1 / 13

Körlevél

Körlevél. Mire jó a körlevél?. Körlevelet célszerű szerkeszteni akkor, ha több, hasonló tartalmú és formátumú dokumentumot szeretnénk előállítani, az egyes dokumentumokban változó adattartalommal. A körlevélhez szükséges dokumentumok.

molly
Download Presentation

Körlevél

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Körlevél

 2. Mire jó a körlevél? Körlevelet célszerű szerkeszteni akkor, ha több, hasonló tartalmú és formátumú dokumentumot szeretnénk előállítani, az egyes dokumentumokban változó adattartalommal.

 3. A körlevélhez szükséges dokumentumok • A törzsdokumentumtartalmazza azokat a szövegelemeket, amelyek mindegyik dokumentumban ugyanúgy jelennek meg. • Az adatforrás tartalmazza a levelenként változó adatokat (például a neveket és a címeket)

 4. Az adatforrás Az adatforrás egy táblázat: adatbázistáblázat vagy másnéven adatbázislista, azaz olyan táblázat, amelynek első sora mezőneveket (oszlopcímkéket, listafejlécet) tartalmaz, további sorai az adatrekordok.

 5. Az adatforrás formátuma Az adatforrás többféle formátumú lehet • TXT (szöveges állomány - ha az adatok a sorokon belül TAB karakterrel vannak elválasztva), • .DOC (tabulátorokkal tagolt szöveg, vagy táblázat), • .XLS (Excel tábla), • .MDB (Access adatbázis tábla) • stb. A szokásos MS Office környezeten túlról is használhatunk adatforrásokat, a mindenre jó txt formátumon kívül. pl. HTML táblázat, más adatbáziskezelő, táblázatkezelő formátumok.

 6. Kapcsolat A törzsdokumentum és az adatforrás közötti kapcsolatot az adatmezők tartják. Ezek a törzsdokumentumban elhelyezett hivatkozások az adatforrás mezőire. Az adatforrást a program formázatlan szövegnek tekinti, az adatmezők megjelenését a törzsdokumentumban lehet szabályozni.

 7. A körlevélkészítés lépései • Törzsdokumentum létrehozása • Adatforrás hozzárendelése • A törzsdokumentum szerkesztése • A törzsdokumentum egyesítése az adatforrással

 8. Törzsdokumentum létrehozása Az aktuális dokumentumot „kinevezzük” törzsdokumentummá. Ezzel nincs túl sok tennivalónk, ha normál Word dokumentummal kívánunk dolgozni. Használjuk a Levelezés menüszalagon lévő eszközöket! Ezen jelenleg csak egy két ikon érhető el, az első a Körlevélkészítés indítása. Erre csak akkor van szükség, ha nem normál Word dokumentummal kívánunk dolgozni. (Pl boríték, címke stb)

 9. Adatforrás hozzárendelése Ha nincs kész adatforrásunk, a Word segít létrehozni. Régebbi verziókban ez egy Word táblázat készítését jelentette, a Office2000 óta egy Access adatbázisban egy táblát hoz létre (!) Ettől inkább kíméljük meg magunkat azzal, hogy készítünk előre egy gyakorlatilag bármilyen formátumú, egyszerű táblázatot a szükséges adatokkal. Ha van készen adatforrás, hozzárendeljük a törzsdokumentumhoz az Címzettek kiválasztása ikon segítségével. Ha Excel táblából dolgozunk, a munkalapot is ki kell választani. Ha kész a hozzárendelés, „feléled” a többi ikon is az eszközsávon.

 10. Törzsdokumentum szerkesztése Az adatmezőket (amelyek tartalma minden címzettnél különböző) az adatforrásban szereplő mezőnévre való hivatkozással jelöljük. Ez a hivatkozás a Írás és mezők beszúrása csoportban lévő Adatmező beszúrása paranccsal történik. A hivatkozott mezőnév << >> jelek között jelenik meg a törzsdokumentumban. Az eszköztáron lévő Egyesített adatok megtekintése váltógomb hatására már szerkesztés közben betekinthetünk tényleges adatokat tartalmazó dokumentumba, lépkedhetünk a rekordmutató segítségével az adatrekordok közt.

 11. Egyesítés Egyesítéskor (Befejezés és egyesítés) létrejön egy új dokumentum, amely a törzsdokumentum szövegét tartalmazza annyi példányban, ahány adatsor szerepel az adatfájlban (ill. ahányat abból meg szeretnénk jeleníteni), az adatmező-hivatkozások helyett a tényleges adatokkal. Az egyesített dokumentumot lehet akár azonnal nyomtatóra, email-ként vagy faxként is küldeni, de célszerű előbb egy új dokumentumban (Dokumentumok szerkesztése külön paranccsal) létrehozni.

 12. Formázás, mentés Formázni általában a törzsdokumentumot érdemes. Az adatforrás formázása hatástalan a megjelenésre, az egyesített dokumentumban meg több helyen kell módosítani, kivéve ha csak néhány címzettnél szeretnénk más formátumot, mint a törzsdokumentumban beállított. Elmenteni későbbi felhasználásra a törzsdokumentumot és az adatforrást célszerű. Az egyesített dokumentum ezekből bármikor létrehozható.

 13. Speciális lehetőségek Az adatmezők egyszerű megjelenítése helyett a Szabályok menüben lévő parancsokkal speciális igényeket is kielégíthetünk, például az adatmező tartalmától függően más-más szöveget jeleníthetünk meg a dokumentumban (Ha-akkor-különben) vagy kihagyhatunk bizonyos rekordokat stb. Az adatforrás tartalma szűrhető, kijelölhetjük mely rekordok kerüljenek egyesítésre. Ehhez a Címzettlista szerkesztése parancsot használ-hatjuk.

More Related