Stig-Arne Mattsson Chalmers Tekniska H gskola stig-arne.mattssonswipnet.se - PowerPoint PPT Presentation

Gabriel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stig-Arne Mattsson Chalmers Tekniska H gskola stig-arne.mattssonswipnet.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stig-Arne Mattsson Chalmers Tekniska H gskola stig-arne.mattssonswipnet.se

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Stig-Arne Mattsson Chalmers Tekniska H gskola stig-arne.mattssonswipnet.se
323 Views
Download Presentation

Stig-Arne Mattsson Chalmers Tekniska H gskola stig-arne.mattssonswipnet.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  3. Vanliga intresseinriktningar i funktionella fretag

  4. Olika prognoser i olika delar i fretaget

  5. Ekonomichefer och kapitalbindning

  6. Ett funktionellt organiserat fretag

  7. Processer knyter samman funktioner

  8. Rationell produktionsfunktion ?

  9. Traditionellt fokus vid effektivisering

  10. Traditionellt fokus vid effektivisering

  12. ndrat fokus fr effektivisering

  13. Drivkrafter bakom supply chain synsttet

  14. kande extern vrdefrdling

  15. Frn sjlvfrsrjning till vrdefrdlande ntverk

  16. Frn tillverkare till terfrsljare

  17. Strre beroendefrhllanden kande andel tillverkning hos medleverantrer Minskade lager och leverans-kvantiteter Kortare ledtider kande transportberoende

  18. Strre beroendefrhllanden kande andel tillverkning hos medleverantrer Minskade lager och leverans-kvantiteter Kortare ledtider kande transportberoende Mer kundorderspecifika produkter Minskade lager och leverans-kvantiteter Kortare ledtider kande transportberoende

  19. Drivkrafter bakom supply chain synsttet

  20. Lgre frutsgbarhet Hgre frndringstakt Kortare produktlivslngder kande antal produkt-varianter Mer inslag av kampanj- och priserbjudanden

  21. Lgre frutsgbarhet Komplexare ntverk av material och informationsflden kande andel tillverkning hos underleverantrer Hgre frndringstakt Kortare produktlivslngder kande antal produkt-varianter Mer inslag av kampanj- och priserbjudanden

  22. Lgre frutsgbarhet Komplexare ntverk av material och informationsflden kande andel tillverkning hos underleverantrer Minskade orderkvantiteter och buffertar Hgre frndringstakt Kortare produktlivslngder kande antal produkt-varianter Mer inslag av kampanj- och priserbjudanden

  23. Effekter av minskade bestllningskvantiteter

  24. Drivkrafter bakom supply chain synsttet

  25. kande transaktionskostnader kade arbetskraftskostnader Fler transaktioner p grund av JIT orientering Fler och mer komplexa transaktioner p grund av outsourcing

  26. Transaktionskostnader som en effekt av JIT

  27. Transaktionskostnader vid outsourcing

  28. Drivkrafter bakom supply chain synsttet

  29. En frsrjningskedja - Supply chain

  30. Flden i frsrjningskedjor

  31. Frsrjningskedja med interna aktrer

  32. Frsrjningskedja med externa aktrer

  33. En komplett frsrjningskedja

  34. Efterfrgestyrda frsrjningskedjor

  35. Efterfrgestyrda frsrjningskedjor

  36. Kundorderpunkten

  37. Kundorderpunkten och olika typer av styrning

  38. Prognos- eller kundorderstyrda frsrjningskedjor

  39. Prognos- eller kundorderstyrda frsrjningskedjor

  40. Prognos- eller kundorderstyrda frsrjningskedjor

  41. En frsrjningskedja

  42. Frsrjningsntverk eller frsrjningskedja

  43. Frsrjningskedjor i ntverk

  44. Exempel p frsrjningskedja

  45. Frsrjningskedjor i ntverk

  46. Supply chain management i praktiken

  47. Order fullfilment i tv niver

  48. Leverantrsinformation till kund

  49. Supply chain managementkonceptet

  50. Lagerutveckling vid infrande av JIT-leveranser

  51. Lagerutveckling hos leverantren utan JIT-produktion

  52. Exempel p attityder till JIT-effekter

  57. Processer knyter samman funktioner

  60. Processer knyter samman funktioner

  61. Processer knyter samman funktioner

  62. Tv materialfldesprocesser i fretaget

  63. En fretagsgemensam supply chain process

  64. En fretagsgemensam supply chain process

  65. Angreppsstt fr effektivisering i frsrjningskedjor

  66. Informationsutbyte

  67. Kommunikationsstt mellan kund och leverantr

  68. Kommunikationsstrukturer i frsrjningskedjor

  69. Angreppsstt fr effektivisering i frsrjningskedjor

  70. Flden i frsrjningskedjor

  75. Summerad efterfrgan fr sex kunder

  76. Efterfrgan hos leverantren fr sex kunder

  77. Efterfrgan hos leverantren fr sex kunder

  79. Bestllningspunkter baserade p planerade order

  80. Bestllningspunkter baserade p lager och prognos

  81. Bestllnignspunkter med hnsyn till kunders lager

  82. Bestllnignspunkter med hnsyn till kunders lager

  83. Skillnader i kapitalbindning i skerhetslager

  84. Angreppsstt fr effektivisering i frsrjningskedjor

  85. Processanalysschema

  86. Funktionsfldesschema

  87. En funktionellt organiserad offertprocess

  88. Angreppsstt fr effektivisering i frsrjningskedjor

  89. Automatisering av orderprocesser

  92. Vrdeadderande tid i affrsprocesser

  93. Vrdeadderande tid i affrsprocesser

  94. En funktionellt organiserad offertprocess

  95. En grupporganiserad offertprocess

  96. Vrdeadderande tid i affrsprocesser

  97. Angreppsstt fr effektivisering i frsrjningskedjor

  98. En fretagsgemensam supply chain process

  99. Leveransen i en supply chain process

  100. Orderbehandlingen i en supply chain process

  101. En kundstyrd orderprocess

  102. Kundstyrda orderprocesser Registrerar order i eget system Order skapas i kundens system. Ordern verfrs med hjlp av EDI till leverantrens system. Erhllen order kontrolleras och modifieras eventuellt av leverantren. Efter godknnande bekrftas ordern.

  103. Kundstyrda orderprocesser Registrerar order i leverantrens system Kunden registrerar order i leverantrens system. Registrerad order kontrolleras och modifieras eventuellt av leverantren. Efter godknnande bekrftas ordern.

  104. Kundstyrda orderprocesser Registrerar och slutbehandlar order i leverantrens system Kunden registrerar order och slutfr hela orderbehandlingsprocessen i leverantrens system, inklusive exempelvis reservering av material och faststllande av leveranstidpunkt. Inga aktiviteter krvs av leverantren. Ingen orderbekrftelse.

  105. Leverantrsstyrda lager

  106. Leverantrsstyrda lager Kunden eller leverantren ger lagret Leverantren svarar fr materialplanering av kundens lager och tar sjlv beslut nya order fr att fylla p lagret Lagerstyrningen regleras via avtal mellan parterna om hgsta och lgsta tilltna lagerniver Leverantren levererar inom ramen fr de avtalsreglerade lagerniverna

  107. Tilltet lagerintervall vid leverantrsstyrda lager

  108. VMI i eget eller kundens system The cost estimates are made by NAPM, National Association of Purchasing Managers. Published in the AMR Report ERP Vendors Race To Put the E Back in ERP, October 1999. 70 % of all customer calls concern price, order status and availability.The cost estimates are made by NAPM, National Association of Purchasing Managers. Published in the AMR Report ERP Vendors Race To Put the E Back in ERP, October 1999. 70 % of all customer calls concern price, order status and availability.