


Sūnu pamatskolas ēka pēc projekta realizācijas ministrija izsludināja konkursu ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6. septembrim.
Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! (termogrāfija)


ad