Leader turismiprojekt 2012: Turismialase koostöö ja turismitoodete arendamine - PowerPoint PPT Presentation

leader turismiprojekt 2012 turismialase koost ja turismitoodete arendamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leader turismiprojekt 2012: Turismialase koostöö ja turismitoodete arendamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leader turismiprojekt 2012: Turismialase koostöö ja turismitoodete arendamine

play fullscreen
1 / 7
Leader turismiprojekt 2012: Turismialase koostöö ja turismitoodete arendamine
155 Views
Download Presentation
moanna
Download Presentation

Leader turismiprojekt 2012: Turismialase koostöö ja turismitoodete arendamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Leader turismiprojekt 2012: Turismialasekoostööjaturismitoodetearendamine Teele Kaeramaa SA JAEK projektijuht

  2. Turismialase koostöö ja turismitoodete arendamine Tegevused: • I Õppereis + pakettimiskoolitus Jõgevamaa turismiasjalistele • II Giidide koolitus ja atesteerimine • Kogumaksumus: 4222,22 € • Omaosalus: 10% • Toimub: sügisperiood 2012

  3. Probleem ja eesmärgid Probleemid: • Nõrk koostöö, teineteise mittetundmine, valmispakettide vähesus • Puudub giidide andmebaas Eesmärgid: • Projekti tulemusena on ettevõtjad üksteiste toodete-teenustega paremini kursis ning tekivad uued atraktiivsed paketid • Lisaks on tekkinud võrgustik giididest/retkejuhtidest, kes hakkavad läbi viima õppe- ja huviekskursioone, osaledes seeläbi maakonna mainekujunduses

  4. Õppereis • 2-päevane õppereis Jõgevamaal:- 1. päev: Peipsi piirkond + osa Vooremaast- 2.päev: Põltsamaa piirkond + osa Vooremaast • Sihtgrupp: turismiteenuste pakkujad (~20 osalejat) Sisu: • Turismiatrakstioonide, majutus- ja toitlustusettevõtete külastamine • Õpitakse teineteist paremini tundma, tekivad uued kontaktid ning ideed pakettimiseks

  5. Pakettimiskoolitus • 2-päevane • Koolitaja: Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool (2 lektorit) • Suunatud õppereisil osalenutele, kus osalised saavad rakendada õppereisilt saadud ideid Sisu: • Teoreetiline ja praktiline osa (rühmatööd) • Koolituse lõppedes on omandatud pakettide loomiseks vajalikud teadmised ja välja kujunenud võimalikud koostööpartnerid

  6. Giidide koolitus ja atesteerimine • 8-päevane koolitus koostöös Eesti Giidide Liiduga • 1-päevane näidisekskursioon bussiga • Järgneb eksam, mis koosneb kolmest osast: essee kirjutamine, teoreetiline eksam (paberkandjal) ja praktiline eksam (bussiekskursioon). • Tulemus: atestatsioonitunnistuse on saanud ~15 inimest, kes on võimelised pakkuma professionaalset ja kvaliteetset giiditeenust tutvustamaks Jõgevamaa eri piirkondi. Lisaks on loodud Jõgevamaa giidide andmebaas.

  7. Kontaktid • SA Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskus • Suur 3, Jõgeva 48306 • Tel: 776 8060, e-post: info@jaek.ee, www.jaek.ee • Jõgevamaa Turismiinfokeskus • Suur 3, Jõgeva 48306 • Tel: 776 8520, e-post: jogeva@visitestonia.com www.visitjogeva.com