slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BACĂU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BACĂU - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BACĂU. CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE BACAU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BACĂU' - mora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE BACAU

înfiinţată din iniţiativa comercianţilor a dobândit personalitate juridică prin H.G. 799/1990 prin care a fost recunoscută continuatoare de drept a Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău, desfiinţată prin Decretul nr. 74 din 1949.

este organizată şi funcţionează conform Statutului propriu elaborat în baza Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007.

slide3

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE BACAU

organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din tară şi din străinătate.

poate constitui sucursale, birouri sau sedii secundare în oraşe sau municipii din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate, în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri.

slide4

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE BACAU

CONDUCEREA:

Doru SIMOVICI – Preşedinte

Marilena STOICA – Director General Adjunct

Mihai TULBURE – Director General Adjunct

Mădălina TROFIN – Director Economic

DATE DE CONTACT:

tel. 0234570010,

fax: 0234571070,

mobil: 0744538409,

E-mail: camerabc@cciabc.ro,

citbacau@cciabc.ro,

Web: cciabc.ro

str. Libertăţii, nr.1, Bacău,

cod poştal 600052, jud. Bacău

slide5

CCIBACAU

OSIM

CENTRUL REGIONAL PENTRU PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

BACĂU

Bacău, str. Libertăţii, nr. 1

Tel: 0234-570010 e-mail: camerabc@cciabc.ro

Fax: 0234-571070 website: www.cciabc.ro

slide6

Principalele obiective strategice ale CRPPPI Bacău sunt:

  • Promovarea valorilor proprietăţii industriale în rândul comunităţii economice şi sociale
  • Constituirea unei infrastructuri administrative
  • Formarea resurselor umane
  • Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei
slide7

Direcţiile de acţiune au fost următoarele:

 • diseminarea informaţiilor şi respectiv a serviciilor în rândul agenţilor economici din zonă
 • conştientizarea publicului asupra necesităţii protejării creatiilor de proprietate industrială
 • organizarea de seminarii şi întâlniri pe teme punctuale, privind procedurile legislative pentru înregistrarea unei creaţii industriale
 • organizarea de seminarii şi intalniri cu agentii economici pe probleme de proprietate industrială
 • participarea la târguri şi expoziţii
 • acordarea de consultanţă de specialitate
 • actualizarea şi diversificarea bazelor de date
 • dotarea cu echipamente performante
slide8

ACTIVITATEA CENTRULUI

 • activitatea centrului în perioada pe care o analizăm, s-a desfăşurat pe direcţiile amintite, respectiv pe baza programelor de acţiuni:
 • participarea cursul de iniţiere în domeniul înregistrării on-line a brevetelor de invenţie
 • realizarea de pliante de promovare a Centrului
 • organizarea Trofeului Creativităţii în cadrul manifestării Topul Firmelor
 • întâlniri cu agenţii economici pe teme specifice de proprietateindustrială
 • organizarea seminarului Marca Comunitară şi Designul Comunitar
 • susţinerea prezentării Protecţia mărcilor
 • participarea cu stand propriu la manifestările expoziţionale: Expoconstruct, Instalexpo,Expocitadin, Agromexpo,Alimentexpo,Confintexpo, Mobexpo şiSalonul Regional al Cercetării şi Creaţiei Tehnice
 • implicarea unui nou salariat în activitatea Centrului
slide9

Analizată pe cele două direcţii de bază, PROMOVARE şi

ASISTENŢĂ (consultanţă primară), activitatea Centrului Regional pentru Promovarea şi Protecţia Proprietăţii Industriale, poate fi rezumată astfel:

slide11

Observaţii:

 • în linii mari previziunile pentru activitatea de promovare au fostrealizate
 • se asigură o prezenţă permanentă la manifestările expoziţionale destinate mediului de afaceri
 • suntem prezenţi în rândul agenţilor economici prin organizarea de întâlniri şi seminarii pe teme specifice, întocmirea şi distribuirea de pliante
slide13

Observaţii:

  • numărul cererilor de înregistrare a mărcilor se află în continua creştere
  • numărul cererilor de înregistrare în domeniul desenelor şi modelelor industriale, a înregistrat la nivelul anului 2007 o scădere faţă de ceilalţi ani
  • numărul cererilor de înregistrare a brevetelor de invenţie a rămas la acelaşi nivel în 2007 cu anul anterior
slide14

Concluzii:

 • Deşi procentual evoluţia activităţii Centrului arată îmbucurător, există suficient “spaţiu” pentru îmbunătăţirea acesteia
 • Cu mici excepţii, previziunile în ceea ce priveşte activitatea Centrului nu au fost ulterior realizate
 • Se observă o creştere a numărului de cereri pentru înregistrareacreaţiilor de proprietate industrială
 • Interesul publicului pentru domeniul proprietăţii industriale se află pe un trend ascendent
slide15

OBIECTIVE 2008

 • Relansarea activităţii Centrului Regional pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii Industriale ca entitate distinctă în cadrul Centrului de Informare Tehnologică
 • Extinderea gamei de servicii a Centrului Regional pentru Promovarea protecţiei Proprietăţii Industriale CRPPPI cu servicii noi specifice domeniului
 • Conştientizarea mediului economic în legătură cu necesitatea şi beneficiile protejării creaţiilor de proprietate industrială
 • Identificarea surselor de finantare din POS post aderare care prevăd finantări in domeniul proprietăţii industriale şi ideilor de programe
 • Accesarea de programelor de finanţare în sprijinul în acest sens
 • Implementarea sistemului de acordare a datei de Depozit Naţional Reglementar.
 • Protecţia proprietăţii industriale în tot ceea ce ţine de activitatea CCI Bacău şi a entităţilor din care aceasta face parte
 • Stimularea proprietaţii creative (invenţii, mărci, desene şi modele industriale) prin informarea şi mediatizarea programelor de profil, cu evidenţierea rolului noilor tehnologii şi a mărcilor depuse în protejarea şi consolidarea activităţilor comerciale
 • Cooperarea cu instituţiile abilitate la nivel naţional, regional şi local, în vederea consolidării unei baze de date necesară pentru a facilita accesul IMM-urilor la rezultatelecercetăriiştiinţifice, concretizate prin brevete de invenţie, domeniul orientării sprepromovarea de servicii şi produse noi pe piaţa internă şi internaţională