Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nagrody Suchej Beskidzkiej Samorząd Terytorialny w Suchej Beskidzkiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nagrody Suchej Beskidzkiej Samorząd Terytorialny w Suchej Beskidzkiej

Nagrody Suchej Beskidzkiej Samorząd Terytorialny w Suchej Beskidzkiej

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Nagrody Suchej Beskidzkiej Samorząd Terytorialny w Suchej Beskidzkiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zespół Szkół im. Jana Pawła IIw Suchej Beskidzkiej Nagrody Suchej Beskidzkiej Samorząd Terytorialny w Suchej Beskidzkiej

 2. Sucha BeskidzkaWładze miasta brały udział w wielu konkursach. Zostało trzykrotnie nagrodzone statuetką Kazimierza Wielkiego, otrzymało tytuł „Gminy przyjaznej środowisku” oraz „Lidera Inwestycji”. Została wyróżniona w konkursie „Trzy Korony Małopolski”, i wygrała główną nagrodę konkursu „EKO Prix”.

 3. "MĄDRA GMINA 2004" Gmina Sucha Beskidzka znalazła się w gronie laureatów konkursu „Mądra Gmina 2004”, dowodząc dużego zaangażowania w proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników samorządowych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Suchej Beskidzkiej.

 4. "MĄDRA GMINA 2006" Sucha Beskidzka już po raz drugi z kolei została uhonorowana tytułem Mądrej Gminy zajmując trzecie miejsce w kategorii miast do 15 tys. mieszkańców. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, organizatorzy konkursu wyłonili najlepsze samorządy w Małopolsce, które w minionym roku najwięcej zainwestowały w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników.

 5. Kazimierz Wielki po raz trzeci Trzeci raz z rzędu Sucha Beskidzka znalazła się w czołówce ogólnopolskiego rankingu inwestycyjnego, który przeprowadza dwutygodnik Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Nasze miasto zajęło trzecie miejsce w kategorii miast powiatowych. Głównym kryterium według, którego klasyfikowano działania samorządów była wysokość wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną, jakie poniosły średnio rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca w okresie 2002- 2004, w przypadku Suchej kwota ta wynosi 560,41 zł. To prestiżowe wyróżnienie jest jeszcze jednym dowodem dalszego dynamicznego rozwoju gminy w ostatnich latach. Zwycięzcy rankingu podczas tegorocznej gali wręczenia statuetek Kazimierza Wielkiego

 6. Sucha Beskidzka „Mecenasem Polskiej Ekologii” Systematycznie prowadzony jest proces edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców. Pod względem działalności na rzecz ochrony środowiska, Sucha Beskidzka jest absolutnym liderem w całym regionie, zostało to również zauważone na arenie ogólnopolskiej.

 7. Sucha Beskidzka LIDEREM INWESTYCJI W MAŁOPOLSCE Działania inwestycyjne Suchej Beskidzkiej zdobyły ogromne uznanie w wśród kapituły Plebiscytu, która przyznała naszemu miastu tytuł LIDERA INWESTYCJI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM! Prestiżową statuetkę „Euro Gminy” w tej kategorii odebrał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt. Otrzymany tytuł Lidera Inwestycji jest potwierdzeniem tego, że nasze miasto dynamicznie się rozwija.

 8. "TRZY KORONY MAŁOPOLSKI" - WYRÓŻNIENIE DLA SUCHEJ BESKIDZKIEJ Plebiscyt Gazety Krakowskiej ,  Telewizji Polskiej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski został rozstrzygnięty. „Trzy Korony Małopolski” to konkurs miast najlepiej rozwijających się, w których żyje się najlepiej. Podczas uroczystej gali, transmitowanej przez TVP3 „na żywo”, która miała miejsce 22 maja br. Sucha Beskidzka otrzymała wyróżnienie w kategorii miast do 15 tys mieszkańców.

 9. EKO Prix W II edycji konkursu pod nazwą „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Sucha Beskidzka otrzymała najwyższą ocenę z pośród małopolskich gmin i zdobyła główną nagrodę – EKO PRIX . Ocenie konkursowej poddano działalność małopolskich samorządów w zakresie ochrony środowiska w latach 2005-2006 w trzech kategoriach: ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi oraz edukacja ekologiczna i ochrona przyrody. W każdej z tych kategorii przewidziane były nagrody pieniężne.

 10. Sucha Beskidzka - Gmina Przyjazna Środowisku ! Sucha Beskidzka już po raz drugi może poszczycić się tytułem Gminy Przyjaznej Środowisku. Podczas siódmej edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nasze miasto uzyskało przedłużenie tego prestiżowego tytułu na rok 2006. Główna ideą konkursu, który w naszym kraju odbywa się już od siedmiu lat, jest popularyzacja działań i inwestycji, których nadrzędnym celem jest ochrona środowiska naturalnego.

 11. II miejsce w rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto"

 12. W skład Zespołu Projektowego wchodzą... Szymon Fortuna 1994 kl. III c Oskar Janik 1994 kl. III c Szymon Urbaniec 1994 kl. III c Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Opiekun Samorządu: mgr. Jolanta Wągiel

 13. Dziękujemy za uwagę