Yrkesh gskola behandlingsassistent psykosocialt arbete
Download
1 / 17

Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete. Yrkeshögskola- utbildar yrkeskompetens för arbetslivet. Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete' - mohammad-jennings


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Yrkesh gskola utbildar yrkeskompetens f r arbetslivet
Yrkeshögskola- utbildar yrkeskompetens för arbetslivet

Adekvat utbildning

Kompetensförsörjning

Anställningspolicyn

Utbildningskrav vid upphandling

Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet i två unika utbildningar 2002- ff

from. hösten 2012 även distans

400 Yhp / 2 år

Närstudier/PBL

100% studietakt / 80 veckor

1/3 Lärande i arbete (LIA)

Start augusti – slut juni

30 platser

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

200 Yhp / 1 år

Nätbaserad distans

100% studietakt /40 veckor

Ingen LIA

Start september 2013 – slut juni 2014

15 platser

Yrkeshögskoleexamen


B da inriktningar kr ver grundl ggande beh righet

Särskild behörighet för 2-årig

Båda inriktningar kräver grundläggande behörighet

 • Samhällskunskap A

  Arbetslivserfarenheter är meriterande och man får poäng (max 4 år) för det i urvalet

 • Särskilt prov på skolan 21/5

Särskild behörighet för 1-årig distans

Minst 4 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt arbete

Särskilt prov via nätet 20/5


Vad r psykosocialt arbete
Vad är psykosocialt arbete…

Psykosocialt arbete är att arbeta med utsatta individer/grupper

Psykosocial och social problematik

Ett handlingsorienterat vardagsinriktat synsätt och strävan mot en positiv förändring av individens/gruppens livssituation är grunden

Arbetet sker både i förebyggande, stöttande, hjälpande och stärkande syfte

Människan, miljön och samspelet där emellan är utgångsläget, liksom att man ska beakta både inre och yttre påverkan och processer


Utbildning r att skaffa sig verktyg vergripande m l f r b da utbildningarna
Utbildning är att skaffa sig verktyg… Övergripande mål för båda utbildningarna

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha…

Kunskaper om

teorier, metoder och modeller som ligger till grund för ett vardagsorienterat psykosocialt synsätt och en strävan mot en positiv förändring av individens/gruppens livssituation.

psykosocialt arbete i relation till individer, familjer och grupper, i förebyggande, stöttande, stärkande och behandlande syfte.

den ramgivande lagstiftningen inom psykosocialt arbete.

Ha färdigheter i

att bemöta och förhålla sig till den enskilde på ett rätts- och kvalitetssäkert samt professionellt sätt i omsorgs-, tillsyns-, motivations- och behandlingsarbete för människor med psykosocial-, missbruks- och/eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet.

problemanalys- och problemlösningsförmåga utifrån ett psykosocialt synsätt.

Ha kompetenser för att

tillämpa de kunskaper och färdigheter som krävs för psykosocialt arbete med utsatta unga/vuxna människor i olika sociala problemskapande situationer och processer.

Kompetensen innebär integrerade kunskaper om teorier och metoder, förmåga till etiskt ansvar och duglighet i grundläggande färdigheter i yrket.

Utgångspunkten skall vara i lagstiftning, samt mål och visioner inom verksamheterna.


Kurser
Kurser

Den 2-åriga 400 YH-p

Nätbaserad distans 1 år 200 YH-p

Psykologi 25 Yh-p

Etik, förhållningssätt och säkerhet 25

Medicinsk grundkurs 15

Det sociala arbetsfältet 50

Psykosocialt behandlingsarbete med inriktning barn och ungdomar 30

Droger, drogberoende och behandlingsmetoder 25

Social dokumentation 15

Kriminalitet och avvikande beteende 15

Handledning och samtalsmetodik 20

Social kompetens 15

Socialpsykiatri 15

Fördjupningsarbete 20

Lärande i arbete (LIA) 130

1. Psykosociala perspektiv 50 Yh-p2. Behandlarens yrkesroll 50

3. Rättssäkerhet, kvalité och psykosocialt arbete 50 4. Metoder och modeller i psykosocialt arbete 50


Pbl i den 2 riga ett f rh llningss tt pedagogik och syn p l rande
PBL i den 2-årigaett förhållningssättPedagogik och syn på lärande

 • Alla har egna resurser och kan!

 • Allas kunskaper är värdefulla

 • Lärandet i fokus

 • Handledning är en tillgång

 • Personlig och yrkesmässig utveckling sker genom processer

 • Bas i en mindre grupp - teamwork

 • Teman, fall, projekt och eget kunskapssökande – fältstudier/litteraturstudier

 • Kursmål

 • Ämnesövergripande – helhetssyn

 • Koppling mellan fält och teori

 • Etik röda tråden


N tbaserad distansutbildning
Nätbaserad distansutbildning

 • Utbildningen läggs upp och organiseras som en nätbaserad distansutbildning,

 • Kurserna genomförs via nätet och kräver tillgång till dator och bredbandsanslutning.

 • Förberedelsen sker på plats vid en gemensam obligatorisk kursträff.

 • Studieguide och studiehandledning

 • Deltagande i diskussioner och seminarier i en webbaserad lärplattform Fronter

 • Inlämningsuppgifter

 • Varje kurs avslutas med en individuell tentamen.

 • Pedagogiken i kombination med nyttjandet av tekniken bör även syfta till att skapa en social lärmiljö där man lär känna varandra


Skapa kunskap gemensamt

 • Läraren en mentor och handledare / inspiratör

 • Studerande bidrar aktivt, tar del av och reflekterar kring medstuderandes och lärares bidrag…

 • Examination, bedömning och utvärdering sker under utbildningens gång samt vid avslutningen.

Skapa kunskap gemensamt


Eget ansvar och m jligheter att p verka
Eget ansvar och möjligheter att påverka…

 • Ta vara på möjligheter

 • Dialog

 • Skolråd

 • Ledningsgrupp

  Utbildningsmiljö – lärandemiljö

  Skolan – nätet – sociala möjligheter


Vergripande m l f r entrepren rskap och h llbar utveckling

 • Lärandet utgår från att studerande tar eget ansvar för lärande och kunskapsskapande, både individuellt och i grupp.

 • Utbildningen ska ge den studerande verktyg för att söka ny kunskap och förbereda inför en professionell yrkesroll i ständig förändring.

 • Ska främja en ökad samhällelig och social medvetenhet samt leda till en utveckling i yrkesrollen.

Övergripande mål för entreprenörskap och hållbar utveckling


L rande i arbete lia
Lärande i arbete (LIA) lärande och kunskapsskapande, både individuellt och i grupp.

26 veckor

11 + 10 + 5

Riksintag… ”Riks-LIA”

Placering kan ske i hela landet

 • Att tänka på:

 • Belastningsregistret (rekommendation LIA)

LIA ger erfarenheter och skapar möjligheter att koppla teorin till verkligheten – och tvärtom

LIA är en språngbräda ut i arbetslivet – du har chansen att pröva och prövas!


Arbetsplatser lia platser

 • Det lärande och kunskapsskapande, både individuellt och i grupp.sociala arbetsfältet

 • Öppen och i sluten verksamhet…

 • Ungdomshem, behandlingshem

 • Privat och statlig

 • Kommuner - som avdelningar inom det sociala, omsorg och skola, ensamkommande

 • Landsting – missbruks/beroendevård, rättspsykiatri

 • Samverkan - ex Beroendecentrum, Flöjten

 • Kriminalvården – anstalter, häkten

Arbetsplatser= LIA-platser


Ledningsgrupp arbetsliv karlstad universitet studerande forshaga kommun
Ledningsgrupp lärande och kunskapsskapande, både individuellt och i grupp.ArbetslivKarlstad universitetStuderandeForshaga kommun

 • Utformning och genomförande

 • Myndighetsutövning

 • Tillsyn

 • Kvalitetssäkra

 • Lag (2009:120) om Yrkeshögskoleutbildning

 • Förordning (2009:130) om Yrkeshögskoleutbildning

ARBETSLIVET i majoritet

 • Klarälvsgården, Statens institutionsstyrelse (SiS)

 • Forshaga kommun Barn och familj

 • Mölnbackaungdomshem AB

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstad kommun

 • Beroendecentrum Värmland

 • PlateaAB Hagfors

 • GyllebyBehandlingshem, Aleris AB, Sunne

 • Hällekils gård (Hassela Gotland)


Arbetslivet efterfr gar
Arbetslivet efterfrågar lärande och kunskapsskapande, både individuellt och i grupp.

 • Etnisk mångfald

 • Personlig mognad/rätt ålder

 • Social kompetens

 • Fler män

 • Utbildning!

 • Helhetssyn utifrån socialt arbete

 • Human människosyn, psykisk stabilitet, empatisk förmåga, social kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet, stresstålig, gärna körkort


Myndigheten f r yrkesh gskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan lärande och kunskapsskapande, både individuellt och i grupp.

http://www.yhmyndigheten.se/

Kvalitetssäkring

Tillsyn

Riksrekrytering

CSN


ad