slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
At regina [ gravi ] iamdudum saucia [ cura ] PowerPoint Presentation
Download Presentation
At regina [ gravi ] iamdudum saucia [ cura ]

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

At regina [ gravi ] iamdudum saucia [ cura ] - PowerPoint PPT Presentation

moesha
207 Views
Download Presentation

At regina [ gravi ] iamdudum saucia [ cura ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. At regina [gravi] iamdudumsaucia [cura] vulnus alit [venis] et [caeco] carpitur [igni]. multavirivirtusanimomultusquerecursat gentishonos; haerentinfixi[pectore] vultus verbaquenecplacidammembrisdatcuraquietem.               5 Red Nominative Circle ParticipleOrange Genitive Blue Vocative Purple Dative underline Ablative AbsoluteGreen Accusative [Brackets] Ablative Box Main Verb

 2. postera [Phoebea] lustrabat [lampade] terras umentemqueAurora [polo] dimoveratumbram, cum sic unanimamadloquitur [male sana] sororem: 'Anna soror, quaeme suspensaminsomniaterrent! quisnovus hic nostrissuccessitsedibushospes,               10 quemsese [ore] ferens, quam forti [pectore et armis]!

 3. credo equidem, necvanaestfides, genusessedeorum. degeneresanimostimorarguit. heu, [quibus] ille iactatus [fatis]! quaebellaexhaustacanebat! simihi non [animo] fixumimmotumquesederet               15 ne cuime [vinclo] vellemsociareiugali, postquamprimus amordeceptam [morte] fefellit; si non pertaesumthalami taedaequefuisset, huicuniforsanpotuisuccumbereculpae.

 4. Anna (fateborenim) miseri [post fata] Sychaei               20 coniugis et sparsos [fraternacaede] penates solushicinflexitsensusanimumquelabantem impulit. agnoscoveterisvestigiaflammae.

 5. sedmihiveltellusoptempriusimadehiscat velpateromnipotensadigatme [fulmine] [ad umbras],           25 pallentesumbras [Erebo] noctemqueprofundam, ante, pudor, quam tevioloauttuaiuraresolvo. illemeos, primus quimesibiiunxit, amores abstulit; illehabeatsecumservetque [sepulcro].' sic effatasinum [lacrimis] impleuit [obortis].               30

 6. Annarefert: “O [luce] magisdilectasorori solane [perpetua] maerenscapere [iuventa] necdulcesnatosVenerisnecpraemianoris? Idcineremautmanescredis curare sepultos? **WHAT IS THIS PHRASE?!** Red Nominative Circle ParticipleOrange Genitive Blue Vocative Purple Dative underline Ablative AbsoluteGreen Accusative [Brackets] Ablative Box Main Verb

 7. Estoaegramnulli quondam flexeremariti 35 non [Libyae], non ante [Tyro]; despectusIarbas ductoresquealii, quos Africa, terratriumphos dives, alit: placitoneetiampugnabisamori? Necvenit [in mentem] [quorum] consederis [arvis]?

 8. HincGaetulaeurbes, genus [insuperabilebello], 40 et Numidaeinfrenicingunt et inhospitaSyrtis; hincdeserta [siti] regiolatequefurentes Barcaei. Quid bella [Tyro] surgentiadicam germaniqueminas?

 9. Disequidemauspicibusreor et Iuonesecunda 45 hunccursumIliacas [vento] tenuisssecarinas. Quam tuurbem, soror, hanccernes, quae surgereregna [coniugiotali]! [Teucrumcomitantibusarmis], Punica se quantisattolletgloriarebus!

 10. Tumodoposcedeosveniam, sacrisquelitatis 50 indulge hospitiocausasqueinnectemorandi, dum [pelago] desaevithiems et aquosusOrion, quassataequeestrates, dum non tractabileestcaelum.” [His dictis] incensumanimumflammavit [amore] spemquededitdubiaementisolvitquepudorem. 55

 11. Principio delubraadeuntpacemque [per aras] exquirunt; mactantlectas [de more] bidentes legiferaeCereriPhoeboquepatriqueLyaeo Iuoni [ante omnes], cuivinculaiugaliacurae.

 12. Ipsatenens [dextra] paterampulcherrima Dido 60 candentisvaccae [media inter cornua] fundit, aut [ante oradeum] [pingues] spatiatur [ad auras], instauratquediem [donis], pecudumque [reclusis pectoribus] inhiansspirantiaconsulitexta. “Heu, vatumignarementes! Quisvotafurentem, 65 quid delubraiuvant?”…

 13. … Estmollesflammamedullas interea et tacitumvivit [sub pectore] vulnus

 14. uriturinfelixDido [tota]quevagatur [urbe] furens, qualisconiectacerva [sagitta], quam proculincautam [nemora inter Cresia] fixit               70 pastoragens [telis] liquitquevolatileferrum nescius: illa [fuga] silvassaltusqueperagrat Dictaeos; haeretlateriletalisharundo. Red Nominative Circle ParticipleOrange Genitive Blue Vocative Purple Dative underline Ablative AbsoluteGreen Accusative [Brackets] Ablative Box Main Verb

 15. nunc [media] Aeneansecum [per moenia] ducit Sidoniasqueostentatopesurbemqueparatam,               75 incipit effari [mediaque in voce] resistit; nunceademlabente dieconviviaquaerit, Iliacosqueiterumdemensaudirelabores exposcitpendetqueiterumnarrantis [ab ore].

 16. post ubidigressi, lumenqueobscuravicissim               80 lunapremitsuadentquecadentiasiderasomnos, sola [domo] maeret [vacua] [stratisquerelictis] incubat. illumabsensabsentemauditquevidetque, aut [gremio] Ascanium [genitoris imagine] capta detinet, infandumsifallerepossitamorem.               85

 17. non coeptaeadsurguntturres, non armaiuventus exercetportusveautpropugnaculabello tutaparant: pendent operainterruptaminaeque murorumingentesaequataquemachina [caelo].

 18. Quam simul ac [tali] persensit [peste] teneri               90 caraIovisconiunxnecfamamobstarefurori, [talibus] adgrediturVeneremSaturnia [dictis]: 'egregiam [vero] laudem et spoliaamplarefertis tuque puerquetuus (magnum et memorabilenumen), una [dolo] divumsifeminavictaduorum est.               95

 19. necmeadeofallitveritamtemoenianostra suspectashabuissedomosKarthaginisaltae. sedquiserit modus, aut [quo] nunc [certaminetanto]? quinpotiuspacemaeternampactosquehymenaeos exercemus? habes [tota] quod [mente] petisti:               100 ardetamansDidotraxitque [per ossa] furorem.

 20. communemhunc ergo populum [paribus]queregamus [auspiciis]; liceatPhrygioserviremarito dotalisquetuaeTyriospermitteredextrae.' Olli (sensitenim [simulatamente] locutam,               105 quo regnumItaliaeLibycasaverteretoras) sic contra estingressaVenus: 'quistaliademens abnuatauttecummalitcontendere [bello]?

 21. simodoquodmemorasfactumfortunasequatur. sed [fatis] incertaferor, siIuppiterunam               110 essevelitTyriisurbemTroiaqueprofectis, misceriveprobetpopulosaut [foedera] iungi. tuconiunx, tibifasestanimumtemptare [precando]. perge, sequar.' tum sic excepitregiaIuno:

 22. 'mecum eritistelabor. nunc [qua ratione] quodinstat       115 confieripossit, [paucis] (adverte) docebo. venatumAeneasunaquemiserrimaDido [in nemus] ire parant, ubiprimoscrastinusortus extuleritTitan [radiis]queretexeritorbem.

 23. [his] egonigrantemcommixtagrandinenimbum,               120 dumtrepidantalaesaltusque [indagine] cingunt, desuperinfundam et [tonitru] caelumomneciebo. diffugientcomites et [nocte] tegentur [opaca]:

 24. speluncamDidodux et Troianuseandem devenient. adero et, tuasimihisuntcertavoluntas,    125 [conubio] iungam [stabili] propriamquedicabo. hichymenaeuserit.' non adversata [petenti] adnuitatque [dolis] risitCytherea [repertis]