perintah am bab e l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERINTAH AM BAB E PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERINTAH AM BAB E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

PERINTAH AM BAB E - PowerPoint PPT Presentation


 • 664 Views
 • Uploaded on

PERINTAH AM BAB E. RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN. PERINTAH AM. Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan Bab C : cuti Bab D : tatatertib (Akta 605) Bab E : rumah dan bangunan pejabat Bab F : perubatan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERINTAH AM BAB E' - mircea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perintah am bab e

PERINTAH AM BAB E

RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

perintah am
PERINTAH AM

Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat

Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan

Bab C : cuti

Bab D : tatatertib (Akta 605)

Bab E : rumah dan bangunan pejabat

Bab F : perubatan

Bab G : waktu bekerja dan lebih masa

rumah dan bangunan kerajaan
RUMAH DAN BANGUNAN KERAJAAN

Rumah-rumah Kediaman

Tanggung Jawab Pegawai Yang Mendiami Rumah Kerajaan

Kadar Sewa, Pembayaran dan Lain-lain Bayaran

Bangunan-bangunan Pejabat

Pelbagai

keluarga dan ketua jabatan
KELUARGA DAN KETUA JABATAN

“Keluarga pegawai” bermakna Pegawai lelaki, isteri dan anak-anaknya dan bagi pegawai wanita suami dan anak-anaknya.

“Ketua jabatan” termasuk juga KSU kementerian dan ketua pejabat setempat atau yayasan, cawangan kecil sesebuah jabatan.

pegawai perumahan
PEGAWAI PERUMAHAN

“Pegawai perumahan” bermakna pegawai pengawal yang dilantik untuk menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan atau yang disewa oleh kerajaan dan termasuklah seorang ketua jabatan bagi rumah-rumah khas jabatan atau lain-lain pegawai yang ditugaskan menguntukkan rumah kerajaan.

rumah khas jabatan
RUMAH KHAS JABATAN

“Rumah khas Jabatan” bermakna sesebuah yang didirikan khas oleh jabatan untuk kediaman seorang pegawainya yang mustahak berada pada setiap masa dekat dengan tempat bekerja atau tempat tertentu.

rumah khas jawatan
RUMAH KHAS JAWATAN

“Rumah khas jawatan” bermakna sebarang rumah yang dikhaskan untuk seorang pemegang jawatan tertentu seperti yang ditetapkan dalam bab ini oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa.

rumah biasa kerajaan
RUMAH BIASA KERAJAAN

“Rumah biasa kerajaan” bermakna rumah-rumah yang lain daripada rumah khas jabatan dan rumah khas jawatan.

rumah kediaman
RUMAH KEDIAMAN

Kerajaan tidak menyediakan rumah kepada kakitangan

Ketua Jabatan boleh menghendaki pegawai tertentu tinggal di rumah yang disediakan atas kepentingan perkhidmatan

pegawai yang boleh disediakan rumah
PEGAWAI YANG BOLEH DISEDIAKAN RUMAH

Rumah Khas Kerajaan – pegawai tingkatan utama termasuk KSN dan pegawai lain yang disediakan rumah khas kerana jawatan mereka

Rumah Khas Jabatan – pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran tempat kerja mereka

pegawai yang boleh disediakan rumah11
PEGAWAI YANG BOLEH DISEDIAKAN RUMAH

3. Rumah Biasa Kerajaan – pegawai di kawasan terpencil dan rumah yang sesuai tiada untuk disewa

4. Rumah Kediaman Luar Negeri - Pegawai di pejabat kerajaan Malaysia di luar negara. Kerajaan boleh memberi sewa yang berpatutan sebagai ganti menyediakan rumah

rumah kerajaan disediakan oleh ukm
RUMAH KERAJAAN DISEDIAKAN OLEH UKM

Rumah Khas Jawatan:

Rumah pengetua kolej kediaman

Rumah timbalan pengetua kolej kediaman

Rumah Khas Jabatan:

Perumahan Bukit Puteri

Perumahan Bandar Baru Bangi

Perumahan di KTSN, KKL

Rumah yang disewa oleh universiti

rumah kerajaan di ukm
RUMAH KERAJAAN DI UKM

1.      Naib Canselor

2. Timbalan Naib Canselor

3.      Ketua Pegawai Keselamatan

4.      Penolong Pegawai Keselamatan

5.      Pengarah Jabatan Pengurusan Pembangunan

6.      Pengetua kolej kediaman

7.      Doktor Pusat Kesihatan Pelajar

8.      Jurutera Letrik

rumah kerajaan di ukm14
RUMAH KERAJAAN DI UKM

9.      Pengawal Keselamatan

10. Juruteknik Elektrik/Mekanikal

11.      Penjaga Jentera

12.      Tukang Paip

13.      Pendawai

14. Jururawat / Pembantu Perubatan

menyewa rumah kerajaan
MENYEWA RUMAH KERAJAAN

Sekiranya ada kekosongan, pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan layak memohon mengikut syarat kelayakan

Sewa perlu dijelas mengikut kadar yang ditetapkan melainkan diberi pengecualian mengikut syarat perkhidmatan.

rumah kerajaan

RUMAH KERAJAAN

GRED/KATEGORIGAJI KELAS RUMAH

UTAMA `B’/GRED KHAS `B’ DAN KE ATAS Semua dalam Utama `B’/ A

Gred Khas `B’ dan ke atas

UTAMA `C’/GRED KHAS `C’ Semua dalam Utama `C’/ B

Gred Khas `C’

KATEGORI I RM3654 dan ke atas B

KATEGORI I RM3653 dan ke bawah C

KATEGORI II Semua Kategori II C

KATEGORI III RM2546 dan ke atas C

KATEGORI IV RM2494 dan ke atas C

KATEGORI III RM2545 dan ke bawah D

rumah kerajaan17

RUMAH KERAJAAN

GRED/KATEGORIGAJI KELAS RUMAH

KATEGORI IV RM2493 dan ke bawah D

KATEGORI V RM1909 dan ke atas D

KATEGORI VI RM1973 dan ke atas D

KATEGORI V RM1908 dan ke bawah E

KATEGORI VI RM1972 dan ke bawah E

KATEGORI VII Semua dalam Kategori VII E

KATEGORI VIII RM1539 dan ke atas E

KATEGORI VIII RM1538 dan ke bawah F

KATEGORI IX, X Semua dalam Kategori IX, X G

KATEGORI XI Semua dalam Kategori XI H, I, J

peruntukan rumah kerajaan
PERUNTUKAN RUMAH KERAJAAN

Kerajaan berhak menguntukkan rumah kepada mana-mana pegawai atau meminta mereka berkongsi jika difikirkan sesuai.

arahan mengosongkan rumah
ARAHAN MENGOSONGKAN RUMAH

Kerajaan boleh menghendaki seseorang pegawai mengosongkan rumah kerajaan untuk tujuan membaiki atau lain sebab yang munasabah dengan memberi tempoh satu bulan, tanpa memberi ganti.

menarik balik rumah
MENARIK BALIK RUMAH

Rumah yang diuntukkan kepada seorang kakitangan boleh ditarik balik jika tidak diambil selepas tempoh yang ditetapkan (30 hari).

Rumah ini akan ditawarkan kepada kakitangan lain

tanggung jawab pegawai
TANGGUNG JAWAB PEGAWAI

Mematuhi semua peraturan dalam Bab E

Dilarang meminda rumah tanpa kebenaran, bertanggung jawab terhadap kerosakan yang disebabkan penggunaan yang tidak munasabah.

Dilarang menyewakan rumah, rumah kerajaan adalah untuk tujuan tempat kediaman kakitangan dan keluarganya, orang gaji dan tetamu sementara.

tanggung jawab pegawai22
TANGGUNG JAWAB PEGAWAI

Dilarang berternak binatang

Bertanggung jawab membersih kawasan rumah

Melaporkan kerosakan kepada JKR atau JPP. Kegagalan melaporkan kerosakan boleh mewajibkan kakitangan membayar sebahagian atau keseluruhan kos membaiki kerosakan

Membayar kerosakan yang disebabkannya

Melaporkan tarikh akan memasuki rumah dan mengambil alih tanggung tanggung jawab

tanggung jawab pegawai23
TANGGUNG JAWAB PEGAWAI

Melaporkan tarikh sebenar memasuki rumah kepada Pegawai Perumahan untuk urusan memotong sewa daripada gajinya

Melaporkan tarikh mengosongkan rumah 14 hari sebelum berpindah.

Menyerahkan semua kunci dan menandatangani akuan keluar rumah

Membenarkan pihak berkuasa memasuki rumah kerajaan untuk penyelengaaraan atau pemeriksaan

Menjelaskan bil air dan letrik

lain lain bayaran
LAIN-LAIN BAYARAN

Pegawai yang mendiami rumah kerajaan atau rumah yang sewa kerajaan dikehendaki membayar sewa mengikut kadar bagi kelas rumah berkenaan melainkan dikecualikan oleh syarat perkhidmatan

Pegawai yang diuntukkan rumah khas jawatan dikenakan separuh daripada sewa yang ditetapkan bagi kelas rumah berkenaan.

Pegawai yang ditempatkan di seberang laut dikehendaki membayar peratus tertentu daripada sewa yang dibayar kerajaan.

lain lain bayaran25
LAIN-LAIN BAYARAN

Sewa rumah dan sewa perabut dikira dari hari pertama seorang pegawai memasuki rumah hingga hari akhir mengosongkan rumah dan dibayar secara bulanan.

Sewa rumah dan perabot dibayar melalui potongan gaji oleh Ketua Jabatan satelah mendapat permintaan daripada Pegawai Perumahan.

Sewa akhir perlu dikutip daripada pegawai berhenti, bersara, bertukar, bercuti dan sebagainya.

lain lain bayaran26
LAIN-LAIN BAYARAN

Kakitangan perlu membayar bil air, letrik, membuang sampah dlln termasuk cengkeramnya melainkan dikecualikan.

Pegawai yang berubah kelayakan kelas rumah kerana perubahan gaji dikehendaki berpindah ke rumah baru jika ada kekosongan. Jika engkar beliau akan dikenakan sewa mengikut kadar kelayakan baru daripada tarikh notis pindah.

bayaran sewa
BAYARAN SEWA

Pegawai yang engkar berpindah rumah boleh dikenakan bayaran sewa dua kali ganda sewa yang sepatutnya.

Seorang pegawai boleh dikenakan dua kalli ganda sewa sekiranya rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan telah siap kecuali mereka yang berhak mendapat perumahan percuma, dikehendaki mendiami rumah kerajaan atau rumah yang dibeli berada di luar kawasan ibu pejabat.

lain lain bayaran28
LAIN-LAIN BAYARAN

Pegawai yang dibenar menduduki rumah yang lebih tinggi daripada kelayakan boleh dikehendaki oleh KSN membayar sewa mengikut kelayakan kelasnya.

Pegawai yang menduduki kelayakan rumah lebih rendah kerana tiada kekosongan boleh dikehendaki membayar mengikut kadar sewa pegawai bergaji maksima bagi kelas rumah berkenaan.

tanggung jawab jpm
TANGGUNG JAWAB JPM
 • Menentukan semua jabatan kerajaan ditempatkan di bangunan yang sesuai dan munasabah untuk melahirkan kecekapan dan suasana bekerja yang baik.
 • Memberi kesenangan dan kemudahan kepada pelanggan yang datang
tanggung jawab ketua jabatan
TANGGUNG JAWAB KETUA JABATAN

Memastikan semua bahagian termasuk cawangan kecil di luar ibu pejabat mendapat bangunan yang mencukupi dan selesa

Mengadakan penyeliaan terhadap penyelenggaraan dan kebersihan

Memohon pengubahsuaian jika perlu

Memohon peruntukan sekiranya melibatkan kos yang tinggi

tanggung jawab jkr jpp
TANGGUNG JAWAB JKR/JPP

Memeriksa bangunan setahun sekali dan membaiki kerosakan.

Penghuni rumah/bangunan kerajaan perlu membenarkan kakitangan JKR/JPP, kontraktor yang dilantik masuk menjalankan tugas satelah memperkenalkan diri dengan memuaskan.

penyelenggaraan bangunan dan premis jabatan kerajaan
PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PREMIS JABATAN KERAJAAN

Surat KSN, bertarikh 27.1.2003

“penyelenggaraan premis kerajaan perlu diberi perhatian supaya wujud suasana kerja yang selesa dan harmoni. Ini akan menyumbang kepada peningkatan kualiti perkhidmatan dan meningkatkan imej kerajaan”

penyelenggaraan bangunan dan premis jabatan kerajaan33
PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PREMIS JABATAN KERAJAAN
 • Tanggung jawab ketua jabatan terhadap penyelenggaraan terkandung dalam beberapa arahan berikut:
  • Perintah AM Bab E
  • Surat Pekeliling Am Bil. 2/1995
  • Pekeliling Am Bil 1/2002
kerja penyelenggaraan
KERJA PENYELENGGARAAN
 • Penyelenggaraan Sivil
 • Penyelenggaraan Mekanikal
 • Penyelenggaraan Elektrikal
 • Housekeeping
 • Lanskap
perintah am 25 a
PERINTAH AM (25.a.)

“Ketua Jabatan yang mendiami bangunan pejabat kerajaan (disewa, dibina) perlu mengadakan penyeliaan yang baik. Kerosakan atau kekurangan hendaklah dilaporkan kepada JKR dengan segera”

jawatankuasa penyelaras penyenggaraan bangunan guna sama persekutuan
JAWATANKUASA PENYELARAS PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNA SAMA PERSEKUTUAN

Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2002

“Menetapkan garis panduan peranan jawatankuasa penyelaras bangunan gunasama persekutuan bagi membantu Kementerian Kerja Raya, Pejabat Setiausaha Persekutuan (Sabah, Serawak) mengawasi prestasi perkhidmatan syarikat konsesi dibangunan gunasama persekutuan berkaitan dengan pengurusan bangunan”

jawatankuasa penyelaras penyenggaraan bangunan guna sama persekutuan37
JAWATANKUASA PENYELARAS PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNA SAMA PERSEKUTUAN

Anggota mesyuarat terdiri daripada semua ketua jabatan yang menghuni bangunan berkenaan.

Laporan mesyuarat dikemukakan kepada Kementerian Kerja Raya, Pejabat Setiausaha Persekutuan (Sabah, Serawak) jika berkaitan

bidang tugas jawatankuasa
BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

1. Penghubung antara kerajaan dan syarikat penyelenggaraan -menerima aduan daripada penghuni dan menyediakan laporan prestasi penyelengaraan

2. Memberi kerjasama kepada syarikat jika ada ubahsuaian atau kerja-kerja tambahan

3. Mengawasi prestasi pengusaha kantin

bidang tugas jawatankuasa39
BIDANG TUGAS JAWATANKUASA
 • Membantu Kementerian Kerja Raya menjimatkan penggunaan eletrik dan air
 • Mengemukakan cadangan kepada Kementerian Kerja Raya berhubung dengan kerja-kerja pembaikan, pengubahsuaian, naik taraf dan tambahan.

6. Membantu menguruskan mesyuarat dan lawatan pasukan pemeriksaan bangunan serta melaksanakan arahan pentadbiran

jawatankuasa pengurusan pembangunan ukm
JAWATANKUASA PENGURUSAN PEMBANGUNAN UKM
 • perancangan pembangunan
 • Perancangan penyelenggaraan
 • Penyeliaan/ pemantuan

- semua perkara yang bersangkutan dengan kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan.

jawatankuasa penamaan jalan dan bangunan ukm
JAWATANKUASA PENAMAAN JALAN DAN BANGUNAN UKM
 • Mempertimbangkan cadangan penamaan bangunan UKM
 • Memperakukan cadangan nama-nama bangunan kepada Lembaga Pengarah Universiti
asas penamaan bangunan ukm
ASAS PENAMAAN BANGUNAN UKM
 • Tokoh yang terlibat dengan pembangunan UKM
 • Tokoh tanah air yang terkenal
 • Sesuai dengan saiz bangunan /ruang
pegawai bersara
PEGAWAI BERSARA

Pegawai yang bersara hendaklah mengosongkan rumah pada hari terakhir berkhidmat, melainkan diberi pengecualian.

Pegawai bercuti sebelum bersara boleh menduduki rumah kerajaan semasa tempoh cuti dan 30 hari selepas akhir cutinya.

Pegawai yang menduduki rumah khas jawatan hendaklah mengosongkan rumah pada hari terakhir bekerja kecuali dengan persetujuan Ketua Jabatan jika belum ada pegawai yang akan menduduki rumah berkenaan (bagi tempoh tidak melebihi 30 hari).

pegawai bersara44
PEGAWAI BERSARA

Pegawai Perumahan dan JKR/JPP perlu memeriksa rumah kerajaan satelah dimaklumkan pegawai yang akan bersara.

Pegawai Perumahan perlu memaklumkan Ketua Jabatan supaya membuat potongan gaji sewa akhir rumah dan sewa perabot termasuk bagi tempoh selepas bersara.