slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הומוסקסואליות PowerPoint Presentation
Download Presentation
הומוסקסואליות

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47
misae

הומוסקסואליות - PowerPoint PPT Presentation

2 Views
Download Presentation
הומוסקסואליות
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. הומוסקסואליות הומוסקסואליות מבטאת נטיה מינית,שהיא חד מינית. הומוסקסואל-"פרט המעורב בקביעות או מידי פעם ביחסים מיניים עם בן מינו, או שחווה צורך תמידי לעשות זאת,ובמידה ונאלץ לתפקד מינית עם בן המין הנגדי הוא עושה זאת,אם בכלל בהנאה מועטה ביותר".(C.W Scoarides 1979)

 2. הומוסקסואליות • הומוסקסואליות יכולה להופיע הן הגברים והן בנשים. • גבר הומוסקסואל נקרא בפשטות –הומו • אישה הומוסקסואלית נקראת-לסבית

 3. ההיסטוריה של הנטיה החד המינית • עד שנת 1869 כביכול, לא היו קיימים הומוסקסואלים. • בשנה זו הומצא המונח ע"י קרבטני שביקש לבטל את החוקים המגבילים מבחינה מינית את ההומוסקסואלים.

 4. ההיסטוריה של הנטיה החד המינית • בשנת 1870 השתמשו במונח הזה במסגרת השיח הרפואי של סוטים וסוטות במאה ה-19 בדיון על המיניות. • דיוויד הלפרין בספרו 'מאה שנות הומוסקסואליות' מביא את הדוגמא על המיניות ההומסקסואלית שהיתה פופלרית ביוון העתיקה ובעיקר באתונה.

 5. ההיסטוריה של הנטיה החד המינית • מישל פוקו: "המיניות היא אנושית ובאופן אבסורדי בסוף המאה ה-17 עם דיכוי המיניות החלו לדבר עליה". • הויכוח על הומוסקסואליות נמשך בקרב עמים רבים ומדינות רבות עד היום. • ב-1969 נערכה פשיטה שגרתית של שוטרים על הפאב Stonewall בניו יורק. פאב אותו פקדו בעיקר: הומואים, לסביות ודראג קווינס. הפשיטה היתה שגרה באותם שנים . אז היה נהוג לתפוש את ההומוסקסואליות כהתנהגות לא חוקית ולא מוסרית.

 6. Tchaikovsky

 7. מהומות Stonewall 1969 • הפשיטה המשטרתית היתה כרגיל מלווה באלימות פיזית ומילולית. • בפעם הראשונה התמרדו באי הפאב כנגד השוטרים והחלו זורקים עליהם חפצים ובקבוקים. • מרד זה התפתח לרחובות הסמוכים והמהומות נמשכו ימים אחדים. • בעקבות מרד זה הוקמה התנועה לזכויות ההומואים והלסביות בארה"ב, זו הביאה לקהילה פוליטית-תרבותית פעילה ופומבית.

 8. פלטפורמת המשטרה במצעד גאווה בארה"ב; באר סטונוול, ניו יורק

 9. התנועה ההומוסקסואלית • התנועה קיבלה השראה מהתנועות הרדיקליות שצמחו בשנות ה-60 • התנועה לשחרור האישה • התנועה לשחרור השחורים • קראה תיגר על תפקידי המין המסורתיים • תמכה בפירוק המוסד המשפחתי המסורתי

 10. מגדר ומיניות • מהו מגדר? • מהי מיניות? • מגדר- באנגלית: Gender. מונח המציין גבר או אישה בהקשר החברתי-התנהגותי , גברי או נשי. גברית או נשית. • מין-באנגלית: Sex. מונח המציין זכר או נקבה בהקשר הביולוגי-מולד. • כיום יש מחקרים על מיניות ומגדר המעידים כיאין קשר בין נטיה מינית לזהות מגדרית.

 11. לימודים קוורים ולימודים הומו-לסביים • משנות ה-80 החלו לימודים הומו-לסביים באוניברסיטאות. • כיום חלק מהלימודים הם לימודים קוורים. • קוויר- זה הומו, מילה חדשה חלופית להומו, בניגוד להומו היא בעלת קונטציה חיובית. • לפי מישל פוקו, שהוא הראש ללימודי מגדר,לימודי האישה ולימודים הומולסביים. התיאוריה הקוורית דומה לתיאוריה הפמינסטית. • ערעור על הקטיגוריות המיניות והמגדריות הנורמטביות.

 12. מהי הומופוביה? • מונח שהוטבע לראשונה, בשנת 1967 על-ידי Weinberg • בהגדרה :הומופוביה- פחד מהומוסקסואליות. • כשמשתמשים במונח הומופוביה מתכוונים לרגש שלילי כמו: חלחלה או רתיעה כלפי הומואים אך ורק בגלל היותם הומואים. • הומופוביה גם מתבטאת בהפליה כלפי הומואים.

 13. דוגמאות להפליה כנגד הומואים בישראל • רק בשנת 1988- תוקן החוק האוסר משכב זכר. • רק בשנת 1997-תוקן החוק לאיסור לשון הרע הקובע כי אין להשפיל אדם בשל נטיתו המינית. • רק בשנת 2000-גיל ההסכמה בקרב הומוסקסואלים השתווה להטרוסקסואלים.

 14. סוגיות נוספות • נישואים • אימוץ • צוואה

 15. עד כמה ההומוסקסואליות נפוצה? • כיוון ששנים על גבי שנים הומוסקסואליות נחשבה כמילה גסה בעיני רבים מהאנשים לא נחקרה שאלה זו. • עצם הדיבור על ההומוסקסואליות גרם לרבים להרגיש חלחלה. • ולכן רק בשנת 1948 התפרסם באוניברסיטת אינדיאנה במחקר של אלפרד קינסי (Kensey) התפרסמה באופן מדעי ססטיסטיקה על שכיחות ההומוסקסואליות. • מחקרו של קנסי עסק ב: מיניות הזכר האנושי.

 16. עד כמה ההומוסקסואליות נפוצה? • ממצאיו עוררו תדהמה רבה בעיקר בקרב החוגים השמרניים ובכנסיה. • במשך 10 שנים, הוא בדק במחקר רחב היקף של 18,400 נבדקים. • הבדיקה היתה בראיונות פנומנולוגיים ולא בשאלונים אנונימיים. • התפרסמו 16 פרקים,פרק מס' 11 עסק בהומוסקסואליות

 17. עד כמה ההומוסקסואליות נפוצה? • קנסי בנה את סולם הנטיה המינית 0-6. • 0 מציין-הטרוסקסואליות מוחלטת • 6 מציין-הומוסקסואליות מוחלטת • תוצאות הבדיקה: • גבר • אישה

 18. המחקר של Kensey

 19. המחקר של Kensey • מדענים רבים וערכי הסקר בעצמם מודים, שאחוזים אלו צריכים להיחשב להערכות מופחתות (Underestimated). • ייתכן שאנשים רבים פחדו לגלות את תשוקותיהם או התנהגותם שנחשבות בעיני רבים כבלתי מוסריות או חולניות • נוסף על כך,מחקר זה נערך בשיטה של ראיון בבתי המרואיינים. בכ-20% מהראיונות שהו באותו הבית גם חברי משפחה או ילדים, אם כי לא באותו החדר.

 20. המחקר של קינסי • נראה שיותר הומוסקסואלים מתנסים בפעילות הטרוסקסואלית, מאשר הטרוסקסואלים מתנסים בפעילות הומוסקסואלית. • עובדה זו נובעת,כנראה, מקיומו של התפקיד ההומוסקסואלי הבזוי. • עם הגיל שכיחות ההתנהגות ההומוסקסואלית פוחתת. • הסיבה, כנראה, בגלל שיותר ויותר גברים הופכים נשואים.

 21. עד כמה ההומוסקסואליות נפוצה? • קינסי מציין במחקרו כי :"רק המוח האנושי ממציא קטיגוריות ומנסה להכניס לתאים כמו שובך יונים". • מכאן ההערכה כי 10% מהאוכלסייה הינם הומואים (Gays).

 22. מהי זהות מינית? • לפי המודל של Selvley & Decceco זהות מינית מורכבת מ: • זהות ביולוגית • זהות מגדרית • התנהגות מגדר • נטיה מינית • התנהגות מינית

 23. זהות מינית • זהות ביולוגית- זכר או נקבה • זהות מגדרית- גבר או אישה • התנהגות מגדר- ביטוי הזהות בפועל • נטיה מינית- משיכה מינית • התנהגות מינית-ביטוי הנטיה המינית בפועל

 24. זהות מינית1

 25. זהות מינית 2

 26. זהות מינית 3

 27. זהות מינית 4

 28. זהות מינית 5

 29. זהות מינית 6

 30. זהות מגדרית • אישה טרנסקסואלית-היא אישה שנולדה בגוף זכרי • גבר טרנסקסואל-הוא גבר שנולד בגוף נקבי

 31. ממה נובעת הנטיה ההומוסקסואלית? בני שבט ה-SAMBIA מגינאה החדשה מיסדו את הבי-סקסואליות. מתקופת טרום ההתבגרות ועד לנישואים הילד חי ונוטל חלק במנהגים ההומוסקסואליים.

 32. ממה נובעת הנטיה ההומוסקסואלית? • הסברים פסיכולוגיים-סביבתיים • הסברים ביולוגיים-מולדים • הסברים פסיכולוגיים: • תיאוריות דינמיות • תיאוריית ההתויה החברתית • תיאוריית הגיל הקריטי

 33. תיאוריות דינמיות-פרויד • פרויד (1905) הניח את המושג הביסקסואליות הוא טען שאנשים נולדים עם נטיה מינית בלתי מודעת כלפי שני המינים. • בהדרגה הילד אמור לפתח נטיה מינית הטרוסקסואלית • הנטיה המינית נקבעת על ידי אינטראקציה של הילד עם הוריו והסביבה • השלב האדיפלי הוא השלב החשוב בנטיה המינית

 34. תיאוריות דינמיות-פרויד • יחסים לא תקינים כמו אם דומננטית במיוחד ואב לא אוהב או אכזר בזמן השלב האדיפלי עלולים להביא את הילד לאימוץ נטיה מינית הומוסקסואלית. • הילד מזדהה עם המין הנגדי במקום עם ההורה מאותו המין.

 35. תיאוריות דינמיות-באייבר • באייבר Bieber (1962) סבר שיש מצבים והאם קושרת ואינטימית יתר על המידה ביחסה לבנה, והאב טרם התגבר על רגשות התחרות שלו עצמו עם אביו שלו והוא חש מאויים ומתחרה עם בנו. • תחרות זו גורמת לילד חרדת סרוס ופיתוח אברסיה כלפי אברי המין הנשיים. • התנהגות הומוסקסואלית מאפשרת לילד לתפקד מינית תוך התמודדות של מניעה עם חרדותיו.

 36. תיאוריית הגיל הקריטי • ראשי התיאוריה הם סליבן וניומן Sullivan (1953) ו- Newman (1976) . • מגיל הילדות ועד גיל ההתבגרות (גלאי 12-13)המפגשים החברתיים הם חד מיניים , יחסים אלו מהוים תרגול לפיתוח יחסים אינטימיים עם בנות המין השני בעתיד. • לדעת מפתחי התיאוריה דווקא בקרב אלו שלא חוו יחסים קרובים עם בני מינם גדלים סיכוייהם לגלות אוריינטציה מינית הומוסקסואלית.

 37. תיאוריית הגיל הקריטי • חוקר נוסף שפיתח את תיאוריית הגיל הקריטי: Storms (1981), הסכים עם טענת החוקרים אך הוסיף כי יחסים אלו יכולים להוביל לנטיה הומוסקסואלית בקרב אלו המגלים בגרות מינית מוקדמת.

 38. תיאורית ההתוויה החברתית • בתחילת מחקרו Bucker חקר את השאלה : כיצד ייתכן שלמרות הסוציאלזציה ולמרות הסנקציות שהחברה מטילה, עדיין קיימת תופעת ה- סוטה? • כל פרט מבצע, או שואף לבצע לפחות פעם אחת או מידי פעם התנהגות סוטה • במידה והסביבה תפסה אותו והצמידה לו התוויה של סוטה גדלים סיכוייו שיאמץ התנהגות סוטה.

 39. תיאורית ההתוויה החברתית • אותה שאלה שאלה Bucker לגבי הומואים-כיצד ייתכן שלמרות הסנקציות הקיימות בחברה עדיין קיימת התופעה? • התשובה: בכל ילד קיים הרצון לשחק את התפקיד האם או הילדה. כאשר מוצמדת לו תוית: "הומו" , "סיסי" הילד מחוזק וההתנהגות שלו תואמת את ציפיות החברה. • לדעתו,קביעת הזהות המינית תופיע בדרכ' עפ"י הצורה המגדרית בה הילד גדל אף אם זה מהופך לזהות הביולוגית שלו.

 40. ביקורות על התיאוריות • קיימים הומוסקסואלים שאינם מאפיינים דפוס משפחתי או התנהגותי זה. • קיומו של דפוס התנהגותי או משפחתי זה , אך הילדים הם הטרוסקסואלי. • משפחות בהם רק אחד מהילדים הוא הומוסקסואל. • יש בלבול בין זהות מינית לזהות מגדרית. שכיום ברור כי אין קשר בין השניים.

 41. ה-" אליהה" וה-"הוומה" אצל האינדיאנים בקליפורניה ובאריזונה

 42. תיאוריות ביולוגיות • זהות מגדרית מתפתחת מטרום הלידה • במשך חודשיים העוברים נראים זהים • בין החודש השני והשלישי בלוטת הגונאד (בלוטת מין) מתפתחת לאשכים אצל זכרים גנטית ושחלות אצל נקבות גנטית. • אלו מפיקים את הורמוני המין • ההורמון הקריטי להתפתחות אברי המין הוא אנדרוגן. • אם יהיה מספיק אנדרוגן העובר יוולד עם אברי מין זכריים.

 43. תיאוריות ביולוגיות • ו-לא הוא יוולד עם אברי מין נקביים. • האנדרוגניזציה משתרעת מעבר לאנטומיה גם על תאי המוח. • ניסוי בחולדות • "לחץ אמהי" עלול להוריד בכמות האנדרוגנים שמייצרים אשכיו של עובר זכרי. • ירידה זו גורמת להפחתה בכמות האנדרוגן שמגיע להיפוקמפוס.

 44. תיאוריות ביולוגיות • חולדות זכריות אלו מפגינות פחות התנהגות מינית זכרית. • לא ברור אם השפעות דומת חלות גם אצל בני אדם. • חולדות זכריות שנולדו לאמהות הסובלות מלחץ אמהי-הפגינו פחות התנהגות מינית מכל סוג שהוא ביחס לחולדות זכריות רגילות. • מאפיינים אלו אינם תקפים להשוואה בין גברים הומוסקסואלים לגברים הטרוסקסואלים.

 45. מחקר על תאומים (ביילי 1991) • בקרב תאומים זהים: • כאשר אחד מהתאומים הינו הומוסקסואל- סיכוייו של השני להיות הומו עומדים על 52% • בקרב תאומים לא זהים: • כאשר אחד מהתאומים הינו הומוסקסואל- סיכוייו של השני להיות הומו עומדים על 22%

 46. תיאוריות ביולוגיות • בקרב אחים חורגים בני אותו הגיל: • כאשר אחד מהאחים הינו הומוסקסואל- סיכוייו של השני להיות הומו עומדים על 11%.

 47. תיאוריות ביולוגיות • מחקר ביולוגי נוסף: • ניתוח של 114 משפחות בהם היו שני אחים הומואים העלו ראיות לגבי סמן גנטי על כורמוזום ה- X אותו מקבלים הזכרים מאמם. • לאלו היו יותר קרובים הומואים מצד אמם מאשר מצד אביהם.