slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar. Birgit Åberg Karin Petersson Mats Edward 2009 till 2013. Sköterskan outnyttjad resurs vid Blodtryck och Hjärtsvikt. Blodtryck och hjärtsvikt kräver många kontakter tills målen uppnåtts

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar' - moana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar

Birgit Åberg Karin Petersson Mats Edward 2009 till 2013

sk terskan outnyttjad resurs vid blodtryck och hj rtsvikt
Sköterskan outnyttjad resurs vid Blodtryck och Hjärtsvikt

Blodtryck och hjärtsvikt kräver många kontakter tills målen uppnåtts

Behov av läkartid tycks oändligt

Varför inte använda sköterskekompetens för dessa patientgrupper?

tidigare
Tidigare
 • Doktorn fick hjälp med blodtryck och prover av labsköterskan men fick själv ta kontakt med patienter för att ordinera
 • Doktorn som ringer är populär och man passar på att diskutera en mängd olika saker när doktorn ändå ringer
 • Doktorn har alltid kronisk brist på tid

Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se

slide4
Idag
 • Doktorn ordinerar mål med behandlingen och ordinerar läkemedel som sköterskan handlägger
 • Sköterskan följer upp blodtryck och blodprov eller tar blodtryck och blodprov vid egna patientbesök till målen med behandlingen uppnåtts.
 • Sköterskan sköter kontakten med patienten, ordinerar läkemedel doktorn skrivit recept på (sänker eller höjer dos) Sköterskan rapporterar i efterhand till doktorn eller resonerar med doktorn inför ny patientkontakt
om v ra hj rtk rlpatienter
Om våra hjärtkärlpatienter
 • Vi har 7430 listade
 • Vi har 690 hypertonipatienter
 • varav 92 varit hos hjärtkärlsköterskan vid 170 besök
 • och som haft 61 telefonkontakter
 • Vi har 82 hjärtsviktspatienter som haft 61 mottagningsbesök och 38 telefonkontakter med hjärtkärlsköterskan
distriktssk terskan som r hj rtk rlsk terska fl desschema hj rtsvikt kvarnholmens h lsocentral

Distriktssköterskan som är hjärtkärlsköterska Flödesschema HjärtsviktKvarnholmens hälsocentral

Annan diagnos

Nej

 • Checklista
 • Anamnes:
 • Hälsohistoria
 • Levnadsvanor; tobak, kost,
 • alkohol, fys.aktivitet, sömn
 • Socialt; familj, boende,
 • stöd i omgivningen, ev.
 • hjälp, intresse
 • Åtgärd:
 • Läkemedeluppföljning
 • Information; hjärtsvikt,
 • läkemedel, symtom som
 • kan tyda på försämring,
 • egenvårdsråd (vaccination,
 • vätskerestriktion,
 • vikt/bensvullnad,
 • saltrestriktion, tobak,
 • alkohol, kost/matlust,
 • fys.aktivitet)
 • Vårdplanering:
 • Info. om plan/mål
 • med läkemedels-
 • behandling
 • Erbjuder tel.kont.
 • vid frågor samt v.b
 • täta besök

Utredning av

läkare:

EKG ev. BNP

ev. ultraljud

rtg pulm

Beh.plan

av läkare vid

läkarbesök.

Insättning av

medicin

Första besök

hos

hjärt-kärl-ssk

Bltr, blodprov,

Information,

Vidare ord.

Se checklista.

Uppföljnings-

besök

hos ssk

Misstanke

hjärtsvikt

läkarbesök

Hjärtsvikt

Nej

Årskontroll

hos

läkare

Rätt

inställd

medicin

Ja

Ja

Rapport till

läkare.

Ev. kompl

läkemedelsord.

distriktssk terskan som r hj rtk rlsk terska fl desschema hypertoni kvarnholmens h lsocentral
Distriktssköterskan som är hjärtkärlsköterska Flödesschema HypertoniKvarnholmens hälsocentral
 • Tel.kontakt:
 • Provsvar
 • Planering
 • Uppföljing

Minst 3 bltr

på blod-

trycksmott.

eller 24 h bltr.

(usk)

Uppmätt

Förhöjt

bltr

Hypertoni

Ja

Beh. plan

upprättas vid

läkarbesök

 • Besök ssk
 • Anamnes
 • Uppföljning
 • insatt med.
 • Ny ordination
 • Checklista
 • Anamnes:
 • Hälsohistoria
 • Levnadsvanor; tobak, kost,
 • alkohol, fys.aktivitet, stress
 • Läkemedel
 • Åtgärd:
 • Läkemedeluppföljning
 • Information; livsstils-
 • förändringar (regelbunden
 • Motion, viktminskning, kost
 • Alkohol, tobak, stress),
 • läkemedel, förhöjt bltr
 • och risker/följdsjukdomar

Medicinering

Ja

Adekvat

bltr.nivå

Nej

Nej

Nej

Ja

Annan diagnos

Livsstilsmott.

6-12 mån

Rapport till

läkare.

Ev. kompl.

medicin

Årskontroll

Patienter med enbart diagnosen

hypertoni utan annan samsjuklighet

får vartannat år komma till läkare

och vartannat år till sjuksköterska

för årskontroll med provtagning

före enligt rutin.

vinster med hj rtk rlsk terska 1
Vinster med hjärtkärlsköterska 1
 • Avlastar läkaren många kontakter
 • Behov av kunskap finns
 • Patientenkäter 2008-2012 visar
 • att 12 % tycker sig ha biverkningar av blodtrycksmedicinen
 • att 100 %! Tar sin medicin som ordinerats (vid varje enkät)
 • att 25 % vill ha med information om sin medicin (sjunkande)
 • att 85% mår bra på sin blodtrycksmedicin
 • Sköterskan har mer tid per patient och är mycket bättre än doktorn på att tänka på patientens livsstil.
vinster med hj rtk rlsk terska 2
Vinster med hjärtkärlsköterska? 2
 • Blodtrycksutveckling
 • Genomsnittligt blodtryck på alla våra patienter med diagnosen hypertoni och deras sist tagna blodtryck under året
 • 2009 164/87
 • 2010 156/85
 • 2011 158/85
 • 2012 146/83
vinster med hj rtk rlsk terska 3
Vinster med hjärtkärlsköterska 3
 • Vi har inte blivit bättre på läkemedelsbehandling och utredning av hjärtsvikt Vi tror dock att hjärtkärlsköterskan har en viktig roll för dessa patienter eftersom hon står för en mycket god tillgänglighet när patienten får problem.
 • Hjärtkärlsköterskan har också som uppgift att ta över patientens årskontroll vartannat år – avlastar ytterligare läkarna
framtid

Framtid

Fler hypertoniårsbesök hos Hjärtkärlsköterskan

Ökat engagemang för livsstilsintervention tidigt hos corononarsjuka på kardiologremiss