stavba patentov ch n rok d dvojit trubka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka. Vynález. Vynález se týká dvojité trubky a způsobu její výroby . Dvojitá trubka se s výhodou používá v klimatizaci vozidel, kde slouží k vedení cirkulující chladicí kapaliny ve dvojitém okruhu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stavba patentových nároků (d) Dvojitá trubka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vyn lez
Vynález
 • Vynález se týká dvojité trubky a způsobu její výroby. Dvojitá trubka se s výhodou používá v klimatizaci vozidel, kde slouží k vedení cirkulující chladicí kapaliny ve dvojitém okruhu.
 • Podle tohoto vynálezu má vnitřní trubka 2 tvar spirály nebo vlnovky a je pevně přichycena k vnitřnímu povrchu vnější trubky 1.
 • Technický přínos tohoto vynálezu je dvojí:
  • jednoduchost výroby dvojité trubky
  • potlačení drnčivého zvuku způsobeného vibracemi
vyn lez1
Vynález

První způsob výroby dvojité trubky 10 zahrnuje následující kroky:

 • Vytvarování nezávislé vnitřní trubky 2, přičemž vnější průměr spirály je shodný nebo o něco menší něž vnitřní průměr vnější trubky 1.
 • Vložení spirálové vnitřní trubky 2 do vnější trubky 1.
 • Zohýbání vnější trubky 1 do požadovaného tvaru podle schématu zobrazeného návrhu znázorněného na obr. 1B tak, že každá zakřivená část vnější trubky 1 dotlačuje vnitřní trubku 2 na vnitřní stěnu vnější trubky.
vyn lez2
Vynález

Druhý způsob výroby dvojité trubky 10 zahrnuje následující kroky:

 • Vytvarování nezávislé vnitřní trubky 2 do spirály, přičemž vnější průměr spirály je shodný s nebo o něco menší než vnitřní průměr vnější trubky 1.
 • Vložení spirálové vnitřní trubky 2 do vnější trubky1.
 • Stlačení části stěny vnější trubky 1 za vytvoření zploštělého průřezu 5, a tím zafixování vnější trubky 1 a vnitřní trubky 2 vůči sobě navzájem.
jak tento vyn lez patentovat sestaven m n rok
Jak tento vynález patentovat: sestavením nároků!

1. pokus: „Dvojitá trubka, jejíž výroba je jednoduchá."

Učinit výrobu dvojité trubky jednoduchou je technický problém. Problémy nelze patentovat – pouze jejich řešení.

2. pokus: „Dvojitá trubka pro klimatizaci zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, která je uspořádaná uvnitř vnější trubky."

Jistě si nepřejete, aby někdo váš patent obešel tím, že dvojitou trubku použije v jiné technické oblasti než jsou klimatizace.

3. pokus: „Dvojitá trubka zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, přičemž vnitřní trubka je napevno fixovaná uvnitř vnější trubky."

Tento patentový nárok je co nejobecnější a prozatím tento vynález přiměřeně vymezuje.

Průzkum dosavadního stavu techniky ukáže, zda je tento vynález – tak jak je nárokován – skutečně nový.

v sledky pr zkumu sou asn ho stavu techniky
Výsledky průzkumu současného stavu techniky

Při průzkumu dosavadního stavu techniky byla nalezena evropská patentová přihláška č. 1 138 997 A, ve které se popisuje obdobný vynález.

Fig. 1

Jak ukazuje obr. 1, dvojitá trubka 10,určená pro použití jako hotový kus je vytvořená tak, že vnější trubka 11, vnitřní trubka 12 a spojovací žebra 13 opro vzájemné spojení vnější a vnitřní trubky 11 a 12 jsou vytvarované z hliníkového polotovaru protlačováním nebo tažením do nedílné sestavy. Dvojitá trubka 10 s s výhodou používá především jako potrubí chladicí kapaliny v chladicím oběhu klimatizace automobilových vozidel.

porovn n uveden ch dvou vyn lez
Porovnání uvedených dvou vynálezů

Nárokovaný vynález

EP 1 138 997 A

jako dosavadní stav techniky

„Dvojitá trubka zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, přičemž vnitřní trubka je napevno fixovaná uvnitř vnější trubky.“

„Dvojitá trubka 10 ... [s] vnější trubkou 11, vnitřní trubkouí 12 a spojovacími žebry 13 pro vzájemné spojení vnější a vnitřní trubky 11 a 12."

Vzhledem k tomu, že jsou všechny nárokované znaky předjímané v dosavadním stavem techniky, není nárokovaný předmět nový!

vymezen vyn lezu v i dosavadn mu stavu techniky
Vymezení vynálezu vůči dosavadnímu stavu techniky

Za účelem vymezení nárokovaného vynálezu vůči dosavadnímu stavu techniky, je nutné doplnit další znaky, které omezí rozsah ochrany.

Nárok lze, například, přeformulovat následujícím způsobem:

„Dvojitá trubka zahrnující:

vnější trubku; a vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar, konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky."

Tento nárok je ve vztahu k EP 1 139 997 A určitě nový, neboť vnitřní trubka v něm popsaná je rovná a nemá spirálovitý nebo zvlněný tvar.

Technický přínos spirálovitého nebo zvlněného tvaru vnitřní trubky může být spatřován v tom, že vnitřní trubku je možné napevno fixovat uvniř vnější trubky, aniž by bylo nutné opatřit paprskovitě vystupující žebra. To usnadňuje výrobu dvojité trubky.

n roky podan u evropsk ho patentov ho adu epo
Nároky podané u Evropského patentového úřadu (EPO)

Nárok 1:

„Dvojitá trubka zahrnující:

vnější trubku; a

vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar, konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky."

Nárok 2:„Dvojitá trubka podle nároku 1, vyznačující se tím, že průměr spirály neboamplituda zvlněného tvaru vnitřní trubky jsou shodné s nebo o něco menší než vnitřní průměr nezdeformované vnější trubky; a že vnější trubka je zohýbaná pro držení vnitřní trubky každou zakřivenou částí."

Nárok 3:„Dvojitá trubka podle nároku 1, vyznačující se tím, že průměr spirály nebo amplituda zvlněného tvaru vnitřní trubkyjsou shodné s nebo o něco menší než vnitřní průměr nezdeformované vnější trubky; a že vnější trubka vykazuje místně zploštělé části, rozkládající se diametrálně směrem dovnitř pro držení vnitřní trubky každou zploštělou částí."

vodn kapitola popisu vyn lezu v podan p ihl ce
Úvodní kapitola popisu vynálezu v podané přihlášce

Předložený vynález se týká dvojité trubky a způsobu její výroby. Dvojitá trubka se s výhodou používá jako potrubí chladicí kapaliny v chladicím oběhu klimatizace v automobilových vozidel.

Obvyklá dvojitá trubka, ve které jsou mezi vnitřní a vnější trubkou dvojité trubky uspořádaná spojovací žebra, se uvádí ve známost například v dokumentu EP 1 138 997 A.Dvojitá trubka se spojovacími žebry se obvykle vyrábí protlačováním nebo tažením z hliníkových polotovarů.

Protlačování nebo tažení pro vytváření dvojité trubky se spojovacími žebry vyžaduje složité kovové lisovací nástroje. Kromě toho výroba dvojité trubky se spojovacími žebry na jejím konci zahrnuje řezání spojovacích žeber na jejím konci.Tyto nutné kroky tak zvyšují výrobní náklady dvojité trubky.

Cílem předloženého vynálezu je poskytnout nízkonákladovou dvojitou trubku, jejíž výroba je jednoduchá.

Za účelem dosažení tohoto cíle poskytuje předložený vynález dvojitou trubku zahrnující vnější trubku a vnitřní trubku, která má tvar spirály nebo zvlnění a je držená vnitřním povrchem vnější trubky.

Technická oblast vynálezu

Uvedení dosavadního stavu techniky

Problém vyvstávající z dosavadního stavu technikx

Cílový technický problém

Vyřešení problému

dal pr zkumem epo zji t n stav techniky
Další průzkumem EPO zjištěný stav techniky

Průzkumeme EPO byl zjištěn velmi relevantní stav techniky.

"Rohr mit einer durch seinen Innenraum geführten, an der Rohrwandung gehalterten Rohrleitung"

„Trubka, v jejímž vnitřním prostoru vede trubice opírající se o její stěnu"

dal pr zkumem epo zji t n stav techniky1
Další průzkumem EPO zjištěný stav techniky

Nárok 1 patentu DE 2 311 688 přeložený do angličtiny zní takto:

„Trubka 2 s trubicí 5, vedenou jejím vnitřním prostorem a opírající se o její stěnu ..., vyznačující se tím, že trubice 5 je podél alespoň části její délky opatřená opakujícími se ohyby, jejichž amplituda A je větší než vnitřní průměr L trubky 2 tak, že trubice 5 se při zavedení do trubky 2 doformuje a je dotlačovaná na stěnu trubky 2 v důsledku účinku její vratné síly."

sudek epo
Úsudek EPO

Nárok přihlašovatele:

„Dvojitá trubka zahrnující:

vnější trubku; a

vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky."

NÁROK podle DE 2 311 688:

"Trubka 2 s trubicí 5, vedenou jejím vnitřním prostorem a opírající se o její stěnu...,vyznačující se tím, že trubice 5 je podél alespoň části její délky opatřená opakujícími se ohyby..."

Všechny znaky nároku přihlašovatele jsou kompletně předjímané skutečnostmi uvedenýmiv patentu DE 2 311 688.

Reakce EPO:

Pokud pro svůj vynález požadujete ochranu, upravte, prosím, předložené nároky!

n sleduj c anal za
Následující analýza

Za tohoto stavu přihlašovatele zaujalo zejména ztělesnění podle nároku 3 a rozhodl se zaměřit na něj.

srovn n vyn lezu s dosavadn m stavem techniky
Srovnání vynálezu s dosavadním stavem techniky

EP 1 138 997 A

DE 2 311 688

Technické znaky vynálezu

Dvojitá trubka s vnitřní

a vnější trubkou

Nárok 1

Vnitřní trubka se spirálovitým

nebo zvlněným tvarem

ne

Nárok 3

průměr spirály neboamplituda

zvlněného tvaru vnitřní trubky jsou

shodné s nebo o něco menší než vnitřní

průměr nezdeformované vnější trubky;

vnější trubka vykazující místně

zploštělé části, rozkládající se diametrálně

směrem dovnitř pro držení vnitřní trubky každou zploštělou částí.

ne

ne

v sledek anal zy
Výsledek analýzy

Dokument DE 2 311 688 nevykazuje znaky podaného nároku 3 jak je podán.

Zejména vnější trubka popsaná v dokumentu DE 2 311 688 není opatřená žádnou zploštělou částí.

Kromě toho, před zaedením vnitřní trubky do vnější trubky je amplituda jejího zvlněného tvaru větší než vnitřní průměr nedeformované vnější trubky.

Technický přínos těchto odlišných znaků je dvojí:

 • Potlačení drnčivého zvuku způsobovaného vibracemidíky spolehlivému fixování vnitřní trubky ve vnější trubce pomocí zploštělých částí.
 • Jednodušší vložení spirálovité nebo zvlněné vnitřní trubky do vnější trubky díky menšímu průměru spirály nebo malé amplitudě zvlnění.
v sledek anal zy1
Výsledek analýzy

Za problém, řešený předloženým vynálezem je tedy možné považovat opatření dvojité trubky, která je způsobilá potlačit drnčivý zvuk mezi vnitřní a vnější trubkou způsobovaný vibracemi. Výroba této dvojité trubky je navíc jednoduchá.

Žádný z citovaných dokumentů nepopisuje řešení popsané v nároku 3, a ani neposkytuje návod, jak kombinací dvou nebo více popsaných charakteristických prvků dospět k nárokovanému vynálezu. Proto předmět nároku 3 představuje vynálezecký krok.

v sledek anal zy2
Výsledek analýzy

Přihlašovatel proto podal upravený nárok vycházející z kombinace podaných nároků 1 a 3:

" Dvojitá trubka zahrnující:

vnější trubku; a

vnitřní trubku vykazující spirálovitý nebo zvlněný tvar konfigurovanou pro držení vnitřním obvodovým povrchem vnější trubky,

vyznačující se tím,

že průměr spirály neboamplituda zvlněného tvaru vnitřní trubky jsou shodné s nebo o něco menší než vnitřní průměr nezdeformované vnější trubky; a

že vnější trubka vykazuje místně zploštělé části, rozkládající se diametrálně směrem dovnitř pro držení vnitřní trubky každou zploštělou částí."

Přihlašovatel rovněž podal nezávislý nárok vztahující se k metodě výroby dvojité trubky ve shodě s tímto nárokem týkajícím se výrobku.

p vodn popis podan na epo podporuje pravy n rok
Původní popis podaný na EPO podporuje úpravy nároků
 • „Proto, na rozdíl od obvyklé dvojité trubky se spojovacími žebry nevyžaduje dvojitá trubka 10 použití složitých lisovacích nástrojů. Dvojitá trubka 10 bez spojovacích žeber umožňuje jednoduché ukončení, čímž snižuje výrobní náklady." [0016]
 • „Při zavádění spirálovité vnitřní trubky 2 do vnější trubky 1 je mezi vnější trubkou 1 a vnitřní trubkou 2 mezera, a pro zavádění vnitřní trubky není tudíž nutné aplikovat nadměrnou sílu." [0018]
 • „Na druhou stranu, každé ze ztělesnění napevno fixuje vnější a vnitřní trubku dvojité trubky vůči sobě navzájem tak, že potlačuje drnčivý zvuk aniž by bylo nutné omezovat tvar každého zakřivení dvojité trubky." [0043]