Download
life programme 200 6 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIFE Programme 200 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIFE Programme 200 6

LIFE Programme 200 6

213 Views Download Presentation
Download Presentation

LIFE Programme 200 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

 2. Finansör: Avrupa Komisyonu, Çevre Genel Müdürlüğü Finansman desteği: 580.000 € FaydalananveTaraf: TC Çevre ve Orman Bakanlığı 30.000 € Finansal destek Taraf: German Technical Cooperation - Proje yönetimi - Teknik uzmanlık 200.000 € Finansal destek LIFE TCY/TR/000292

 3. Avrupa Komisyonu adına izleme ve destek ekibi:

 4. Görev A:Tehlikeli Atık Konsepti Görev B:Atık Sınıflandırması Görev C: Tehlikeli Atık Sisteminin Optimizasyonu Tehlikeli Atık Yönetimi Prosedürü Atık kayıt ve izleme sistemi / pilot bölgeler Mevcut envanterin geliştirilmesi Görev D: Kapasite Geliştirilmesi Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kontrolü Atık üreticilerinin bilgileri Atık taşınması kontrol sistemi (Polis, gümrük … vb. dahil) Atık bertaraf tesislerinin özel parametrelerinin kontrolü Görev E: Eğitim Görev F: LIFE Proje Yönetimi AB Proje Yönetiminde Kapasite geliştirilmesi Görev G: Görev Dağılımı LIFE TCY/TR/000292 GÖREVLERİ

 5. Görev A1:Tehlikeli atık yönetiminin mevcut durumunun analizi -Şu anda ODTÜ`nün desteği ile bir rapor hazırlanmaktadır. Görev A3:Tehlikeli Atık Yönetimi Konusunda Bir Konsept’in İşlenmesi - Bu hafta içinde gerekli olan temel veriler TOBB’dan elde edilmiştir - Değerlendirilmesi, Nisan-Haziran 2008 ayları arasında Alman uzman tarafından gerçekleştirilecektir Konsept taslağının hazırlanması çalışması ODTÜ’nün desteği ile Ağustos ayında başlayacaktır Görev A: Atık Yönetimi Konsepti

 6. Görev B1:Tehlikeli Atık sınıflandırması için kılavuz Kılavuzun taslak hali İngilizce olarak hazırlanmıştır ve şu anda proje bünyesinde Türkçe’ye çevrilmektedir. Eğiticilerin eğitimi esnasında kullanılıp revize edilecektir Görev B2: Atık Sınıflandırması konusunda eğiticilerin eğitimi Eğitim materyali hazırlanmaktadır. 28.-30.05. Bursa, ÇOB’nın merkez ve taşra teşkilatlarından ve sanayiden 12- 15 katılımcı 25.-27.07. Mersin, ÇOB’nın merkez ve taşra teşkilatlarından 12 -15 katılımcı 08.-10.10. İzmir, ÇOB’nın merkez ve taşra teşkilatlarından, sanayiden 12-15 katılımcı Görev B: Atık Sınıflandırması

 7. Görev C1:Tehlikeli atık yönetimi için prosedürler Nisan 2008’de başlayacak: Tehlikeli atık yönetiminin değişik seçenek ve prosedürlerinin genel tanımlamasına başlanmıştır ODTÜ ile işbirliği Görev C: Atık Yönetim Sistemi

 8. Görev C2:Tüm Türkiye için Tehlikeli Atık Kayıt Sistemi Haziran 2007 – Mart 2008: ARGUS GmbH’nın asistanlığı ile Fizibilite çalışmasıve Tesis kayıtları ÇOB için ARGUS GmbH’nın desteği ile TÜİK Bilgi İşlem dairesi tarafından yazılım modülünün geliştirilmesi ve revize edilmesi Kalite yönetiminin, verilerin doğrulanmasının/geçerliğinin ve sisteme ev sahipliğini kimin yapacağının tanımlanması Mart 2008’den itibaren: Atık üreticileri tarafından direk olarak veri girişi yapılması için tehlikeli atık kayıt sisteminin çalışması Her bir atık üreticisinin şifreyle giriş yapması Görev C: Atık Yönetimi Sistemi

 9. Görev C3:Atık İzleme Sistemi Şubat – Temmuz 2008: Fizibilite çalışması ve Bakanlık bünyesindeki ÇBS ve Coğrafi Bilgi Sistemi de dahil olmak üzere sistem gereksinimlerinin tanımlanması: Tesis kayıtları veri tabanının geliştirilmesine ve programlanmasına başlanmıştır Programlama için sistem gereksinimlerinin tanımlanması Ağustos – Ekim 2008: Programlama aşaması (Yazılım modüllerinin geliştirilmesi) Görev C: Atık Yönetimi Sistemi

 10. Görev C4:Mevcut Envanterin Geliştirilmesi Mart – Temmuz 2008: Atık kayıt sisteminde 2007 yılı için atık üreticisinin rapor verileri Veri girişi yapmayanların, hatalı girişlerin vb. denetlenmesi Verilerin onaylanması süreci Ağutos 2008’den itibaren: Görev A için final veriler– Tehlikeli Atık Konsepti - kullanılabilir Tehlikeli Atık izleme sistemi için veriler kullanılabilir Görev C: Atık Yönetim Sistemi

 11. Görev D1: Bertaraf ve geri kazanım tesisleri için kontrol sistemi Nisan 2008’de başlayacak: - Lisans belgelerinin kontrol edilmesi - İzleme konusunda rehber notların/kontrol listelerinin değerlendirilmesi Haziran – Aralık 2008: - Seçilmiş tesislere ortak bir uzman grubunun çalışma ziyareti Pilot İl: Ankara R13 işlemi (Ara depolama) Pilot İl: Kayseri - Demir çelik sanayiinden kaynaklanan atıkların geri dönüşümü (10 02 07) – Çinko içeren maden eritme ocaklarından kaynaklanan baca külleri Pilot İl: İzmir - Atık solvent ve Yıkama Sıvılarının geri kazanım tesisleri Görev D: Kapasite Geliştirilmesi

 12. Görev D2:Atık üreticileri için bilgi ve rehberlik Yorumlar, revizyonlar, eklemeler ve kılavuzların dağıtımı konusunda öncelikle sektörleri temsil eden dernekler ve sanayi odaları ile işbirliği Eylül 2007 – Mayıs 2008: 1 tane kılavuz hazırlandı ve tercüme edildi: - Döküm 2 tane kılavuz hazırlandı ve tercüme edilmekte: - Deri üretimi - Galvanizasyon 2 tane kılavuz hazırlandı ve tercümeye hazır: - Metal şekillendirme - Yüzey kaplama ve boyama Görev D: Kapasite geliştirilmesi

 13. Görev D3: Atık Taşımacılığı için kontrol sisteminin geliştirilmesi(Gümrük, Polis, vs tarafından) İlgili kurumlar ve atık üreticileri için Sınırötesi Atık Taşınımı (İhracat) konusunda kısa kılavuz Görev D: Kapasite Geliştirilmesi

 14. Görev D4: Bertaraf tesislerinin özel parametrelerinin kontrolü Nisan 2008’de başlayacak : Danışma hizmeti ve D10 işlemi konusunda kısa kılavuz dökümanlar Gasifikasyon tesisi Büyük bir sanayinin petrol rafinerizasyon işleminden, organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan organik atıkların ve atık solventlerin yakıldığı tesisi Alan gezileri ile hizmet içi eğitim Görev D: Kapasite Geliştirilmesi

 15. Görev E1: Tehlikeli atık yönetimi bilgisinin transfer edilmesi Nisan 2008’e kadar : Eğitim materyallerinin hazırlanması ve tercüme edilmesi Projenin Paydaş kurumları için tehlikeli atık yönetimi konusunda 3 eğitim semineri 10.-12.05. Ankara 08.-10.06. Kocaeli 21.-23.10. Antalya Görev E: Eğitim

 16. Proje Web Sitesi Project Web site www.lifetcy06.cevreorman.gov.tr

 17. TEŞEKKÜRLER