slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?NFANT?L KOL?K PowerPoint Presentation
Download Presentation
?NFANT?L KOL?K

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

?NFANT?L KOL?K - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

İNFANTİL KOLİK. SUNUM PLANI. TANIM İNSİDANS ETİYOLOJİ ETİYOPATOLOJİ AYIRICI TANI TEDAVİ PROGNOZ SONUÇ. HİÇKİMSE İNFANTİL KOLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLMEZ ANCAK HERKESİN BİR FİKRİ VARDIR. NİÇİN AĞLARLAR. İletişim kurmak Ağrı Yalnızlık ve sıkıntı Yorgunluk Ağlama ihtiyacı Huysuzluk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?NFANT?L KOL?K' - miron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

SUNUM PLANI

 • TANIM
 • İNSİDANS
 • ETİYOLOJİ
 • ETİYOPATOLOJİ
 • AYIRICI TANI
 • TEDAVİ
 • PROGNOZ
 • SONUÇ
slide4

NİÇİN AĞLARLAR

İletişim kurmak

Ağrı

Yalnızlık ve sıkıntı

Yorgunluk

Ağlama ihtiyacı

Huysuzluk

Gaz

slide5

NORMAL AĞLAMA

Yaşamın ikinci ayında pik yapar,

Sonrasında azalır,

Akşam saatlerinde yoğunlaşır,

Diürnal ritmi vardır,

Ağlama süresi kısadır,

Ortalama 2,5 saattir.

Pediatrics 1962;29:579

organ k problemlerde a lama

Yüksek volümlü, tizdir.

 • Baş geriye atılır, gövde yay şeklini alır,
 • Gün içinde dağılım özelliği göstermez,
 • Genellikle eşlik eden bulgu vardır.
ORGANİK PROBLEMLERDE AĞLAMA
slide7

KOLİK AĞLAMASI

2 hafta-4ay

Akşam

Paroksismal

Bacakları karına çekme

Yumruk sıkma

Gaz çıkarma

Durdurulamayan aşırı ağlama

Benign karakterli

slide8

TANIM

2 hafta ile 4 ay arasındaki sağlıklı infantlarda özellikle akşamları, paroksizmler tarzında gelen ve nedeni belli olmayan, anormal ağlama ile karakterize bir fenomendir.

slide9

WESSEL’İN ÜÇLER KURALI

Her gün en az 3 saat

Haftada en az 3 gün

3 haftadan daha uzun süren

slide10

İNSİDANS

 • Prevalansı tanım ve çalışma populasyonuna göre değişiklik arzeder.
 • Tüm prevalans %5-28 arasında rapor edilmektedir.
 • Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha sıktır.
 • Olguların % 5’inden daha azı organik nedenlidir.
 • Retrospektif çalışmalarda insidans % 40’lara ulaşmaktadır.

BMJ 1998;316:1563-1569

BMJ 1997;314:1325-1328

slide11

İNSİDANS

0-3 AYLIK İNFANTLARDA PROSPEKTİF

Arch Dis Child 2001;84:398-403

slide12

ETİYOLOJİ

40 Yılı aşkındır yapılan bilimsel çalışmalara rağmen etiyoloji halen tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Çeşitli hipotezler ise;

 • Aşırı ağlama ağrılı mide kontraksiyonlarının bir sonucudur. Bu kontraksiyonların nedeni ise inek sütü, laktoz intoleransı, aşırı gazdır.
 • Optimal ebeveyn-infant ilişkisinin kurulamaması sonucu ortaya çıkan davranışsal bir problemdir.
 • Kolikli infantlardaki aşırı ağlama, normal ağlamanın en şiddetli şeklidir.
 • Etiyolojik olarak farklı antitelerin birleşmiş şeklidir ve klinik olarak tarifi çok zordur.
slide13

ETİYOLOJİ

 • Yapılan çalışmalardan birisinde;
 • Cinsiyet
 • Sosyoekonomik durum
 • Beslenme tipi
 • Ebeveynlerin yaşı
 • Parite
 • Eğitim düzeyi
 • İle ilişki olmadığı ortaya konulmuştur.

Arch Dis Child 2001;84:398-403

slide14

CROWCROFT NS ve ark.

 • 76747 infant üzerinde yapılan anket çalışmasında
 • Anne sütü alanlarda
 • Anne yaşı büyük olanlarda
 • Zengin ailelerde
 • 5’ den fazla sigara içen annelerin bebeklerinde (2 kat)
 • Daha yüksek oranda infantil kolik görüldüğü rapor edilmiştir.

BMJ 1997;314:1325-1328

slide15

ETİYOPATOLOJİ

(Kabul edilmiş 3 teori)

 • 1-GASTROİNTESTİNAL TEORİ
 • Besin allerjisi, karbonhidrat malabsorbsiyonu ve barsakta fazla gaz oluşumu
 • Hipertonisite, hipermotilite, hormonal faktörler, PG
 • GIS immatüritesi,
 • GÖR
 • 2-İNTERAKSİYONEL TEORİ
 • 3-İMMATÜR MSS TEORİSİ
nek s t prote n allerj s

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
 • Küçük bebeklerde en yaygın görülen besin allerjisidir.
 • Beta-laktoglobulin en fazla allerjen özelliğe sahip inek sütü proteinidir ve anne sütüne geçişi gösterilmiştir.
 • En iyi tanımlanmış besin allerjisi tipi IgE aracılı besin allerjisidir.
nek s t prote n allerj s1

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
 • Besin allerjilerinde barsak epitelinden makromolekül geçişi artmıştır.
 • Anne sütü ve formula ile beslenen infantil kolikli bebeklerde, kontrollere göre makromolekül absorbsiyonunun arttığı gösterilmiştir (Alfa laktoalbümin).
 • İnfantil koliğin inek sütüne karşı orta veya geç başlangıçlı allerjik reaksiyonlarla oluşabileceği öngörülmüştür.
nek s t prote n allerj s2

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
 • İnek sütü allerjisini tanımlayacak en iyi test eliminasyon ve provakasyondur.
 • Orta ve şiddetli derecede koliği olan infantların %10-25’ inde süt eliminasyonuna yanıt alınmıştır.
 • İnek sütü proteininin tekrar diyete girmesi ile semptomlar artmıştır.
nek s t prote n allerj s3

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
 • Süt allerjisi olan bebeklerde; soya, yumurta, fındık, tahıllara karşı benzer allerjik reaksiyonlar görülebilir.
 • Egzema, eritem, kusma, kilo alamama, ishal ve kanlı dışkı, kolik dışında görülebilecek diğer bulgulardır.
nek s t prote n allerj s4

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
 • İnek sütü ilişkili koliği olan infantların izleminde;

İnek sütü tekrar diyete girdiğinde;

-6. Ay: Bebeklerin %18 inde

-12.Ay: Bebeklerin %13 ünde Deri ve GIS reaksiyonları ortaya çıkmıştır.

-Bu bebekler aynı zamanda, balık, soya, tahıl, domates gibi besinlerede reaksiyon göstermişlerdir.

nek s t prote n allerj s5

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ

Iacano ve ark;

 • Kolikli bebeklerde
 • 18 ay
 • İnek sütü ilişkili kolik; Besin reaksiyonu:%44
 • İnek sütü ilişkisiz kolik; Besin reaksiyonu:%5
nek s t prote n allerj s6

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ

SONUÇ

 • Şiddetli derecede koliği olan bebeklerdesüt protein allerjisi %10-25
 • Bu olgularda;

-Bebekte atopik bulgular var ise,

-Atopi yönünden aile öyküsü mevcut ise, koliğin inek sütüne bağlı olma olasılığı yüksektir.

 • Bu bebeklerde koliğin gerilemesinin beklendiği 4. aydan sonra da inek sütüne karşı reaksiyon görülebilir.
nek s t prote n allerj s7

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ

SONUÇ

 • Anne sütü alan bebeklerde, annenin diyetinden inek sütü ve ürünlerinin çıkarılması (Ca desteği ile),
 • Mama ile beslenen bebeklerde Kazein hidrolizat yapısında mamaların verilmesi,
 • Soya ürünleri önerilmemelidir.
slide24

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ

 • Atopik olguların yaşamlarının 7-12. Haftalarında daha yüksek oranda kolik kliniği gösterdikleri rapor edilmiştir.
 • 8 kolikli olgunun jejunal mukoza örneklerinde IgE ve plazma hücrelerinde artış gösterilmiştir.
 • Bir çalışmadada inek sütüne spesifik IgE düzeyleri arasında fark bulunamamış.

Pediatr North Am 1991;38:1407-23

Arch Dis Child 2001;84:349-50

slide25

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

KARBONHİDRAT (KH) MALABSORPSİYONU

 • KH’lar kolonda yağ asidi ve gazlara dönüştürülür.
 • Gazların büyük çoğunluğunu H2 oluşturur.
 • Laktoz intoleransında soluktaki H2 konsantrasyonu artar.
 • Sadece bir çalışmada kolikli infantların soluğundaki [H2] 

Pediatr North Am 1991;64:725-29

karbonh dratlar

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

KARBONHİDRATLAR

İnfantil kolikli olgularda ağrıya eşlik eden;

Karında distansiyon

Barsaklardan gürültülü sesler duyulması

Gaz ve bazen dışkı çıkışı ile rahatlama

Karbonhidrat malabsorbsiyonu?

laktoz

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

LAKTOZ

Kolikli bebeklerde laktoz malabsobsiyonu, laktaz kapasitesindeki gelişim gecikmesi ve süt protein allerjisine ikincil mukoza hasarına bağlı olabilir.

slide28

ETİYOPATOLOJİ

Laktoz malabsorbsiyonu

İnce barsakta osmotik etki ile oluşan hiperperistaltizm

Kolonda laktoz fermentasyonu- gaz oluşumu

KOLİK

Laktozsuz diyetin yararlı etkisi???

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

slide29

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL GAZ

 • Yutulan hava
 • Gastrik asidin yiyeceklerle karşılaşması
 • Kandan mide lümenine difüzyon
 • Bakteriyel fermentasyon

n

Pediatric Clinics of North America 1996;43;489-506

slide30

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL GAZ

 • Yutkunma ile mideye 2-5 ml hava girer.
 • Gastrik gazın esas nedeni yutulan havadır.
 • Doğumda GİS’e ilk gaz yutma ile girer.
 • Midedeki gazın %79’u Nitrojen, %21’i Oksijendir.

n

Pediatric Clinics of North America 1996;43;489-506

slide31

% 79 N2

% 21 O2

Mide

Duodenum

HCO3+H H2O+CO2

Karbonhidrat

Hidrojen Sülfid

Asetat

Methan

Fermentasyon

Yağ asitleri+H+CO2

gis fakt rler barsak f zyoloj s

ETİYOPATOLOJİ

GIS FAKTÖRLERİ-BARSAK FİZYOLOJİSİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

 • İnfantil kolikli olgularda barsak hareketlerinin artışı bir klinik bulgudur.
 • Barsak hormonları erken intrauterin yaşamda oluşmaya başlar, doğumda en yüksek düzeydedir, büyüme ile birlikte azalır.
slide33

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

ANORMAL İNTESTİNAL MOTİLİTE

 • Kolik gelişiminde etkili olduğu ileri sürülmüştür.
 • Çalışmalarda VİP, gastrin düzeyleri normal,
 • Fakat Motilin seviyesi yüksek saptanmış.
 • Kord kanı ve 1. gün venöz kanda motilin yüksek saptanmış.

Acta Pediatr 1990;79:410-416

Acta Pediatr Scand 1987;76:316-20

mot l n

ETİYOPATOLOJİ

 • Gastrointestinal motiliteyi arttıran bir peptidtir. Mide boşalmasını hızlandırır, peristaltik aktiviteyi arttırır.
 • Kolikli ve koliksiz bebek annelerinin motilin seviyeleri farklı değildir.

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

MOTİLİN
mot l n1

ETİYOPATOLOJİ

 • Kordon kanı, 1. gün, 6. ve 12. haftalarda kolikli bebeklerin motilin düzeyleri, koliksiz bebeklerden daha yüksek
 • 6. ve 12. haftada mama ile beslenen kolikli bebeklerin motilin düzeyleri anne sütü ile beslenenlerden daha yüksek

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

MOTİLİN
mot l n2

ETİYOPATOLOJİ

 • Motilin düzeylerine ilişkin bu veriler;

-Kolikli bebeklerde insan alfa laktoalbümin düzeyinin artmış olduğunun gösterilmiş olması

-Koliğin 4-6. Aylarda gerilemesi

-Kolikli bebekte ‘barsak immatüritesi’ görüşünü destekler.

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

MOTİLİN
slide37

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ

 • Kolikli bebeklerde gastroözefageal reflü

olmadığı gösterilmiştir.

Pediatric Clinical Gastroenterology. 1995: 684-711.

slide38

ETİYOPATOLOJİ

GASTROİNTESTİNAL TEORİ

 • YETERLİ KİLO ALIMI İNFANTİL KOLİK İÇİN MUTLAKA ARANAN BİR KOŞULDUR.
 • KİLO ALIMI İYİ OLAN BİR BEBEKTE BİRÇOK CİDDİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIK EKARTE EDİLEBİLİR.
slide39

ETİYOPATOLOJİ İNTERAKSİYONEL TEORİ

 • Gastrointestinal sistem dışı nedenleri sorgulamayı gerektiren hipotezler;
 • Kolik normal ağlamanın aşırılığıdır.
 • Atipik anne-babalığın bir yansımasıdır.
 • Uygun olmayan anne-bebek ilişkisinden doğmaktadır.
slide40

ETİYOPATOLOJİ İNTERAKSİYONEL TEORİ

 • Annenin bebeğe yetersiz ilgi ve sevgi göstermesi,
 • Maksimum aile geriliminin olduğu zaman,
 • Annelik rolü ile tezatlık oluşturan psikolojik durumlar,
 • Anne anksiyetesinin predispozan olduğu,
 • Gebelikteki depresyonunda etkili olacağı bildirilmiştir.

Mosby 1995:684-711

Pediatr North Am 1991;38:1407-23

slide41

ETİYOPATOLOJİ

ETİYOPATOLOJİ MSS İMMATURİTESİ

SERATONİN-MELATONİN TEORİSİ

 • Kolikli bebeklerde;

-Seratonin düzeyleri yüksek

-Seratonin barsak kontraksiyonunu arttırır.

-Santral etkisi ilede bu işlevi görür.

-Melatonin intestinal düz kas relaksasyonunu sağlar,

Gastrointestinal Disease And Pathophysiology, Diagnosis Management

slide42

ETİYOPATOLOJİ MSS İMMATURİTESİ

SERATONİN-MELATONİN TEORİSİ

 • Seratonin konsantrasyonu akşamları pik yapar,
 • Bu pik intestinal kramplara neden olur,
 • İkisininde sirkadiyan ritmi vardır akşam pik yapar,
 • Doğumda sadece seratonin sirkadiyan ritmi vardır.
 • Melatonin sirkadiyan ritmi 3. ayda başlar.

Med Hypotheses 1992;39:164-7

Acta Pediatr 1997;86:764-5

f z k nceleme
FİZİK İNCELEME

TAM DETAYLI FİZİK İNCELEMEORGANİK PROBLEMLERİ ELEMEK VE AİLEYE BEBEĞİN SAĞLIĞININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK GÜVEN VERMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR.

slide44

AYIRICI TANI

Otitis Media

Üriner Sistem Enfeksiyonu

İnkarsere Herni

Testis Torsiyonu

Klavikula Kırığı

Gastrointestinal Problemler

Pnomoni / Bronşiolit

Menenjit

Sepsis

Soy Protein İntoleransı

de erlend rme yakla im

Günlük tutulması

 • Ağlama özellikleri;
 • Süre, gün içindeki dağılım, karakter, son günlerde olan değişiklikler, birlikte olan diğer bulgular.
 • Ağırlığın izlenmesi
DEĞERLENDİRME- YAKLAŞIM
slide47

SUSTURMA YOLLARI

Sallama

Dikkatini dağıtma

Ana kucağı

Masaj

Sakinleştirici

Şarkı (Ninni)

Ayna tutma

Duş aldırma

Kısa süreli yalnız bırakma

slide48

Ağlamayı azaltmak,

 • Ağlama konusunda bebeğe bakan kişilerin endişesini azaltmak,
 • Bebek ve bakıcıları arasında negatif ilişki gelişmesini önlemek.

AMAÇLAR

slide49

TEDAVİ

 • Davranışsal tedavi
 • Diyet tedavisi
 • Farmakolojik tedavi
 • Diğer yöntemler
davrani sal tedav

TEDAVİ

I- AİLENİN BİLGİLENDİRİLMESİ

II-ANNEYE ÖNERİLER

 • Günlük tutmak , ağırlık izlemi
 • Hafif işitsel, görsel, dokunma ve ısı uygulamaları
 • Arabada gezdirme, ritmik uyarılar
 • Emzik kullanımı
 • Ağlama kontrol edilemediğinde uyarıları azaltma ve başkasından yardım istemi
DAVRANIŞSAL TEDAVİ
d yet

TEDAVİ

 • Diyet değişikliği önerilirken aileye;
 • Besin allerjisi tanısının koliğe yolaçacak olası bir neden olduğu
 • Diyet değişikliğinin kesin bir tedavi değil bir tedavi denemesi olduğu belirtilmelidir.
DİYET
d yet1

TEDAVİ

 • İnek sütü eliminasyonu sadece inek sütü protein allerjisi olan bebeklerde etkili

Eliminasyon;

 • Şiddetli infantil kolik olgularında
 • Atopi bulguları ve atopi öyküsü varlığında daha rahat önerilebilir.
 • Hipoallerjenik formulalar 7-10 gün süre ile denenerek semptomlar izlenmelidir.
DİYET
d yet2

TEDAVİ

 • Diyet değişikliği önerilirken;
 • Mamanın besin içeriği iyi gözden geçirilmeli
 • Çok sayıda mama değişikliğinden kaçınılmalı
 • Annenin diyetinden süt eliminasyonu sırasında kalsiyum desteği verilmeli
 • Süt, yumurta, tahıl, fındık, fıstığa ilişkin allerjik reaksiyonların eşlik edebileceği hatırlanmalıdır.
DİYET
slide54

KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü)

İNEK SÜTÜ YERİNE SOYA VERİLMESİ

19 infant üzerinde yapılan bir çalışmada standart formula yerine soyalı formula verildiğinde ağlama süresinin önemli derecede azaldığı bulunmuş.

J R Coll Gen Pract 1989;39:11-4

slide55

KLİNİK ÇALIŞMALAR

SOYA BAZLI FORMÜL

 • Zıt görüşler mevcut
 • Yararları: Ağlama süresini kısaltıyor
 • Zararları: Hipoallerjenik değil, molekül yapısı büyük

Pediatrics 2001; 106: 184-190

slide56

KLİNİK ÇALIŞMALAR

HİDROLİZE FORMÜLA

 • Yararları: İnek sütlü formülle karşılaştırınca ağlama süresini 63 dk(1-127) azaltıyor.
 • Zararları: Zarar bildirilmedi.
 • Yorum: Diyete yeniden standart formüla eklenince ağlama süresi artıyor.

Pediatrics 2002; 106: 1349-1354.

la lar

TEDAVİ

ANTİKOLİNERJİKLER

 • Diklomin hidroklorid;

-İnfantil koliği önemli oranda azaltıyor ancak yan etkiler nedeni ile kullanımı önerilmiyor.

 • Simetikon

-İnfantil koliği azaltmıyor.

 • Simetropium Bromid (Belladona alkoloidi)

-Antikolinerjik ve direk miyolitik, etkin bulunmuş.

İLAÇLAR
la lar1

TEDAVİ

 • Difenhidramin Hidroklorür
 • Fenobarbital
 • Kloralhidrat
 • Sindirim enzimi preparatları

ÖNERİLMEMEKTEDİR !!!

İLAÇLAR
slide59

KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü)

ANTİKOLİNERJİK İLAÇLAR

DİKLOMİN VE DİKLOVERİN

Literatürde infantil koliği önemli derecede azalttığı gösterilen iki çalışma mevcut;

177 hasta üzerinde 5 mg günde 4 kez verildiğinde plaseboya göre çok etkili bulunmuş.

Yan etki olarak uyuklama, ishal veya konstipasyon gözlenmiş.

BMJ 1998;316:1563-9

Pediatrics 2000;106:184-90

slide60

KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü)

SİMETİKON

Bu ilaç ile ilgili iki randomize kontrollü çalışmadada infantil koliği azalttığına dair bulgu yok.

136 infant üzerinde yapılan ilk çalışmada simetikonun plaseboya üstünlüğü gösterilememiş.

Yine 83 infantda yapılan çift kör çalışmada beslenme öncesi verilen 0,3 ml simetikonun plaseboya üstünlüğünün olmadığı rapor edilmiş.

Pediatrics 1994;94:29-34

Acta Pediatrica Scand 1985;74:446-50

d er y ntemler

TEDAVİ

BİTKİSEL ÇAYLAR: REZENE, ANASON , NANE

 • Antispazmodik
 • Günde 3 kez 150 ml aşmamalı
 • Yedi günlük uygulanımdan sonra etkinliği görülebiliyor
 • Yapısı iyi bilinmeli, güvenliliği tam bilinmiyor
 • Fazla miktarda verilirse beslenme üzerine olumsuz

*Rezene: Bakterilerde ve farelerde mutajenik

DİĞER YÖNTEMLER
slide62

BİTKİ ÇAYLARI

 • Sınırlı kanıt vardır
 • Yararları: Plaseboya göre üstün
 • Zararları: Nutrisyonel problemler
 • Yorum: Fazla çalışma yok

Pediatrics 2001; 106 : 1349-1354.

slide63

KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü)

BİTKİSEL ÇAYLAR

Bitkisel çayların infantil kolikte etkinliğini gösteren bir çalışma mevcut.

Sükroz çözeltisi içerisinde nane, mine çiçeği, rezene çayı gibi bitkisel çaylar kolikli 33 infanta günde üç kez verilmiş.

35 kolikli infantada sükroz çözeltisi verilmiş (Kontrol grubu).

Bitkisel çayların etkili olduğu saptanmış (%58)

Pediatrics 2000; 106:184-90

d er y ntemler1

TEDAVİ

 • ‘Gripe water’ (Nurse Harveys)
 • Bebek masajı
  • Spinal eklemlere parmaklarla hafif bası ile
  • Disfonksiyonel eklemlere masaj
  • Plaseboya üstünlüğü yok, aileye iyi gelebilir
DİĞER YÖNTEMLER
d er y ntemler2

TEDAVİ

 • %12 sükroz solüsyonu (opiyat benzeri etki)
 • Anneye aspirin verilmesi
 • Fiber zengin formula
DİĞER YÖNTEMLER
slide66

SÜKROZ ÇÖZELTİSİ

 • Sınırlı kanıt vardır
 • Yararları: Plaseboya göre üstün
 • Zararları: Zarar bildirilmemiş

Arch Dis Child 1999 ;77:357

Pediatrics 2001;106:184-190

d er y ntemler3

TEDAVİ

 • LAKTAZ ENZİMİ

Etkinliği gösterilememiş

 • LİFTEN ZENGİN FORMÜLA

Etkinliği gösterilmemiş

 • BESLENME PRATİĞİ

Sık besleme

DİĞER YÖNTEMLER

Pediatric Clinical Gastroenterology 1995: 684-711.

prognoz ve zlem

4-5. AYLARDA KOLİK GERİLER

Kolikli bebeklerin daha sonraki yıllarda;

 • Uyku ve beslenme problemleri gösteren
 • Negatif duygulanımlara eğilimli
 • Tekrarlayan fonksiyonel karın ağrıları daha sık

çocuklar olabileceği bildiriliyor. (?)

PROGNOZ VE İZLEM
slide69

PROGNOZ VE İZLEM

 • İnek sütü eliminasyonundan yarar
 • Antikolinerjik tedavi ile düzelme

İNFANTİL KOLİK- ASTIM İLİŞKİSİ ?

 • 2 aylık iken kolikli olan çocuklarda, okul çağında
 • Egzema, allerjik rinit, astım sıklığının artmadığı bulunmuş.
slide70

İnfantil kolik yaşamın ilk haftalarında sık

 • Nedeni?

-GIS immatüritesi

-Besin allerjisi

 • 4-5. aylarda kendiliğinden geriler.
SONUÇ
slide71

Organik nedenler dışlanmalı

 • Aileye tablo anlatılmalı ve endişe azaltılmalı
 • Davranışsal önerilerle aile desteklenmeli
SONUÇ
slide72

Şiddetli kolik olgularında, atopi veya atopi öyküsü varlığında hipoallerjen mama ve anne diyetinden inek sütü eliminasyonu yararlı olabilir.

 • İnfantil kolik’te etkin olan tek ilaç antikolinerjiklerdir. Ancak yan etkiler nedeni ile ÖNERİLMEMELİDİR.
SONUÇ