Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mediální obraz světa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mediální obraz světa

Mediální obraz světa

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Mediální obraz světa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 Občanský a společenskovědní základ Mediální obraz světa Autor: Mgr. Pavel Semerák

  2. Mediální obraz světa Obsah: • Úloha masmédií • Moc a vliv médií • Veřejné mínění • Použité zdroje

  3. Úloha médií Média nás informují a baví, ale také nás ovlivňují: ○ Zobrazují realitu (zpravodajství) NEBO ji pouze interpretují (vykládají)? Obr. 1 Obr. 2

  4. Moc a vliv médií V moderní společnosti jsou zdrojem moci, protože mají vliv na veřejné mínění Totalitní režimy proto usilují o kontrolu nad médii: omezují informace pomocí cenzury Svoboda slova a požadavek na zrušení cenzury byly jedním z ústředních motivů Pražského jara (1968). Obr. 4 Obr. 3

  5. Moc a vliv médií ○ média využívaly a využívají dodnes k propagandě např. Kuba nebo Severní Korea Obr. 5-7

  6. Moc a vliv médií Ani v demokratických režimech nezůstaly bez vlivu: ◘ ve světě existují mediální magnáti, kteří vlastní velké množství médií … Itálii ovládá jeden jediný "mogul" televizního a rozhlasového vysílání - Silvio Berlusconi. Původně majitel stavební firmy, nyní vlastník mnoha nejrůznějších novin, podílník na vysílání západoevropských rozhlasových a televizních stanic, tří celostátních rozhlasových sítí, tří celostátních italských televizí, Kanálu 5 (Canale Cinque), Italie 1 (Italia Uno) a Rete 4 (Rete Quattro). PhDr. Slavomír Pejčoch: Od italských médíí K sv. Petru (Pozitivní noviny 20.2.2008) Obr. 8

  7. Moc a vliv médií ○ mnoho výzkumů se věnuje vlivu médií (televize a internetu) na děti - násilné scény, agresivita - rozliší, že je to „jen jako“… - počítačové hry - závislost… Obr. 11 Obr. 9 Obr. 10 … v mnoha hrách je přítomno násilí, někdy ve velmi nenápadné podprahové formě

  8. Veřejné mínění Je souborem převládajících postojů a názorů, které veřejnost zaujímá k určité otázce. ○ Masová média by měli informovat objektivně a vyváženě ◘ nesměšovat fakta a názory ◘ dát slovo oběma názorovým stranám ◘ informovat o klíčových událostech ◘ dávat přednost pečlivým analýzám a komentářům na rozdíl od bulvárních médií, která si všímají senzačních a skandálních událostí…

  9. Použité zdroje • Buriánek, J. Sociologie. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-028-4 • Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2631-8 • Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2004. ISBN 80-86285-68-5 Obr. 1: http://m.ruvr.ru/data/2012/10/08/1291014512/4h_50505650.jpg Obr. 2: http://i.idnes.cz/07/091/gal/MBB1d8605_blesk_aha.jpg Obr. 3: http://okocasopis.sk/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-1.png Obr. 4:http://abicko.avcr.cz/miranda2/data.avcr.cz/2008/9/images/16_3.jpg Obr. 5-7: http://m.ruvr.ru/data/2013/07/19/1318972989/4h_50919224.jpg http://media.novinky.cz/120/301202-original1-1f24v.jpg http://media.novinky.cz/120/301203-original1-9siu8.jpg Obr. 8: http://www.pozitivni-noviny.cz/test//Image/2008/02/cesta4/01.jpg Obr. 9: http://i.idnes.cz/09/022/gal/BAR29099f_42_16671600.jpg Obr. 10: http://i.idnes.cz/bw/0/constantinescrm_01.jpg Obr. 11: http://www.cdmc.cz/data/img2/1983.jpg Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.