Hållbar utveckling och miljöarbete
Download
1 / 63

Hållbar utveckling och miljöarbete - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Hållbar utveckling och miljöarbete. Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin [email protected] Intro Hållbar utveckling. 2. Icke hållbar utveckling - Klimatpåverkan. 3. Klimatpåverkan - hälsa. 4. Vad kan vi göra som studenter och hälsoarbetare?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hållbar utveckling och miljöarbete' - hedda-farrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hållbar utveckling och miljöarbete

Mats Sandberg

Miljösamordnare

Professor

Inst Biomedicin

[email protected]

 • Intro Hållbar utveckling

2. Icke hållbar utveckling - Klimatpåverkan

3. Klimatpåverkan - hälsa

4. Vad kan vi göra som studenter och hälsoarbetare?

5. Vad gör vi på akademin?


Rio och Agenda 21

Hållbar utveckling omfattar

Ekonomisk

hållbarhet

Social

hållbarhet

Ekologisk

hållbarhet


med ett globalt perspektiv

Tänk globalt-

Agera lokalt!

Rio och Agenda 21, 1992


Ny svensk högskolelag 20061 kapitel 5 §

”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”.


Begränsad klimatpåverkan (2 C°) är en förutsättning för en global hållbar utveckling

Konsekvenser/risker vid 4-5 C° ökning:

Sociala

Ökad hungersnöd

Ökade flykting-strömmar

Vattenbrist

Ökad ohälsa

Ökad fattigdom

Kostnader 20%av global BNP

Ekologiska

Utrotning > 40% av alla arter

Massdöd av korallrev

Total kollaps av vissa ekosystem

Minskade skördar

Lancet 2009; 373: 1693–733The Lancet 2009; 373: 1693–733

Climate change is the biggest global health threat of the 21st century


CO2 – utsläpp 1950-2000

Klimatrelaterad hälsopåverkan (malaria, diarre, undernäring, för tidig död)

The Lancet2009: 373:1693-733


Påverkan av klimatpåverkan på infektionssjukdomar i Sverige?

Tick borne encephalitis and climate change E Lindgren and R Gustafsson The Lancet 358 (2001) 16-18

U-länderna drabbas hårdast och är mest sårbara.


Filmtajm Sverige?

Klimat och Hälsa


Sveriges 16 miljömål – Sverige?

flera påverkar hälsan

Begränsad klimatpåverkan

Illustrationer: Tobias Flygar

www.miljomal.nu


Hur kan vi jobba mera med klimatfrågan och hållbar utveckling som privatpersoner/studenter och i arbetslivet?


Indien, Kina och Brasilien är snart ikapp men i-världen står för stor del av de historiska utsläppen

Studenter är under studietiden i allmänhet exemplariska m.a.p. koldioxidutsläpp


(%) står för stor del av de historiska utsläppen

www.snf.se


Hållbar Utveckling står för stor del av de historiska utsläppen

Handla och ät mera hållbart

Second hand:

Stadsmissionen

Emmaus

Ekonomisk

hållbarhet

Social

hållbarhet

Ekologisk hållbarhet


Mera info på miljöhemsidan o. www.snf.se står för stor del av de historiska utsläppen

Hållbar Utveckling

Handla och ät mera klimatsmart

Nötkött har stark klimatpåverkan (20 kg CO2/kg)

Välj naturbeteskött, lamm eller vilt

Buteljerat vatten ger 100-1000x mer klimatgasutsläpp jmr kran (100-1000x dyrare)

Goda eko-viner Ecologica Shiraz, Bonterra

inh. inte bekämpningsmedel

Köp närodlade grönsaker mera efter säsong


“Grön” elektronik-barometer står för stor del av de historiska utsläppen

Stäng av “Stand by” sparar ca 85 kg CO2/år


AKTUELLT står för stor del av de historiska utsläppen

Sweden, Göteborg

Metro 31 juli 2007
Kontakta studentorganisation ex. www.snf.seSvenska Ekodemiker

Starta studentmiljö-grupp på akademin!

Anmäl synpunkter (källsortering, belysning, kopiering etc) och idéer om Hållbar Utvecklig i undervisninger till kursrepresentanter, kursledare, kårordförande och/eller MatsSGöra mera på arbetet? www.snf.se

Kontakta organisation inom arbetsområdet

Läkare för miljön

Ekonomer för miljön

Ingenjörer för miljön1. Informera oss själva www.snf.se

2. Råd till patienter

Mera klimatanpassad diet

Mera klimatanpassad transport

3. Använda mindre energi i arbete

4. Flyga mindre, köra bil mindre

5. Påverka/förorda för bättre mat-utbud på arbetsplatser


Exempel: Matråd till 3 patienter/vecka x 40 veckor ger råd till 120 patienter/år

Mat förbrukar ca 2.5 ton fossilt CO2 / person / år. Om en patient minskar matintaget med 5 % (t.ex. via halvering av kött-konsumptionen) minskar CO2 med 0.125 ton/år

0.125 ton x 120 patienter = 15 ton minskat fossilt CO2/hälsoarbetare


Samma typ av patientråd till 120 patienter med minskat bilåkande 5% ger 7.2 ton minskad CO2 /hälsoarbetare + mycket väldokumenterad hälsoeffekt


Klimatanpassade resor bilåkande 5% ger 7.2 ton minskad CO

Koldioxidutsläpp i kg/mil/person

(modifierat från Jonas Åkerman KTH)

Flyg charter/reguljärt 1.3 / 2.5

Bil landsväg, fossilbränsle 1 – 3.5

Buss långvägs diesel 0.3

Tåg Sverige/Tyskland 0.03/0.36

Rätt tryck i däcken på bilen sparar upp till 100 kg koldioxid/år


Dagens Industri bilåkande 5% ger 7.2 ton minskad COSå kan DU leva upp till klimatmålen

2006-11-10 Nina Åkerberg


Mercury bilåkande 5% ger 7.2 ton minskad CO

PVC o DEHP

Green purchasing

Food

Pharmaceuticals

Göra mera på arbetet?

Kontakta miljöorganisation inom hälso-området:

Medical waste

www.noharm.org/europe/

Nurses as Environmental Health Activists

As frontline health care workers, nurses have a unique role as champions within health care facilities, creating positive environmental change from the inside.


Svensk miljöklassificering av läkemedel bilåkande 5% ger 7.2 ton minskad CO

Information om miljöpåverkan för alla aktiva ämnen år 2011.

Läs mer på

www.fass.se/miljoFramtida läkemedelsval vid likvärdig terapeutisk effekt? läkemedelsanvändning.

Ekonomisk

hållbarhet

Social

hållbarhet

Ekologisk

hållbarhet


Miljöledningssystem (mls) på GU läkemedelsanvändning.

Uppdrag från regeringen 1997.

Ett led i arbetet med de nationella miljömålen.

GU valde mls ISO 14001 liksom bl.a. Huddinge sjukhus, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.


och Sahlgrenska akademin blev certifierat 2005! läkemedelsanvändning.

Sahlgrenska universitetssjukhus har samma system men alla enheter är inte certifierade


Varför miljöledningssystem? läkemedelsanvändning.

 • Stockholmsmötet 1972

 • Bruntlandkommissionen 1987,

  • Hållbar utveckling

 • Rio och Agenda 21, 1992

 • Kyotoprotokollet 1997 (2005)

 • Rio+10 i Johannesburg 2002

 • Bali 2007

 • Svenska miljömål

 • Regionala miljömål VG regionen

 • Miljöledningssystem med miljömål i företag och organisationer.

Think global

Act local!


Vad är ett miljöledningssystem? läkemedelsanvändning.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet och göra det effektivt.


Information om miljöarbetet finns på läkemedelsanvändning.

www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo

Synpunkter och frågor till [email protected] alt MS


Forskare om källsortering läkemedelsanvändning.

Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att återvinna material än genom att förbränna dem….även om man tar hänsyn till transporter, rengöring med mera.

Docent Göran Finnveden m. fl.

Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213-

Källsortering och växthuseffekten

Sortera och panta sparar ca 100 kg CO2/år/person

(tot bidrar en svensk med ca 6000 kg/år)


Bakgrund källsortering läkemedelsanvändning.


Medicinare-gatan läkemedelsanvändning.


Medicinare-gatan läkemedelsanvändning.


Medicinare-gatan läkemedelsanvändning.


Odontologen läkemedelsanvändning.


Hälsovetar-backen läkemedelsanvändning.


Stark miljöforskning vid akademin om läkemedel i miljön läkemedelsanvändning.

Lina Gunnarsson och Linda Samuelsson fick miljöstipendium för att studera hur fisk påverkas av läkemedel i vatten.

Grattis!


Joakim Larsson läkemedelsanvändning.

Published online Nature 457, 640-641 (2009) |

Indian factories that make lifesaving drugs ….(are)…spewing enough of one antibiotic into a stream each day to treat everyone living in Sweden for a work week.


Vissa fytokemikalier aktiverar det kroppsegna skyddet mot fria radikaler

Nature reviews Cancer

3(2003)768-


Miljöjournalen, nr 1, 2005 fria radikaler

Bildning av nervändslut på apa minskas av bisfenol A (finns bl.a. i polykarbonatflaskor/behållare)


Mera på “ fria radikalerLäkare för miljöns” hemsida


Arnold S, en föregångare i miljöfrågor fria radikaler

“I am happy to announce we have reached a historic agreement on legislation to combat global warming”

Global Warmings Solution act AB32 (sept 2006):

Minska utsläpp av växthusgaser by 25% 2020

by 80 % 2050


Anmäl synpunkter om hållbar utveckling och miljö vid akademin till kursrepresentanter, kursledare, kårordförande och/eller MatsS

www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo


ad