Fels oktat si rangsorok s a nyilv noss g
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság. Dr. Fábri György kutatásvezet ő OFIK. avagy. Milyen utakra viszik a felsőoktatást a rangsorok?. Miért lettek rangsorok egyáltalában?. Kvantifikálható teljesítmények iránti elvárások Medializálódás Döntéshozók és döntéshozatali mechanizmusok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - morey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fels oktat si rangsorok s a nyilv noss g

Felsőoktatási rangsorokésa nyilvánosság

Dr. Fábri György

kutatásvezető

OFIK


Avagy

avagy

Milyen utakra viszik a felsőoktatást a rangsorok?


Mi rt lettek rangsorok egy ltal ban
Miért lettek rangsorok egyáltalában?

 • Kvantifikálható teljesítmények iránti elvárások

 • Medializálódás

 • Döntéshozók és döntéshozatali mechanizmusok


A fels oktat si rangsorok rtelme s rtelmetlens ge k ros vagy hasznos volta
A felsőoktatási rangsorok értelme és értelmetlensége, káros vagy hasznos volta

 • Hogyan csináljuk mi?

 • Hogyan ne olvassák – avagy az egyfunkciós felsőoktatás mítosza

 • Hogyan ne használják – avagy a munkaerőpiaci elvárások mítosza

 • Hogyan lehet értelme a rangsoroknak?


I a felvi rangsor alapvet sei

I. A Felvi-rangsor alapvetései káros vagy hasznos volta


El zm nyek
Előzmények káros vagy hasznos volta

 • Az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely szakmai programja alapján indult projekt

 • Kutatási program a felsőoktatási tájékoztatásról 1999-2000

 • Pilot-projekt: hallgatói felmérés, ennek szakmai egyeztetése felsőoktatás-kutatók, intézményvezetők és felsőoktatási fórumok képviselőivel 2001-2002

 • Empirikus hallgatói felmérések:

  • 2003. tavasz – egyetemek;

  • 2005. tavasz - főiskolák

 • Folyamatos tájékoztatás:

  • Felvi.hu

  • Napilap-mellékletek

  • Egyeztetések felsőoktatás-igazgatási és intézményvezetői körben


A felvi rangsor alakul sa
A Felvi rangsor alakulása káros vagy hasznos volta

2002: pilot-projekt: felmérés szűk körben, publikálás nélkül, csak hivatkozások

2003: adatbázisok, szűkebb körű felmérések, publikálás

2004: egyetemi rangsorok, önálló kötetben

2005: teljeskörű felsőoktatási rangsor, önálló kötetben

2006-2007: Felvi rangsor a HVG-ben


M dszertani fejleszt s
Módszertani fejlesztés: káros vagy hasznos volta

2002-2003: hallgatói vélemények

2004: hallgatói vélemények új kérdőív alapján + intézményi adatszolgáltatás

2005: hallgatói vélemények + oktatási adatbázisok + munkaerőpiaci tájékozódás

2006: hallgatói vélemények + oktatási adatbázisok + oktatói/munkaerőpiaci felmérés + szakos keretek


K vetelm nyek
Követelmények káros vagy hasznos volta

Szakmai érvényesség

Módszertani hitelesség

Laikus használhatóság

Intézményi elfogadottság


Szempontok
Szempontok káros vagy hasznos volta

Hallgatói minőség

Oktatói minőség

Népszerűség

Elégedettség

Presztízs


Rangsor alkot inform ci s b zis
Rangsor-alkotó információs bázis káros vagy hasznos volta

Adatsorok

Hallgatói vélemények

Oktatói vélemények

Munkaerőpiaci információk


Adatb zisok
Adatbázisok káros vagy hasznos volta

az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) jelentkezési és felvételi adatai, illetve intézményi adatgyűjtése;

az intézmények saját információszolgáltatásán alapuló, oktatási és kulturális minisztériumi (OKM) adatok;

egyéb nyilvános információforrások a felsőoktatás és kutatás-fejlesztés köréből (KSH, NKTH, MTA stb.)

álláshirdetések a legnépszerűbb médiafelületeken (HVG, Jobline stb.);


Mi rt lehetnek rdekesek a hallgat i v lem nyek
Miért lehetnek érdekesek a hallgatói vélemények? káros vagy hasznos volta

 • Szemléleti alap:a felsőoktatási szolgáltatás fogyasztóinak nézőpontja

 • A vélemények esetlegességének ellensúlya: szociológiai mintaképzés által biztosított objektivitás

 • Információs legitimitás:

  • saját intézményről alkotott vélemény

  • intézményekről alkotott közvélekedés

 • + Intézményi visszacsatolás:

  • fejlesztésekhez, minőségbiztosításhoz jó alap,

  • egyedi kérések alapján speciális kérdésekkel, panelekkel kiegészíthető


Rangsort pusok
Rangsortípusok káros vagy hasznos volta

Szakos rangsorok

Karok rangsorai képzési területen belül

Karok rangsorai a teljes képzési kínálatban


Ii mit rangsorolunk az ezredfordul talakul euroatlanti fels oktat sa

II. Mit rangsorolunk? káros vagy hasznos voltaAz ezredforduló átalakuló euroatlanti felsőoktatása

16


A k pz s alapelemeinek v ltoz sa
A képzés alapelemeinek változása káros vagy hasznos volta

történeti visszatekintés: praktikus tudás és elméleti képzés viszonyának változásai

a kulturális funkció súlya csökken a tudástőkét adóhoz képes

a nemzeti funkció a nemzetköziesedés hatására átalakul

a versenytér részben nemzetközivé válik

az intézmények és az oktatók finanszírozásában csökken az állami felelősségvállalás

elitcsoportok érdekérvényesítő erejének módosulása, szakterületi presztízsek elmozdulása

17


Z rt k pz si keretek fellazul sa
zárt képzési keretek fellazulása: káros vagy hasznos volta

idő

tér

hely

tematika

intézmény

18


J gazdas gi tendenci k s k pz si elv r sok
Új gazdasági tendenciák és képzési elvárások káros vagy hasznos volta

munkaerőpiac nemzetközivé válik

termelési kultúra helyiértéke megnő, jellege standardizálódik

a politikai-társadalmi közeg kiegyensúlyozottsága elsődlegessé válik a tőkebefektetésben

a szellemi hozzáadott érték termelése átlépi a nemzeti határokat

gyakorlatias és rugalmas tudáselemeket igényel a termelés

általánossá válik az átképzési igény

a végzettségek iránti elvárások módosulnak

a diploma, felsőfokú képzettség relatív versenyelőnye megnő Európában

az egyetemek-főiskolák technológiai fejlesztő hellyé válnak

19


M sodgener ci s technik k
„Másodgenerációs technikák” káros vagy hasznos volta

A képzés, mint szolgáltatás

Klasszikus szerveződés, mint kompetitív hátrány

Identitásőrzés az „outsourcing” segítségével

20


Mindentud kulcsszavak
Mindentudó kulcsszavak: káros vagy hasznos volta

munkaerőpiac

?

munkaadók

?

képzési elvárások

?

Bologna

21


A munkaer piac provok ci ja
A munkaerőpiac provokációja: káros vagy hasznos volta

„A felsőoktatási intézményeknek nem lesz helyük a ‘jövőben’, feladatukat decentralizált, skill-orientált tanfolyamok veszik majd át, amelyek közvetlenül táplálják a munkaerőpiacot.”

(Peter Drucker; Forbes 1997)

22


Iii a munkaer piaci elv r sok m tosza

III. A munkaerőpiaci elvárások mítosza káros vagy hasznos volta

23


Elvi probl m k
Elvi problémák: káros vagy hasznos volta

Munkaerő-szükséglet korlátozott tervezhetősége

Szaktudások piaci értékének változékonysága

Kompetenciák elsajátításának többféle útja

Akadémiai és praktikus képzési logika eldöntetlen versenye

Egyéni életstratégiák sokfélesége

24


Tapasztalatok a munkaad i v lem nyalkot sr l
Tapasztalatok a munkaadói véleményalkotásról káros vagy hasznos volta

kiérleletlen

ismerethiányos

cég- és munkakör-specifikus

ellentmondásos

25


Szem lyes adatk zl s tapasztalatai ltal noss gok
Személyes adatközlés tapasztalatai: általánosságok káros vagy hasznos volta

nyelvtudás,

informatikai ismertek

felkészültség,

használható tudás

gyakorlatiasság

26


Relev ns konkr tumok
Releváns konkrétumok káros vagy hasznos volta

Habituális elvárások feltűnő hangsúlyossága

Szakterületi fókuszálás

Munkahely típusa meghatározóbb, mint a szakterület

27


Bologna bels ellentmond soss ga a munkaer piaci ig nyek szempontj b l
„Bologna” belső ellentmondásossága a munkaerőpiaci igények szempontjából:

Alapképzés tartalma:

általános tájékozódás, alapismeretek

vagy

munkaerőpiacon használható praktikus képzettség

?

28Kiindul pontok
Kiindulópontok igények szempontjából:

Többfunkciós felsőoktatás

Tudástőke átadása

Szakértelmiségi képzés

Szocializáció

Értelmiségi közeg önépítése

Munkaerőpiaci zsilip

Pályamódosítás, önfejlesztés bázisa

Többrétegű szolgáltatási kereslet

Gyors munkaerőpiaci érvényesülés

Társadalmi pozícionálás

Szociális-szubkulturális sajátosságok megélése

Hosszútávú életpálya-építés


Alapfunkci k a fels oktat s sz m ra
Alapfunkciók a felsőoktatás számára igények szempontjából:

Intézményi önértékelés, stratégiák, ehhez mélyelemzések

Idősorok áttekintése

Sokszempontúság mint szemléleti elem

Intézményi PR

Felsőoktatás-politikai elemzések


Alapfunkci k a hallgat k sz m ra
Alapfunkciók a hallgatók számára igények szempontjából:

Egyéni és közösségi informáltság növekedése

Hallgatói véleményezés speciális formája

Intézményi PR: felemás hallgatói érdekeltség


T bbszempont rangsor olvas s sz ks ges
Többszempontú rangsor-olvasás szükséges! igények szempontjából:

Szakmai jellemzők

Népszerűség

Karrier-szolgáltatások

A hallgatói élet szolgáltatásai


Mire j k a rangsorok
Mire jók a rangsorok? igények szempontjából:

Mekkora a valóságos motivációs erejük?

Továbbtanulás

Intézményi stratégiák

Felsőoktatás-irányítás

Mennyire megalapozottak?

empirikus bázis

adatszerűség

Követelmény: módszertani előfeltevések felfedése!

Ebből következő értelmezési lehetőségek

Jó és rossz percepciójuk, annak következményei


A hasznos rangsorm k d s
A hasznos rangsorműködés: igények szempontjából:

 • Az információ demokratizálása

 • Nyilvánosság a felsőoktatáson belül

 • Nyilvánosságban tematizálás

 • Medializálás veszélyeinek megelőzése

 • Megoldás: viszonylagosság hangsúlyozása, szakmai hitelesség, konszenzus, elkötelezettség, értékvilág


Diskurzus s nyilv noss g ig ny
Diskurzus- és nyilvánosság-igény: igények szempontjából:

 • az akadémiai értelmiség

 • a média

 • a forrás-menedzsmentek

 • a döntéshozók

  folyamatos egyeztetés teremti meg azt a nyilvánosságot, aminek közegében a rangsorok értelmesen lesznek használhatók

 • a továbbtanulási döntésekhez

 • az intézményi stratégiákhoz

 • a felsőoktatás-politikai döntésekhez!


K sz n m a figyelm ket

Köszönöm a figyelmüket! igények szempontjából:

Budapest, 2007. november 28.

Dr. Fábri György

www.fabrigyorgy.hu