slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KYSLÝ DÁŽĎ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

KYSLÝ DÁŽĎ - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

KYSLÝ DÁŽĎ. Ovzdušie (atmosféra) je to plynný obal Zeme jeho zloženie nie je stále, pretože v ňom neustále prebiehajú dynamické zmeny skladá sa z tuhých, kvapalných, ale najmä plynných zložiek obsahuje približne: - 78 \% dusíka (N 2 ), - 21 \% kyslíka (O 2 ),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KYSLÝ DÁŽĎ' - miron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Ovzdušie (atmosféra)
 • je to plynný obal Zeme
 • jeho zloženie nie je stále, pretože v ňom neustále prebiehajú dynamické zmeny
 • skladá sa z tuhých, kvapalných, ale najmä plynných zložiek
 • obsahuje približne: - 78 % dusíka (N2),
 • - 21 % kyslíka (O2),
 • - oxid uhličitý (CO2),
 • - vzácne plyny: - argón (Ar),
 • - neón (Ne),
 • - hélium (He),
 • - kryptón (Kr),
 • - xenón (Xe) a ďalšie látky
slide3
Zdroje znečistenia ovzdušia
 • stacionárne a mobilné
 • lokálne, regionálne a globálne
 • prírodné alebo umelé

energetika,

stavebníctvo,

hutníctvo,

doprava,

baníctvo a pod.

erózia, sopečná

činnosť, požiare, cyklóny,

tektonická činnosť a pod.

prírodné zdroje

umelé zdroje

slide4
Látky znečisťujúce ovzdušie
 • oxid uhličitý (CO2)
 • oxid uhoľnatý (CO)
 • oxid siričitý (SO2)
 • oxidy dusíka (NOx)
 • prízemný ozón (O3)
 • skleníkové plyny (CO2, CH4, CFC, H2O, O3,)
 • ťažké kovy (As, Cd, Hg, Pb, Zn)
 • tuhé častice (PM 2,5, PM 10)

skleníkový efekt

rozpad ozónovej vrstvy

kyslé zrážky

slide5
KYSLÝ DÁŽĎ
 • Acidifikácia je proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostredia.
 • Znečisťujúce látky, predovšetkým oxidy síry (SOx) a dusíka (NOx) vypúšťané do ovzdušia sú v atmosfére transformované na kyselinu sírovú (H2SO4) a dusičnú (HNO3) a spôsobujú kyslosť zrážok.
slide6
NEGATÍVNE VPLYVY KYSLÝCH ZRÁŽOK
 • poškodzovanie koreňov a listov rastlín, negatívne ovplyvňovanie ich fotosyntézy, rastu a semien
 • narúšanie potravinového reťazca cez úhyn druhov rôznych vodných a suchozemských živočíchov,
 • poškodzovanie stavieb, budov, umeleckých diel,
 • dýchacie problémy najmä u detí, starých a chorých ľudí,
slide7
SITUÁCIA NA SLOVENSKU
 • produkcia SOx a NOx sa znižuje
 • zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
 • kvalitu ovzdušia monitoruje SHMÚ (Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia)
 • iné opatrenia (stanovenie limitov pre znečisťujúce látky, nové technologické postupy, bezolovnatý benzín a pod.)
 • podpora medzinárodnej
 • ochrany ovzdušia
slide8
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
 • Ženevský dohovor (1979) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (tzv. dohovor o kyslých zrážkach)
 • Protokol o ďalšom znížení emisií síry (1994 Oslo)
 • protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (1999 Göteborg)
 • Kjótsky protokol (1997) k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy
 • SR
 • 1993
 • 1998
 • 1999
 • 1999
ad