Download
przedmiot mi dzynarodowe organizacje turystyczne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne

Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne

282 Views Download Presentation
Download Presentation

Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne Prowadzący:mgr Łukasz Stokłosa Autorzy: Sylwia Furtak 47856 Bożena Rodak 47858 Paweł Pelc 45182

  2. Europejska Komisja Turystyki (European TravelCommission- ETC) • Powstała 18 czerwca 1948 w Stalheim (Norwegia) • Jest ona odpowiedzialna przede wszystkim za promowanie Europy, jako celu podróży turystycznych; zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii, oraz krajów Ameryki Łacińskiej.

  3. Cele: • promocja turystyczna Europy na innych kontynentach • popieranie współpracy europejskiej w zakresie turystyki międzynarodowej • ułatwianie wymiany informacji • podejmowanie i zamawianie badań (marketingowych, statystycznych)

  4. Zadania: • rozpoznanie potrzeb i koniecznych nakładów inwestycyjnych dla bazy turystycznej w każdym z krajów członkowskich; • ustalenie priorytetu dla turystyki, ze względu na jej zdolności do wniesienia pozytywnego wkładu do bilansu wymiany międzynarodowej; • systematyczne przygotowywanie przedsięwzięć natury administracyjnej, które powinny być podejmowane w poszczególnych krajach, w celu stworzenia warunków umożliwiających rozwój turystyki;

  5. Zadania: • prowadzenie wspólnych badań mających na celu identyfikację czynników ograniczających swobodę podróżowania oraz maksymalne wykorzystanie bazy turystycznej; • poszukiwanie środków rozwoju transportu służącego do przyjazdów turystów z innych kontynentów do krajów członkowskich

  6. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ