Ausa hinnastamise kokkulepe ja hetkeseis
Download
1 / 14

Ausa hinnastamise kokkulepe ja hetkeseis - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Ausa hinnastamise kokkulepe ja hetkeseis. Ausa Hinnastamise Kokkulepe. Euroopa Komisjoni soovitusel ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel koostati Ausa Hinnastamise Kokkulepe. Koostamisse olid kaasatud ka mitmed ettevõtjaid ühendavad organisatsioonid;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ausa hinnastamise kokkulepe ja hetkeseis' - morgan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ausa hinnastamise kokkulepe
Ausa Hinnastamise Kokkulepe

 • Euroopa Komisjoni soovitusel ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel koostati Ausa Hinnastamise Kokkulepe. Koostamisse olid kaasatud ka mitmed ettevõtjaid ühendavad organisatsioonid;

 • Leppega on võimalus liituda kõikidel ettevõtjatel ja muudel isikutel, kes kaupu või teenuseid müügiks pakuvad (https://ahk.eesti.ee/) ;

 • Leppega liitunud annavad nõusoleku, et eurole üleminekul järgivad nad head tava ega tõsta põhjendamatult hindu.


Eesm rk
Eesmärk

 • Euro kasutuselevõttu võib pidada edukaks ainult juhul, kui see ei too kaasa kiirenenud inflatsiooni! Kiirenenud inflatsioon alandaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

 • Eesmärgiks on ära hoida majanduslikult põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõstmine euro kasutuselevõtmise käigus.

 • Paljude riikide kogemus on näidanud, et sarnased kokkulepped on aidanud põhjendamatut hinnatõusu ära hoida ning teritanud tarbija tähelepanu, tekitades seeläbi avalikkuse kontrolli turul toimuva üle.

 • Lepinguga liitumine aitab liitunutel avalikkusele kinnitada, et euro kasutuselevõtmine iseenesest hinnatõusu kaasa ei too.

 • Laiemas plaanis on kokkuleppe eesmärgiks aidata kaasa euro sujuvale kasutuselevõtmisele, mille puhul on oluline, et kauplejad ja tarbijad oleksid teadlikud euro kasutuselevõtmisega seotud asjaoludest.


Leskutse
Üleskutse

 • Ettevõtjatele suunatud üleskutse, kokkuleppega liitumiseks, allkirjastati augusti lõpus (28.08) - samast päevast sai ka liituda.

  Üleskutsega liitusid:

  • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

  • Eesti Pangaliit

  • Eesti Kaupmeeste Liit

  • Eesti Tööandjate Keskliit

  • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon

  • Eesti Toiduainetööstuse Liit

  • Eesti Kindlustusseltside Liit

  • Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit

  • Eesti Turismifirmade Liit

  • Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

  • Tarbijakaitseamet


Liituja igused
Liituja õigused

 • Liitunul on õigus kasutada AHK logo kõikvõimalikes kanalites, reklaamides, müügikohtades jne ning näidata oma klientidele ja tarbijatele, et järgitakse kokkulepet;

 • Logo täpne kasutamine on kirjeldatud stiiliraamatus;

 • Liitujal on õigus kokkuleppest taganeda;

 • Liitunu nimi avaldatakse (https://ahk.eesti.ee) koos lingiga tema kodulehele (kui on).


Hetkeseis
Hetkeseis

 • Liitunuid 504 (29.11.2010)

  • sh 16 KOVi

 • Märk kasutusel u 2500 tegevus- või müügikohas + liitunute reklaamides;

 • Kaetud kõik tegevusvaldkonnad sh jae- ja hulgimüük, tootmine, teenindus jne;

 • Liitunuid kõikjalt Eestist;

 • 2/3 liitunud digitaalallkirjastatud liitumisavaldusega otse internetis;

 • Tarbijate teadlikkus kokkuleppest ja selle eesmärkidest hea (märki tuntakse ning enamasti osatakse ka mõnda liitujat nimetada);

 • Liitumine ja liitunute nimekiri https://ahk.eesti.ee/

Ausa hinnastamise kokkulepe ja hetkeseis
KKK

 • Kes saavad liituda? - kõik kaupu ja teenuseid pakkuvad isikud sõltumata juriidilisest vormist. Ei pea müüma otse tarbijale;

 • Kui kaua saab liituda? - lõpptähtaega ei ole määratud. Sellest teatatakse piisav aeg ette, kindlasti saab liituda veel ka jaanuaris 2011.a;

 • Kui kaua kokkulepe kehtib? - vähemalt kuni 30.06.2011.a või kauem, kui liituja märki edasi kannab (näitab avalikult kokkuleppe järgimist). Eeldatakse kokkuleppe järgmist vähemalt kuni hindade kahes vääringus näitamise kohustuse lõppemiseni ehk kuni 30.06.2011.a.;


Ausa hinnastamise kokkulepe ja hetkeseis
KKK

 • Kas liituja peab hinnad külmutama? – ei pea, jätkuvalt on võimalik hinna põhjendatud muutmine sh tõstmine.AHK: “Ausa hinnastamise kokkuleppe eesmärgiks on ära hoida Eestis põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõstmine Euroopa Liidu ühisraha kasutuselevõtmise käigus.” /--/ “2.1. liituja tagab oma kaupade ja teenuste ausa hinnakujunduse ja kohustub mitte ära kasutama euro kasutuselevõtmist enda poolt pakutavate kaupade ja teenuste hinna tõstmiseks;

 • Kas hinnakujundus on vaba? – jah, iga liituja hinnakujundus on vaba. Hindade tõstmine peab olema majanduslikult põhjendatud ega tohi olla tingitud euro kasutuselevõtmisest.


Ausa hinnastamise kokkulepe ja hetkeseis
KKK

 • Kas europõhine hinnakujundus on võimalik? – jah on, AHK seda ei takista, kui järgitakse ausa hinnakujunduse põhimõtteid. Kuni kroon on maksevahend, peab kroonides väljendatud hind siiski ka maksmist võimaldama. Hindade kuvamise osas vt http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Avaleht/download/Ettevtjatele/hinna_avaldamise_juhend__25.05.10.pdf

 • Kes kokkuleppe täitmist kontrollivad? - Tarbijakaitseamet ja tarbijad. Põhimõtted avaldatud https://ahk.eesti.ee

  Sh: Tarbijakaitseamet esitab põhjendatud kahtluse tekkimisel või tarbija põhjendatud pöördumise korral liitunule selgitustaotluse ja palub kirjalike selgituste esitamist järgmiste asjaolude kohta:

  1) Kas hinnatõus konkreetse toote või teenuse osas on tegelikkuses toimunud (hinnatõusu kinnitus või selle kahtluse ümberlükkamine);

  2) Kas hinnatõus, kui see on toimunud, on toimunud seoses euro kasutuselevõtuga;

  3) Milliste asjaoludega või dokumentidega ettevõtja kinnitab või lükkab ümber seose eurole ülemineku ja hinnatõusu vahel.