Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
(Kis-1) Zárthelyi feladatok 2006. 10. 13. PowerPoint Presentation
Download Presentation
(Kis-1) Zárthelyi feladatok 2006. 10. 13.

(Kis-1) Zárthelyi feladatok 2006. 10. 13.

50 Views Download Presentation
Download Presentation

(Kis-1) Zárthelyi feladatok 2006. 10. 13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. (Kis-1) Zárthelyi 1. (Kis-1) Zárthelyi feladatok 2006. 10. 13. 1. Egy tömegkiszolgálási rendszerben melyik összetevő(k)nek van sztochasztikus (véletlenszerű) jellege és melyik összetevő(k)nek van detreminisztikus (rögzített) jellege ?(4 p.)Az igények (forgalom) véletlenszerű, a szerkezet (HW) és a stratégia (SW) rögzített jellegűek. 2. Mi a PASTA rövidítés angol nyelvű feloldása. (3 p.) Poisson Arrivals See Time Averages. Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.

  2. (Kis-1) Zárthelyi 2. • Egy autómosóhoz 12 kocsi érkezik óránként. Az átlagos kiszolgálási 4,5 perc. Mennyi az autómosó forgalma erlangban ?(4 p.) 12 x 4,5 = 54, 54/60 = 0,9  a forgalom 0,9 E • Egy pénztáros a csúcsidőszakban 0,8 erlang forgalmat bonyolít le. Ha egy-egy vevővel átlagosan 90 másodpercet foglalkozik, akkor átlagosan hány vevő érkezik a pénztárhoz óránként ?(4 p. ) 0.8 erl  0.8 óra  0.8 x 60 = 48 perc 48 x 60 = 2880 sec 2880/90 = 32 vevő Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.

  3. (Kis-1) Zárthelyi 3. • Az év kb. melyik hónapjában van(nak) csúcs(ok) a forgalom havi eloszlásában ?(2 p.) Április, december • PCT-II forgalom érkezik a vizsgált veszteséges rendszerhez, amely n kiszolgáló szervet tartalmaz, a forgalomforrások száma S, a szabad források hívásintenzitása  és a tartásidő 1/μ (/μ = β ).Hogyan viszonyul egymáshoz a rendszer időtorlódása [En,S()], forgalomtorlódása [Cn,S()] és hívástorlódása [Bn,S()](3 p.)[En,S()] > [Bn,S()] > [Cn,S()] Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.

  4. (Kis-1) Zárthelyi 4. • Egy hypo-exponenciális vagy Erlang-k eloszlás jellemző értékei: k = 3,  = 2. Mi az eloszlás várható értékének, szórásnégyzetének és formatényezőjének általános képlete és az adott esetre érvényes számszerű értéke?(5 p.) m = 3/2, σ2 = ¾, ε = 1,33 Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.

  5. (kis-1) Zárthelyi 5. • Egy hyper-exponenciális eloszlás jellemző értékei az alábbi táblázatban találhatók, mennyi az eloszlás várható értéke ?(5 p.) 0,1/2 + 0,3/1,5 + 0,2/1 + 0,4/3 = 0,05 + 0,2 + 0,2 + 0,1333 = 0,5833 Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.

  6. (Kis-1) Zárthelyi 6. • Tekintsük az En= 0,02 forgalom-torlódásra méretezett n= 5, 10 és 15 vonalból álló M/M/n veszteséges vonalcsoportoknak felajánlható A0,02forgalmakat. A felajánlott forgalom PCT-I jellegű. Növeljük meg az A0,02 forgalmakat 20%-kal. Körülbelül milyen mértékben növekszenek meg az En forgalom-torlódás értékek? (8 p.)En (1.2A0,02 )/ En (A0,02) =En (1.2A0,02 )/ 0,02 = növekedés mértéke Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.

  7. (Kis-1) Zárthelyi 7. • Egy 9 kiszolgáló szervből álló rendszerhez PCT-I forgalom érkezik,  intenzitással és a tartásidő 1/μ. Az érkező igények egyidejűleg három kiszolgálószervet foglalnak le. Rajzolja fel az állapotteret és jelölje be az átmeneti intenzitások nyilait és az átmeneti intenzitásokat. (6 p.) Állapotok: 0,3,6,9. Keletkezési int.: mindig . Megszűnési int.: μ, 2μ, 3μ. 0 9 3 6 μ 2μ 3μ Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.

  8. (Kis-1) Zárthelyi 8. • Egy 2 kiszolgáló szervből álló rendszerhez PCT-II forgalom érkezik. A forgalomforrások száma S= 4. A szabad forgalomforrások hívásintenzitása = 1/3, a tartásidő 1/μ= 1. Igy egyenként  = /μ= 1/3 forgalmat ajánlanak fel a szabad forgalomforrások. Az érkező igények egyidejűleg egyetlen kiszolgálószervet foglalnak le. Mekkora az En,S ()időtorlódás.(6 p.) Számláló: 2/3, nevező: (1 + 4/3 + 2/3) = 3, En,S () = 2/9 = 0.222 Összpontszám: 50 Távközlő rendszerek forgalmi elemzése/gyakorlat – 2006. 10. 13.