k z ss gi v mjogi fogalmak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Közösségi vámjogi fogalmak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Közösségi vámjogi fogalmak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Közösségi vámjogi fogalmak - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Közösségi vámjogi fogalmak. BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 2011. november 28. –december 5. Áts Júlia. a vám : a nem közösségi áruk után fizetendő kötelező, ellenszolgáltatás nélküli köztartozás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Közösségi vámjogi fogalmak


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k z ss gi v mjogi fogalmak

Közösségi vámjogi fogalmak

BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat

Nemzetközi ügyletek logisztikája

2011. november 28. –december 5. Áts Júlia

slide2
a vám:

anem közösségi áruk után fizetendő kötelező, ellenszolgáltatás nélküli köztartozás

a közösség vámterülete:

 • a 27 tagállam területe a megjelölt kivételekkel
a k z ss g v mter lete
A KÖZÖSSÉG VÁMTERÜLETE
 • a tagállamok államterülete*
 • * ideértve

Nagy-Britannia:

Csatorna szigetek,

Man sziget,

kiv ve
kivéve:
 • Dánia:
 • Feröer szigetek,
 • Grönland
kiv ve1
kivéve:
 • Németország: Helgoland szigetek
 • Büsingen
  • német enklávé
  • svájci vámterület
kiv ve2
kivéve:
 • Spanyolország: Ceuta és Melilla
kiv ve3
kivéve:
 • Franciaország: tengeren túli területek, Saint Pierre, Miquelon és Mayotte
kiv ve4
kivéve:
 • Olaszország: Livigno, Campione d’Italia, a luganói tó partja Ponte Tresa és Porto Ceresio között
k z ss gi ru
közösségi áru

a vámjogi helyzet szerint az, amit:

 • teljes egészében a közösség vámterületén belül állítottak elő
 • szabad-forgalomba helyeztek (eredetileg nem közösségi áru)
 • az előző kettőből, vagy kizárólag szabad forgalomba helyezett áruból állítottak elő a közösség vámterületén
slide14
nem-közösségi áru:

ami a közösségi áru egyik meghatározásának sem felel meg

 3. országba ténylegesen kivitt közösségi áru

a vámjog tárgya

a közösség területére való belépés helyétől

 • tengeri forgalomban: ki- vagy átrakó kikötő
 • első kirakodási kikötő
 • egyéb esetekben az első közösségi vh
v mfel gyelet
vámfelügyelet:
 • vámhatósági tevékenység a vám- és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtására
  • közvetlen
  • közvetett
v m el ll t s
Vám elé állítás
 • a vámhatóság értesítése áru érkezéséről / indulásáról
 • a nem-közösségi áru eljuttatása a rendeltetési helyre
  • a behozott árut késedelem nélkül kell továbbítani
   • a kijelölt vámhivatalba, vagy
   • a vámhatóság által kijelölt más helyre, vagy
   • vámszabadterületre
  • továbbítás közben felmerülő akadályról a vámhatóságot késedelem nélkül értesíteni kell
 • a fuvarozó felelős az árunak a rendeltetési helyre történő továbbításáért is
k telezetts gek
kötelezettségek:
 • az áru és a fuvareszköz bemutatása
 • az áru bejelentése gyűjtő árunyilatkozattal – alapvetően elektronikus úton
 • vámjogi rendeltetés meghatározása
  • tengeren érkezett árunál 45 napon belül,
  • más fuvarozási mód esetén 20 napon belül (21. napig) -

az átmeneti megőrzés lejártáig

 • fuvareszközből kirakodni, az árut elvinni / felhasználni csak vámhatósági engedéllyel szabad !
v mjogi rendeltet sek
vámjogi rendeltetések
 • vámeljárás alá vonás
 • vámszabadterületre, raktárba vitel
 • újra-kivitel a közösség területéről
 • megsemmisítés
 • felajánlás az államkincstárnak
v melj r sok
Vámeljárások
 • Szabad-forgalomba helyezés

Felfüggesztő eljárások

 • Árutovábbítás
  • Külső
  • Belső

Gazdasági vámeljárások

 • Vámraktározás
 • Aktív feldolgozás
 • Vámfelügyelet alatti feldolgozás
 • Passzív feldolgozás
 • Ideiglenes behozatal

***

 • Kivitel
a v mkezel s folyamata
A vámkezelés folyamata:

A vámeljárás kezdeményezése (határidő !)

 • normál eljárásban
  • Egységes Vám-árunyilatkozat (EV);
  • nemzetközi vámokmány
 • egyszerűsített eljárásban:
  • hiányos árunyilatkozat
  • egyszerűsített árunyilatkozat
  • helyi vámkezelés
 • írásban, adatfeldolgozási technikával,elektronikusan, szóban
 • árunyilatkozatot adó:

a közösségben letelepedett személy (kivételek)

slide21
vámvizsgálat
   • okmányvizsgálat
   • áruvizsgálat (értesítési kötelezettség)
   • mintavétel
 • áru azonosítása
  • alkalmazása
  • eltávolítása
 • vám(terhek) kiszabása
 • az áru kiadása
slide22
a vám fajtái
 • a kiszabás alapja szerint:
   • érték ~alapja: vámérték
   • mérték ~ (specifikus = mennyiségi)
   • vegyes ~

+ kiegyenlítő vámok

a v m rt k meghat roz sa
a vámérték meghatározása :

a GATT Vámérték egyezmény VII. cikk szerint

 • ügyleti érték (számlával igazolt)
 • azonos áru ügyleti értéke
 • hasonló áru ügyleti értéke
 • azonos/hasonló áru meghatározott egységáron alapuló értéke
 • számított érték (költségek + szokásos haszon alapján)
 • „szabad módszer” szerinti érték
v m rt k n vel t nyez k
vámérték növelő tényezők:

ha a vételárban (számla szerinti egységárban vagy végösszegben) nem szerepeltek

többek között:

 • jutalékok (pl. szállítmányozói, biztosítási díj stb.)
 • csomagolási költségek
 • tárolóeszközök költségei (pl. ctr. pick up, üres előfutás)
 • fuvarozási, átrakási, tárolási költségek – a közösség területére való belépés helyéig
a v m rt k igazol sa
a vámérték igazolása:
 • kereskedelmi számla
 • közösségen kívüli közreműködők számlái (paritásfüggő)
 • vámérték bevallás (10.000 € felett)
a v m meghat roz sa
a vám meghatározása

Vámtarifa  termék besorolási rendszer

alapelemei:

 • a besorolási szám (termékszám, vámtarifa szám)
 • a termék megnevezése
 • a termékre vonatkozó vámtétel (%)
 • mértékvám esetén az egységenként előírt vám (összeg)
slide28
egy termék – többféle vámtétel

származástól függően:

 • nem preferenciális (erga omnes)
 • preferenciális
  • egyoldalúan nyújtott kedvezmény
   • GSP keretében vagy anélkül
  • viszonosságon alapuló kedvezmény
   • 3. országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodás alapján
a sz rmaz s igazol sa
A származás igazolása:
 • GSP keretében – egyoldalúan nyújtott kedvezmény:

GSP FORM A / számla-nyilatkozat

 • GSP-n kívül
  • egyoldalúan nyújtott (Nyugat-balkáni
  • viszonosságon alapuló megállapodások figyelembe vételére: pl.
   • EFTA
   • EEA (EU+EFTA)
   • PEK (EU+EFTA+TR)
   • EURO-MEDITERRÁN megállapodás EMED
   • EPA-CARIFORUM / MAR (ACP országok)
   • OCT Tengerentúli országok és területek
   • LA: Chile, Mexico
   • OC: Feröer, Ceuta + Melilla;stb.;

EUR1 / szny. ill. EUR-MED / szny.

 • Vámuniók:
  • Törökország A.TR.
  • Andorra, San Marino T2L
a v mmal azonos hat s terhek
A vámmal azonos hatású terhek

nem közösségi adók és illetékek:

 • általános forgalmi adó
  • alapja:
   • a vámérték,
   • a közösségen belül felmerülő fuvar- és azzal kapcsolatos díjak,
   • a vám összege,
   • az árura megállapítható más adók és díjak
 • jövedéki adó
 • regisztrációs adó
 • energia adó
 • környezetvédelmi termékdíj
slide31
a vám + az azonos hatású közterhek (adók + díjak)biztosítása:

a vám megfizetéséig

visszavitelig

főkötelezett által

eszközei:

készpénz

bankgarancia

biztosítói kötelezvény

kezesség

Árutovábbítás esetén

nemzetközi vámokmány

TIR, ATA-igazolvány

TC 31 össz,

32 egyedi

33 mentes

garanciajegy

slide32
Vámfizetés:
 • azonnali
  • közlést követő 8 napon belül
 • halasztott
  • egyedi(30 nap)
  • heti összevont(következő hét megadott napja)
  • havi összevont(következő hónap 15.)