slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Halina Skorupska, SP4 Poznań

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Halina Skorupska, SP4 Poznań - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

PROJEKT EDUKACYJNY NAUKI PRZYRODNICZE – WSZECHSTRONNOŚĆ WYKORZYSTANIA W ŻYCIU CODZIENNYM IX 2007 – III 2008. Halina Skorupska, SP4 Poznań. Cel główny:. Uświadomienie uczniom możliwości praktycznego wykorzystania nauk przyrodniczych w życiu codziennym. Adresat projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Halina Skorupska, SP4 Poznań' - morey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROJEKT EDUKACYJNYNAUKI PRZYRODNICZE – WSZECHSTRONNOŚĆ WYKORZYSTANIA W ŻYCIU CODZIENNYMIX 2007 – III 2008

Halina Skorupska, SP4 Poznań

cel g wny
Cel główny:

Uświadomienie uczniom możliwości praktycznego wykorzystania nauk przyrodniczych w życiu codziennym

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

adresat projektu
Adresat projektu
 • Projekt adresowany jest do uczniów klas IV-VI
 • Realizowany na lekcjach

i zajęciach pozalekcyjnych

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

cele szczeg owe
Cele szczegółowe:
 • Segregacja odpadów przez uczniów
 • Oszczędzanie wody
 • Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt
 • Orientowanie się na mapie Europy
 • Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Doskonalenie umiejętności przyrodniczych

i kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody.

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

slide5
Metody i formy

realizacji poszczególnych celów

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

nasze rady na odpady
Nasze rady na odpady
 • Oglądanie filmów promujących recykling
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Audycja przez radiowęzeł zachęcająca do selektywnej zbiórki odpadów
 • Opisanie szkolnych pojemników na odpady i podjęcie segregacji
 • Konkurs międzyklasowy na zbiórkę baterii

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

zdj cia
Zdjęcia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

oszcz dzaj wod
Oszczędzaj wodę
 • Wycieczka do COŚ
 • Wykonanie makiet i modelu oczyszczalni
 • Zdobycie informacji o zasobach wodnych Polski
 • Obliczanie zużycia wody w gospodarstwie domowym
 • Badanie i ocena stanu jakości wody z kranu, glinianek i Warty
 • Konkurs na prezentację komputerową „Skąd bierze się woda w kranie?”
 • Szkolna wystawka plakatów „Jak oszczędzać wodę”

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

zdj cia1
Zdjęcia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

rozpoznawanie ro lin i zwierz t
Rozpoznawanie roślin i zwierząt
 • Wycieczka do WPN
 • Wykonanie zielników
 • Oznaczanie drzew rosnących w pobliżu szkoły
 • Wystawka plakatów „Drzewa wokół naszej szkoły”
 • Zajęcia na temat ptaków w Laboratorium Interaktywnym Biblioteki Ekologicznej
 • Zebranie materiałów o ptakach żyjących w mieście
 • Ekspozycja „Ptaki w mieście”
 • Wyjście do Biblioteki Ekologicznej na zajęcia „Płazy i gady”
 • Przygotowanie inscenizacji „Sąd nad ropuchą”

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

zdj cia2
Zdjęcia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

doskonalenie orientacji na mapie
Doskonalenie orientacji na mapie

Cykl zajęć „My w Europie”

w oparciu o mapę magnetyczną

 • Usytuowanie państw

i stolic Europy

 • Poznajemy flagi
 • Symbole miast Europy
 • Państwa UE
 • Ćwiczenie kierunków na mapie

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

pierwsza pomoc przedlekarska
Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego PCK

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

przyroda w kuchni
Przyroda w kuchni

Cykl zajęć realizowany w oparciu

o doświadczenia

 • Woda paruje, zamarza, czyli zmiany stanu skupienia
 • Herbata z cukrem i zupa jarzynowa, czyli mieszanina gotowa
 • Rosnące drożdże
 • Dzięki czemu pali się ogień?
 • Dlaczego pod sufitem w kuchni jest najcieplej?
 • Co to takiego kamień w czajniku?
 • Co z butelką plastikową i skórką bananową?

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

promowanie zdrowego stylu ycia
Promowanie zdrowego stylu życia

Festiwal Zdrowia

Zadania do wykonania

 • Zdrowa kanapka
 • Gazeta o zdrowym stylu życia
 • Piramida pokarmowa
 • Jadłospis na jeden dzień dla ucznia
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych do wykonania każdego dnia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

doskonalenie umiej tno ci przyrodniczych i kszta towanie przyjaznego stosunku do natury
Doskonalenie umiejętności przyrodniczych i kształtowanie przyjaznego stosunku do natury
 • Wycieczki
 • Zajęcia w Laboratorium Interaktywnym i Bibliotece Ekologicznej
 • Lekcje prowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • Konkursy
 • „Zielone” zadania

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

zdj cia3
Zdjęcia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

korzy ci p yn ce z realizacji projektu
Korzyści płynące z realizacji projektu
 • Zachęta do nauki
 • Możliwość wykazania się uczniów zdolnych i słabszych
 • Pogłębienie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji
 • Doskonalenie pracy w grupie
 • Przyrost wiedzy i umiejętności
 • Powstałe pomoce

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

wnioski i uwagi
Wnioski i uwagi
 • Dbać o to, aby wiedza teoretyczna była przez uczniów wykorzystywana w praktyce
 • Uczniom należy systematycznie przypominać o poprawnej segregacji odpadów
 • Problem zbierania puszek aluminiowych
 • Doskonalenia wymaga umiejętność dokonywania selekcji informacji
 • Koszt zajęć w WPN jest dla dzieci zbyt wysoki

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

slide20
Dziękuję za uwagę

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007