Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering
Download
1 / 74

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI ŞOARA DEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING. Hot ărârea de guvern nr. 1535 din 18.12.2003 privind Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI ŞOARA DEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mollie-burks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Hotărârea de guvern nr. 1535 din 18.12.2003

privind Strategia de valorificare a surselor

regenerabile de energie.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering1
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cuprins

1. Introducere

2.Cap.1. Potenţialul surselor regenerabile de energie în UE şi România

3. Cap.2. Obiective strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie, în contextul integrării României în UE

4. Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

5. Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor regenerabile de energie

5. Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea surselor regenerabiile de energie

6. Cap.6. Program orientativ de valorificare a surselor regenerabile de energie în România


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering2
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Introducere

Consideraţii generale, definiţii

Surse regenerabile de energie – surse de enrgie din categoria nefosile, cum sunt:

sursele solare,

sursele eoliene,

hidroenergia (sub 10MW – hidroenergie mică, peste 10MW – hidroenergie mare),

biomasa (reprezintă fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi rezidurilor din agricultură, silvicultură sau sectoare industriale conexe, inclusiv a materiilor vegetale şi animale, precum şi deşeurilor industriale şi urbane),

3


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering3
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Surse regenerabile de energie – surse de enrgie din categoria nefosile, cum sunt:

sursele geotermale(energia înmagazinată în zăcăminte hidrogeotermale subterane, exploatabile în condiţii de eficienţă economică),

energia valurilor,

biocombustibili,

gazele rezultate din fermentarea deşeurilor,

gazul de fermentare al nămolurilor în instalaţii de epurare a apelor uzate;

4


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Valorificarea surselor regenerabile de energie se face pe baza a 3 premise importante şi anume:

 • accesibilitate;

 • disponibilitate;

 • acceptabilitate


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering

Sursele regenerabile de energie asigură creşterea siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice, în condiţiile unei dezvoltări economice durabile prin:

Implementarea unor politici de conservare a energiei;

Creşterea eficienţei energetice;

Valorificarea superioară a surselor regenerabile de energie

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

6


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering4
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

CE a iniţiat, în iulie 2002, propunerile:

 • promovarea producţiei combinate de energie electrică şi termică (cogenerare) utilizând combustibili fosili;

 • valorificarea surselor regenerabile de energie şi a deşeurilor;

 • producerea de energie electrică şi termică în zonele rurale defavorizate din surse regenerabile de energie.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering5
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Valorificarea surselor regenerabile de energie, în condiţiile concurenţiale pe piaţa de energie, devine oportună prin adoptarea şi punerea în practică a unor politici şi instrumente specifice sau emiterea de “certificate verzi”.

1 Certificat Verde = 1MWh de energie electrică obţinută din surse regenerabile

Sursă de câştig suplimentar pentru producătorii care livrează “energie curată” în reţele,

câştig suplimentar pentru producător24-42€.

8


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering6
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Există o piaţă a certificatelor verzi, paralelă celei de energiei electrice, dar:

Toţi distribuitorii sunt obligaţi să cumpere o cotă fixă de energie provenită din surse regenerabile.

În anul 2006 cota anuală obligatorie a fost 2,20%.

9


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering7
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

În România, pe termen mediu şi lung, se iau în considerare următoarele surse regenerabile de energie:

 • Energia solară

 • Energia eoliană

 • Hidroenergia

 • Biomasa

 • Energia geotermală


Distribu ia teritorial a energiilor regenerabile

I - Delta Dunării (energie solară);

II - Dobrogea (energie solară, energie eoliană);

III - Moldova (câmpie şi platou: microhidro, energie eoliană, biomasă);

IV - Carpaţii (IV1 - Carpaţii de Est; IV2 - Carpaţii de Sud; IV3 - Carpaţii de Vest, potenţial ridicat in biomasă, microhidro si eoliana);

V - Platoul Transilvaniei (potenţial ridicat pentru microhidro si biomasa);

VI - Câmpia de Vest (potenţial ridicat pentru energie geotermică si eoliana);

VII - Subcarpaţii (VII1 - Subcarpaţii getici; VII2 - Subcarpaţii de curbură; VII3 - Subcarpaţii Moldovei: potenţial ridicat pentru biomasă, microhidro);

VIII - Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermică, energie solară).

Distribuţia teritorială a energiilor regenerabile


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering8
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Programul de utilizare a surselor regenerabile de energie se înscrie în cerinţele de mediu asumate prin Protocolul de la Kyoto la Convenţia – Cadru a ONU asupra schimbărilor climatice, adoptată în 11.12.1997 şi ratificată de România prin legea nr.3/2001, respectiv de UE în baza documentului 2002/358/CE.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering9
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energie electrică produsă din surse regenerabile de energie

Reprezintă energia electrică obţinută exclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cota de energie electrică din surse regenerabile în centrale hibride (care utilizează şi surse convenţionale de energie), incluzând energia electrică consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de energie convenţională şi excluzând energia electrică obţinută din aceste sisteme.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering10
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Consumul de energie electrică:

cantitatea de energie utilizată, rezultată din producţia de energie electrică, inclusiv energia electrică furnizată de autoproducători, la care se adaugă importurile din care se scad exporturile.

14


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering11
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.1. Potenţialul surselor regenerabile de energie în UE şi România

 • Obiectivul strategic propus în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară constă în dublarea, până în anul 2010, a aportului surselor regenerabile de energie al ţărilor membre ale UE.

 • Aportul acestor surse era 6% în 1995 şi va deveni 12% în anul 2010 din consumul total de resurse primare.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering12
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.1. Potenţialul surselor regenerabile de energie în UE şi România

În România ponderea surselor regenerabile de energie în consumul total de resurse primare, urmează să ajungă în 2010 la 11%, iar în 2015 la 11,2%.

16


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering13

UE, în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară şi Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:

1 milion sisteme energetice fotovoltaice

15 milioame mp colectore termosolare

10.000MW putere instalată în agregate eoliene

10.000MWt instalaţii energetice de cogenerare cu combustibil pe bază de biomasă

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering14
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

UE, în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară şi Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:

1 milion gospodării individuale cu încălzire pe bază de biomasă

1000 MW putere instalată în instalaţii energetice pentru producere de biogaz

5 milione tone biocombustibil lichid

100 comunităţi izolate alimentate energetic de la surse regenerabile

18


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering15
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Înprogramul de acţiune al UE, “Energie inteligentă pentru Europa” obiectivul principal constă în extinderea utilizării surselor regenerabile de energie.

Implementarea măsurilor înscrise în Cartea Verde prin programul ALTENER, cu un buget de 86 milione EURO urmăreşte accelerarea procesului de valorificare a potenţialului energetic al surselor regenerabile, concomitent cu creşterea eficienţei de utilizare a energiei.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering16
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Directiva 2001/77/EC

- a fixat drept ţintă pentru anul 2010 ca sursele regenerabile de energie să reprezinte 22% din dotal surse energetice primare.

20


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering17
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Valori de referinţă pentru energia electrică produsă din surse regenerabile


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering18
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering19
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

 • În statele UE, promovarea energiei electrice din surse regenerabile se asigură pe baza a două scheme suport, şi anume:

 • Preţul energiei produse din surse regenerabile se determină pe cale administrativă, iar cantitatea produsă se stabileşte pe piaţa energiei,


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering20
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

 • Cantitatea de energie produsă sau consumată din surse regenerabile (energie verde) se determină pe cale administrativă, iar nivelul preţului certificatelor de “energie verde” se stabileşte pe piaţa energiei

24


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering21
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energie solară – aproximativ 1100 kWh/mp-an

Potenţialul surselor regenerabile de energie din România


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering22
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering23
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

 • Dacăs-ar exploata la maxim întregul potenţial solar din ţara noastră:

  • se asigură aproximativ 50% din volumul de apă caldă menajeră

  • sau 15% din cota de energie termică pentru încălzirea curentă.

27


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering24
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energia eoliană

5 zone distincte funcţie de potenţialul energetic

Înălţimea avută în vedere este 50m

Potenţial energetic ridicat:

 • zona litoralului Mării Negre,

 • Podişurile din Moldova şi Dobrogea sau în zonele montane


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering25
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energia eoliană

Putere instalată posibilă în România 14.000MW rezultând 23.000GWh/an

În zona litoralului posibil de instalat 2.000MW producţie medie anuală 4.500GWh/an

29


Harta eolian a rom niei
Harta eolian Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ă a României


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering26
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering27
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energia produsă în unităţi hidroelectrice

În România potenţialul hidroenergetic este de 40.000GWh/an care se obţine în:

 • Amenajeri de mare putere (peste 10MW/unitate) 34.000 GWh/an

 • Amenajeri de mică putere (sub 10MW/unitate) 6000 GWh/an


Biomasa
Biomasa Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:

 • Ar putea acoperi:

  • aproape o cincime din consumul total de resurse primare al României, sau

  • 89% din căldura necesară încălzirii locuinţelor şi prepararării hranei în mediul rural, numai prin consumul de reziduuri şi deşeuri vegetale.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering28
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energia produsă din biomasă

În România potenţialul energetic din biomasă este de 88.333 GWh/an împărţiţi pe următorele tipuri de combustibili:

 • Reziduri din exploatări forestiere 13833 GWh/an

 • Deşeuri de lemn – rumeguş 5667 GWh/an


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering29
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energia produsă din biomasă

Deşeuri agricole rezultate din ceriale, tulpini de porumb, resturi vegetale 55.806 GWh/an

Biogaz 6833 GWh/an

Deşeuri şi reziduri menajere urbane 6194 GWh/an

35


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering30
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Între ani 1998-1999 s-a implementat:

 • un proiect finanţat prin programul PHARE – UE în localitatea Câmpeni pentru producerea energiei utilizând deşeuri din lemn.

 • a fost implementat împreună cu Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei programul “Rumeguş 2000” în 5 localităţi din România şi a avut ca obiectiv reducerea nivelului de depozitare necontrolată a rumeguşului.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering31
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Proiectele implementate au respectat Protocolul de la Kyoto.

În România în ultimii ani s-a redus consumul de biomasă datorită extinderii consumului individual de gaze naturale.

37


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering32
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Energia geotermală

În România, temperatura surselor hidrogeotermale de “joasă entalpie” este de 25°C - 60°C, iar cele de temperatură medie 60°C - 125°C

Sursele geotermale de “joasă entalpie” se utilizează pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere în locinţe individuale, servicii sociale, sectorul industrial sau spaţii agrozootehnice.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering33
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Limita economică de foraj şi extracţie pentru ape geotermale este de 3300m şi a fost atinsă în bazinul geotermal Bucureşti Nord – Otopeni, Snagov şi Baloteşti

În România, se află în funcţiune peste 70 sonde pentru apă caldă cu temperatura de peste 60°C

Rezervele României de energie geotermală sunt de aproximativ 1944 TWh/an.

Gradul mediu de folosinţă este de 22,3%.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering34
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Potenţialul energetic al surselor regenerabile de energie din România


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering35
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie, Obiective generale:

 • Integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional;

 • Diminuarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;

 • Promovarea investiiţilor private şi facilitarea accesului capitelului străin pe piaţa surselor regenerabile de energie;


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering36
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie

Obiective generale:

Asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale

Asigurarea, după caz, a alimentării cu energie electrică a comunităţilor izolate prin valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie;

Participarea României la piaţa europeană de “Certificate verzi” pentru energie din surse regenerabile.

42


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering37
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie

Obiective specifice

Energie solară:

 • suprafaţă captatori solari 150.000mp, sisteme fotovoltaice autonome pentru electrificare rurală în Munţii Apuseni, Delta Dunării, Nordul Moldovei, etc.

 • Sisteme fotovoltaice conectate la reţeaua de transport şi distribuţie a energiei electrice (minicentrale solar-fotovoltaic în zona litoralului Mării Negre, ş.a.); sisteme fotovoltaice de 1kW – 5kW conectate la reţeaua electrică.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering38
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie

Obiective specifice

Energie eoliană:

 • Platoul continental al Mării Negre potenţial energetic de 2000MW

 • Aplicaţii cu potenţial energetic de un nivel mai redus (sub 50MW) destinate, în principal, electrificării zonelor rurale izolate.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering39
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie

Obiective specifice

Hidroenergie:

Potenţialul hidroenergetic al României:

 • posibilitatea realizării a 780 unităţi hidroenegetice cu puterea instalată sub 10MW/unitate, cu o putere totală de 2.150MW

 • o producţie de energie electricăpe Platoul continental al Mării Negre potenţial energetic de 6.000GWh/an

 • Pe termen lung se estimează o putere instalată de 840MW, din care 240MW în centrale hidroenergetice de mică putere.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering40
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie

Obiective specifice

Biomasa:

 • Biomasa poate acoperi 70% din angajamentele Românei privind sursele regenerabile de energie;

 • Creşterea cantităţii disponibile de biomasă pentru producerea energiei;

 • Promovarea de soluţii tehnice prin arderea combinată de cărbune/biomasă şi retehnologizarea capacităţilor existente;


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering41
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie

Obiective specifice

Energia geotermală:

 • Elaborarea studiilor de fezabilitate, cu soluţii de implementare şi asimilare de tehnologii şi echipamente performante;

 • Disiminarea şi valorificarea datelor şi informaţiilor aferente programelor de de tehnologizare şi implementare de instalaţii noi;

 • Elaborarea unui cadru legislativ de norme şi reglementări pentru valorificarea surselor geotermale, în condiţii de eficienţă economică ridicată.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering42
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Principalele opţiuni pe termen mediu şi lung:

Transferul de tehnologii neconvenţionale de la firme cu tradiţie şi experienţă în domeniu;

Elaborarea şi implementarea cadrului legislativ adecvat;

Atragerea sectorului privat şi public la finanţarea tehnologiilor energetice moderne;

48


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering43
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Principalele opţiuni pe termen mediu şi lung:

Stimularea de constituire a societăţilor specializate în valorificarea surselor regenerabile de energie;

Programe de cercetare orientate în direcţia integrării surselor regenerabile de energie în sistemul energetic naţional

49


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering44
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Principalele elemente avute în vedere la acordarea de asistenţă tehnică de specialitate sunt:

 • Implicarea beneficiarului la elaborarea documentaţiei solicitate de banca creditore;

 • Pregătirea profesională a partenerilor şi specialiştilor din România pentru urmărirea şi controlul investiţiei;

 • Sprijinul acordat de beneficiar pe perioada finanţării externe;

 • Recomandări în favoarea beneficiarului la negocierile cu bancile comerciale finanţatoare din România.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering45
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Măsuri instituţionale:

 • Asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional adecvat pentru realizarea investiţiilor;

 • Identificarea surselor de finanţare;

 • Promovarea surselor regenerabile de energie;

 • Respectarea normelor şi standardelor tehnice de construcţii-montaj, obţinerea atestatului de certificare şi a manegementului calităţii;


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering46
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Măsuri instituţionale:

Dezvoltarea de programe de cooperare internaţională, transfer de tehnologii, schimb de experienţă şi cooperare bilaterală pentru proiecte de cercetare-dezvoltare şi demonstrative;

Promovarea de acte normative pentru asigurarea protecţiei mediului(reducerea emisiilor de noxe, oxizi de carbon, ş.a.) în producerea energiei din sure regenerabile.

52


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering47
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Implementare de proiecte pilot

Eneregie solară:

 • realizarea de instalaţii solare de puteri relativ reduse (500W până la 5000W), iar pe baza rezultatelor obţinute se vor realiza proiecte de electrificare rurală.

  Energie eoliană:

 • disiminarea performanţelor tehnico-funcţionale ale turbinelor eoliene,

 • transfer de tehnologii şi echipamente neconvenţionale din statele membre ale UE,

 • reabilitarea centralelor existente,

 • realizarea de unităţi noi pentru alimentarea cu energie electrică a zonelor rurale neelectrificate.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering48
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Implementare de proiecte pilot

Microhidroenergie:

programe de implementare şi realizarea a unor unităţi de mică putere,

acordarea de facilităţi pentru construirea de micro-hidrocentrale.

54


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering49
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Implementare de proiecte pilot

Biomasa:

înlocuirea combustibiluiui lichid şi gaz natural în 110 localităţi din zone montane cu combustibil pe bază de lemn,

implementarea de tehnologii de gazeificare a biomasei,

amenajarea de bazine ecologice pentru valorificarea gazului din fermentare şi producerea de energie electrică în turbine cu gaz.

55


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering50
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România

Implementare de proiecte pilot

Energia geotermală:

reevaluarea economică a potenţialului geotermal,

instalaţii pilot pentru asigurarea necesarului de căldură la consumatori individuali din mediul rural.

56


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering51
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor regenerabile de energie din România

 • în perioada 2003-2010punerea în funcţiune de capacităţi pentru producerea energiei din surse regenerabile cu o putere instalată de 441,5MW (energie electrică), respectiv 3274,64 mii tep (energie termică),

 • în perioada 2011-2015 se prevede realizarea de instalaţii cu puterea de 789MW (energie electrică), respectiv 3.527,7 mii tep (energie termică).


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering52
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor regenerabile de energie din România

reducerea importului de surse primare de energie prin utilizarea surselor regenerabile până în 2010 cu un echivalent de 19,65TWh (energie electrică), respectiv 3.274,64 mii tep (energie termică).

Ponderea surselor regenerabile de energie în producţia de energie va fi aprofimativ 30% în 2010 şi 30,4% în 2015

58


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering53
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Capacităţi energetice noi şi efortul investiţional total în perioada2003-2010 şi 2011-2015

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor de regenerabile de energie din România


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering54
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Producţia prognozată de energie electrică din surse regenerabile de energie

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor de regenerabile de energie din România


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering55
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Ponderea SRE în consumul total din resurse primare în România

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor de regenerabile de energie din România


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering56
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor de regenerabile de energie din România

Costurile estimate pentru realizarea proiectelor de investiţii

 • 1.300 milioane Euro în intervalul 2003 – 2010 (efort investiţional 887,5 milioane Euro şi activităţi conexe 412,5 milione Euro);

 • 1.400 milioane Euro în intervalul 2011 – 2015 (efort investiţional 1.153 milioane Euro şi activităţi conexe 247 milione Euro);


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering57
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor de regenerabile de energie din România

Pentru asigurarea resurselor financiare se realizează parteneriate cu:

Societăţi private autohtone şi străine;

Autoritatea centrală şi autorităţile publice locale;

Instituţii specializate de investiţii interne şi internaţionale

Instituţii de cercetare şi universităţi de profil;

Organizaţii neguvernamentale

63


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering58
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor de regenerabile de energie din România

Elemente de corelare a legislaţiei româneşti cu cea europeană.

Pentru atragerea de resurse financiare se parcurg etapele:

 • Asigurarea cadrului organizatoric de urmărire şi control a activităţilor din domeniul SRE;

 • Participarea la proiectul european ENER-IURE şi asimilarea de proceduri europene;

 • Facilitarea accesului la baza de date şi informaţii aferente structurilor UE;


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering59
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor de regenerabile de energie din România

Elemente de corelare a legislaţiei româneşti cu cea europeană.

Pentru atragerea de resurse financiare se parcurg etapele:

Asigurarea unor cooperări directe la nivel instituţional;

Iniţierea de acţiuni legislative comune;

Identificarea de resurse financiare disponibile pentru susţinerea proiectelor în domeniul SRE;

Punerea în practică a programelor de valorificare a potenţialului energetic al SRE.

65


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering60
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea SRE

Finanţarea de programe şi proiecte de investiţii se asigură astfel:

 • Fonduri proprii ale furnizorilor de capital (furnizori pot constitui din surse proprii necesare implementării proiectelor de investiţii pentru SRE);

 • Fonduri cu destinaţie specială (se constitue pe bază de taxe aplicate la anumite categorii de produse din activitatea economică curentă);

 • Finanţare de către terţi (se realizează prin participarea unui furnizor şi a unui beneficiar);


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering61
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea SRE

Finanţarea de programe şi proiecte de investiţii se asigură astfel:

Garanţii şi instrumente financiare specifice sistemului bancar (finanţare pe bază de grant prin alocare de resurse financiare de către organsme financiare internaţionale);

Finanţare prin mecanisme de tip BOT, BOOT sau F-BOOT – se realizează prin preluarea de către o societate privată a unei investiţii noi şi urmărirea derulării afaceri, până la recuperarea resurselor financiare alocate.

67


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering62
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea SRE

Mecanisme de finţare a SRE agreate în Comunitatea Europeană.

La nivelul CE nu funcţionează un mecanism fiscal comun pentru promovarea SRE, dar se aplică metodologii şi instrumente specifice, astfel:

 • Sprijin direct prin preţurile practicate la fiecare tip de energie regenerabilă;

 • Ajutor acordat pentru investiţii de capital;

 • Adoptarea de măsuri fiscale de promovare;

 • Sprijin pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

 • Ajutor indirect pentru dezvoltarea diferenţiată pe fiecare tip de sursă de energie.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering63
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea SRE

Mecanisme de finţare a SRE agreate în Comunitatea Europeană.

Mecanisme de ajutor direct prin preţuri sunt de două feluri, şi anume:

sistemul cotelor

sistemul de preţuri fixe.

În sistemul cotelor, preţul energiei din surse regenerabile se stabileşte astfel încât să asigure concurenţa reală între productorii de energie din surse regenerabile.

Se practică două mecansme:

certificate verzi;

cererea de ofertă.

69


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering64
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea SRE

Mecanisme de finţare a SRE agreate în Comunitatea Europeană.

Certificate verzi – mecanismul oferă posibilitatea vânzării energiei la un preţ determinat de piaţă. Interesul consumatorului de a cumpăra certificate verzi la un preţ convenabil dezvoltă o piaţă secundară pe care intră în concurenţă producătorii de energie regenerabilă.

Cerere de ofertă – statul lansează cerere de oferte pentru furnizarea de energie, care se livrează societăţii de distribuţie pe bază de contract, la preţul din ofertă. Costul suplimentar rezultat din cumpărarea de energie se suportă de consumatorul final, prin intermediul unei redevenţe speciale.


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering65
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea SRE

Mecanisme de finţare a SRE agreate în Comunitatea Europeană.

CME – apreciază că participarea semnificativă a SRE la balanţa energetică:

poate contribuii la diversificarea ofertei pe o piaţă lărgită a energiei,

reducerea emisiilor de noxe

dezvoltarea durabilă a unui sistem energetic naţional.

71


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering66
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.6. Program de valorificare a surselor regenerabile de energie în România

72


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering67
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.6. Program de valorificare a surselor regenerabile de energie în România

73


Politehnica university of timi oara department of physical foundation of engineering68
“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective:ŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

Cap.6. Program de valorificare a surselor regenerabile de energie în România

74